image

Eerste Kamer akkoord met biometrische database

donderdag 11 juni 2009, 16:26 door Redactie, 21 reacties

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de aanpassing van de Paspoortwet, wat betekent dat biometrische gegevens (zoals vingerafdruk en irisscan) centraal worden opgeslagen. Deze gegevens moeten volgens de aangepaste wet in alle nieuwe paspoorten worden opgenomen. De fracties van D66, SP en GroenLinks zijn tegen het wetsvoorstel. Volgens de partijen vormt de centrale opslag een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers. De fracties van PvdA en CDA hadden weinig tot geen bedenkingen. Aan het eind van het debat sloot ook de VVD-fractie zich aan bij de voorstanders, nadat zij zich liet overtuigen door de staatssecretaris die stelt dat de opgeslagen gegevens optimaal zullen worden beveiligd.

Data-mining
Volgens de EU moeten paspoorten gezichtsopnames en vingerafdrukken hebben teneinde de integriteit, authenticiteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. Maar Nederland heeft daaraan toegevoegd dat de persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar handelingen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van de staat en andere gewichtige belangen van een of meerdere landen van het Koninkrijk dan wel de veiligheid van met het Koninkrijk bevriende mogendheden.

“Dit staat volgens mij nergens in de EU-verordening”, zei SP senator Vliegenthart. Staatssecretaris Bijleveld wees erop dat het Openbaar Ministerie geen toegang krijgt tot de gegevens en dat data-mining verboden is. De gegevens zijn alleen bedoeld om het OM te kunnen laten vaststellen dat verdachte en paspoorthouder een en dezelfde persoon zijn.

Privacy
Voor de fracties van D66 en OSF is de privacybescherming een cruciaal punt, stelde senator Engels van D66. Hij betwijfelt of de opslag van vingerafdrukken in een centrale reisdocumentenadministratie noodzakelijk is en wees op de risico’s van misbruik van in een centrale administratie opgeslagen gegevens bestanden. Aanvankelijk uitte ook senator Holdijk namens de fracties van SGP en CU bedenkingen over de wetswijziging, met name vanwege oneigenlijk gebruik en misbruik van de gegevens. Na de beantwoording door de staatssecretaris gingen beide fracties overstag.

Reacties (21)
11-06-2009, 16:40 door rob
Wat ik niet begrijp is dat ze weigeren een digest (hash) op te slaan, in plaats van de volledige fingerprint data. Ik vertrouw het niks.

Zo snel mogelijk dus een nieuw paspoort aanvragen. Dan kan ik nog een aantal jaartjes zonder.
11-06-2009, 16:49 door Anoniem
Het bestuur van Nederland is in handen van kleuters die van toeten noch blazen weten over de onderwerpen waarover ze beslissen. Eenvoudige pr is voldoende om het gros te overtuigen in een drang naar het behalen van hun quota om op een bepaalde manier over te komen naar hun eigen partij en achterban. Het gaat bij de beslissende personen allang niet meer om de inhoud en het doel zelf.
11-06-2009, 16:59 door Anoniem
Toekomstvoorspelling:
Het is nu wachten op de eerste verschrikkelijke zaak waarbij het 'nationaal belang' in het geding is en de rechter toegang geeft tot deze database. Vervolgens wordt het steeds eenvoudiger om deze database, dan alweer aangevuld met andere 'privacy-gevoelige' data verder leeg te trekken.

Vraag; hoeveel mensen gaan toegang krijgen tot deze database?
11-06-2009, 17:02 door Anoniem
Wel, wel... Na een passering in de tweede kamer heeft dit besluit maar eens even fijn aangetoond dat we, in ieder geval bij meerderheidsstandpunt, worden belazerd door onze volksvertegenwoordigers. Dat de tweede kamer probeert een wet aan te nemen die is strijd is met de bestaande wetgeving verbaast me niet en is al evenmin nieuw. De eerste kamer hoort dit soort gedrochten echter te verwerpen.

Deze voorgestelde wetswijziging is regelrecht in strijd met onze grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat politici toch het lef hebben om akkoord te gaan, geeft wel weer mooi aan hoeveel respect de senatoren hebben voor burgerrechten of recht in het algemeen.

Alle lulverhalen over de zogenaamde noodzaak van deze aanpassing ten spijt, het is in strijd met de grondwet en internationale verdragen dus het mag gewoon niet, punt uit! En ze moesten ook maar eens ophouden om zich te beroepen op dat het Europa is die biometrische gegevens in (lekke!!!!) paspoorten vereist. Het is namelijk Nederland geweest (Rita Verdonk), die deze de eis voor biometrische gegevens er door heeft geramd (tegen de wil van de meerderheid en met de nodige chantage, naar ik me heb later vertellen).

Hopelijk komt het er in Nederland nog eens van dat een hoog gerechtshof zich zal uitlaten over de wettigheid van deze aanpassing, zoals in Frankrijk kort geleden nog gebeurde met de 3-strikes wet. Ik zou er echter maar niet op rekenen. Nederland is per slot van rekening naast Denemarken het enige Europese land waar het burgers verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen (en ik geloof dat het ook voor rechters geldt). Je kunt je natuurlijk dan afvragen wat een grondwet nog te betekenen heeft als je de wet er niet aan mag toetsen en senatoren doodleuk wetten aannemen die er in strijd mee zijn.

Misschien eens tijd om opheldering te gaan vragen aan dat zootje criminelen. Waarom denken zij dat ze boven de wet staan? Want volgens mij mogen ze niet eens wetten aannemen die in strijd zijn met de grondwet. Waar dient hij anders voor?
11-06-2009, 17:05 door rob
Door Anoniem: Het bestuur van Nederland is in handen van kleuters die van toeten noch blazen weten over de onderwerpen waarover ze beslissen. Eenvoudige pr is voldoende om het gros te overtuigen in een drang naar het behalen van hun quota om op een bepaalde manier over te komen naar hun eigen partij en achterban. Het gaat bij de beslissende personen allang niet meer om de inhoud en het doel zelf.

Spijker op z'n kop...
11-06-2009, 19:05 door Rene V
Door Anoniem:
Hopelijk komt het er in Nederland nog eens van dat een hoog gerechtshof zich zal uitlaten over de wettigheid van deze aanpassing, zoals in Frankrijk kort geleden nog gebeurde met de 3-strikes wet. Ik zou er echter maar niet op rekenen. Nederland is per slot van rekening naast Denemarken het enige Europese land waar het burgers verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen (en ik geloof dat het ook voor rechters geldt). Je kunt je natuurlijk dan afvragen wat een grondwet nog te betekenen heeft als je de wet er niet aan mag toetsen en senatoren doodleuk wetten aannemen die er in strijd mee zijn.


Kleine correctie hier. Ik geloof dat het niet Denemarken maar Finland is waar burgers het verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen. Verder ben ik het compleet met je redenatie eens.
Big Brother is watching you!
11-06-2009, 19:17 door Arno Nimus
Door Anoniem: Hopelijk komt het er in Nederland nog eens van dat een hoog gerechtshof zich zal uitlaten over de wettigheid van deze aanpassing, zoals in Frankrijk kort geleden nog gebeurde met de 3-strikes wet. Ik zou er echter maar niet op rekenen. Nederland is per slot van rekening naast Denemarken het enige Europese land waar het burgers verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen (en ik geloof dat het ook voor rechters geldt). Je kunt je natuurlijk dan afvragen wat een grondwet nog te betekenen heeft als je de wet er niet aan mag toetsen en senatoren doodleuk wetten aannemen die er in strijd mee zijn.
Volgens mij moet het niet zo moeilijk zijn, er is namelijk al een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: http://www.njcm.nl/site/jurisprudentie/show/51
11-06-2009, 19:33 door Anoniem
/*
Wat ik niet begrijp is dat ze weigeren een digest (hash) op te slaan, in plaats van de volledige fingerprint data
*/

Omdat dan de nieuwe(betere) software om een nieuwe hash te maken dan niet gebruikt kan worden op de oude vingerafdrukken.
Dus....het origineel moet bewaard worden.
De hash is er alleen voor om snel te kunnen scannen...verder niets ...het is GEEN vinger afdruk en je wilt een echte vingerafdruk want het kan ook natuurlijk helpen om in de toekomst fouten te herstellen die met de minder goede hash software zijn ontstaan zijn ont-
staan!!! Je zult er maar op veroordeeld zijn en ze zeggen we bewaren die vingerafdrukken van toen niet.....jammer....zitten blijven.
11-06-2009, 20:35 door spatieman
zoals ik al eens zij.
Nog effe, en pas geborene krijgen een chip onder de huid geinjecteerd zoals bij dieren waarin hun ID zit.
11-06-2009, 20:55 door Anoniem
Maar Nederland heeft daaraan toegevoegd dat de persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar handelingen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van de staat en andere gewichtige belangen van een of meerdere landen van het Koninkrijk dan wel de veiligheid van met het Koninkrijk bevriende mogendheden.

Lekker vaag en breed opgezet.
Ze hadden beter kunnen vermelden wanneer de gegevens niet gebruikt mogen worden.
Dat had korter geweest.

Vertaald mogen de gegevens gebruikt worden voor:
[list] * Opsporen en vervolgen van misdaden (politie en O.M.)
* Bedreiging van de staatsveiligheid (AIVD, anti-terreureenheden)
* "Gewichtige belangen" van landen in het Koninkrijk (zo vaag dat het alle andere overheidsinstellingen zou kunnen omvatten)
* Veilgheid van bevriende mogendheden (de rest van Europa/westerse wereld) [/list]

Wat missen we dan nog?
11-06-2009, 21:46 door Anoniem
@spatieman

...onder de huid? Had een boek over de techniek van Rfid, daar in staat een aantal methodes (misschien) zelf patenten waar de chip zo geplanteerd kan worden in het lichaam zodat hij alleen met veel schade verwijderd kan worden. Geen broodje aap.
11-06-2009, 22:19 door Anoniem
Kan iemand mij uitleggen wat er zo gevaarlijk is aan een centrale database?
Ook al zou iedereen er bij kunnen wat hebben ze hier dan aan? Mijn vingerafdrukken achterlaten waar ik nooit geweest ben? Is dit niet heel ver gezocht?
12-06-2009, 09:20 door Anoniem
Door Anoniem: Kan iemand mij uitleggen wat er zo gevaarlijk is aan een centrale database?
Ook al zou iedereen er bij kunnen wat hebben ze hier dan aan? Mijn vingerafdrukken achterlaten waar ik nooit geweest ben? Is dit niet heel ver gezocht?

Er komen steeds meer van dit soort databases.
Wat volgt: Het registreren van religie en ons DNA?
Waar eindigt dit? En wat is het nut van al deze databases?

De politici in Nederland hebben hun mond vol over een kanon voor de geschiedenis, en blijkbaar hebben de politici in heel Europa deze kanon hard nodig.
Juist in Europa, dat zo'n 60-70 jaar geleden zoveel geleden heeft, zou men heel voorzichtig en terughoudend moeten zijn met registraties en termen als staatsveiligheid. De geschiedenis leert ons dat dit soort registraties ooit misbruikt zullen gaan worden.

"De mens heeft het vermogen om te leren van de ervaringen van anderen, en is tegelijkertijd het minst geneigd om dat ook te doen"." -- Douglas Adams

"Bezint eer ge begint"


Maar goed, we hebben niet te verbergen dus waar maken we ons druk om (spot).
Gaat u maar weer slapen.
12-06-2009, 09:48 door gorn
Door Anoniem: Kan iemand mij uitleggen wat er zo gevaarlijk is aan een centrale database?
Ook al zou iedereen er bij kunnen wat hebben ze hier dan aan? Mijn vingerafdrukken achterlaten waar ik nooit geweest ben? Is dit niet heel ver gezocht?

Deze gegevens zijn gekoppeld aan je paspoort, daardoor aan je BSN. Je BSN wordt gebruikt voor communicatie met de overheid en voor zorgregistratie (EPD). Persoonlijk toegang tot je EPD is nog niet geregeld maar zal waarschijnlijk via je DigiD gaan verlopen. Dat DigiD loopt niet zo lekker, maar binnenkort is er een alternatief, een identiteitsbewijs met biometrie die iedere nederlander moet hebben (identificatieplicht) en er is toch al een een centrale database om dat te kunnen controleren.

Winkels willen op dit moment van contante betalingen af, dat wordt dan vervangen door pin betalingen. Op dit moment hebben banken last van skimmen van de magneet strip. Dit wordt vervangen door een chip, het is een kleine moeite om de authenticatie daarvan doormiddel van een biometrie. Dat lost ook het probleem van banken op dat zij 'verdachte' transacties moeten doorgeven liefst gelinkt aan personen. Er is tenslotte toch al een centrale database waar dat mee gematcht kan worden. En dit is toegestaan want het gaat hier om zwaarwegend belang, het in kaart bregen van verdachte geldstromen om terrorisme te bestrijden.

Het probleem is niet de database maar wat je ermee kan doen. Tot nu toe is gebleken dat overheden, maakt niet uit welke, gebruik gaan maken van de mogelijkheden. Als het nu niet is dan wel in de toekomst.
12-06-2009, 11:23 door Anoniem
Door Anoniem: Kan iemand mij uitleggen wat er zo gevaarlijk is aan een centrale database?
Ook al zou iedereen er bij kunnen wat hebben ze hier dan aan? Mijn vingerafdrukken achterlaten waar ik nooit geweest ben? Is dit niet heel ver gezocht?
de duitsers vonden het heel erg leuk dat er een centrale database was waarin ook van iedereen het ras en geloof opgeslagen was...

ik weet het, het is grotendeels een dooddoener tegenwoordig want het word zo vaak aangehaald dat de kracht en ware betekening een beetje ondersneeuwt, maar uiteindelijk is dat de ultieme reden waarom dit soort systemen potentieel een enorm risico met zich meebrengen...

ik bedoel niet dat nederland ingenomen word en dat zo'n database dan pas een gevaar is, ook bij een overname vanuit eigen land in de regering kan die situatie veroorzaken. of zelfs door de gewone (d)evolutie van de mensheid, wie kan mij zeggen hoe paranoide de westerse wereld over 10 jaar is? toen adolf hitler op kwam in de politiek werd hij ook grotendeels terzijde gezet in de politiek, en wou niemand met m meewerken, maar 10 jaar later had hij de bestaande politiek naar zijn wens aangepast, en dat zonder dat er ook maar 1 oorlog of staatsgreep plaat had...

naast de kans op grootschalig misbruik en het geven van een gereedschap aan toekomstige politici om bepaalde dingen te kunnen beheerser zijn er nog meer problemen die zeker de bedenking waard zijn, denk bv aan indentiteitsdiefstal, wat ook een stuk eenvoudiger word als er een volledige vingerafdruk ipv een hash is opgeslagen....
15-06-2009, 13:43 door Anoniem
In de tweede wereldoorlog hebben ze idd gegevens gefilterd met behulp van de ouderwetse kaartenbakken van IBM.. Tegenwoordig zouden ze in dat geval véél sneller antwoorden gevonden hebben.. euh.. Google? Tuurlijk werkt google samen met een mogelijke grootmacht. Net als IBM en Siemens vroeger...

Dit soort ontwikkelingen zijn gewoonweg eng, fout en hebben totaal géén nut..

Wij gaan naar één global dictatuur.. De mens zet zichzelf op een heel laag voetstuk.. Dienstbaar aan de staat.. Puh!!!
15-06-2009, 14:33 door Anoniem
Door Anoniem: @spatieman

...onder de huid? Had een boek over de techniek van Rfid, daar in staat een aantal methodes (misschien) zelf patenten waar de chip zo geplanteerd kan worden in het lichaam zodat hij alleen met veel schade verwijderd kan worden. Geen broodje aap.

Ja.. zoek op internet naar termen als PROJECT L.U.C.I.D of artikelen en youtube filmpjes van David Icke (Houdt dit jaar nog een spreekdag in de Rai!!!!!) en Alex Jones.. En terwijl je hun info leest.. denk niet alles zal waar zijn.. maar waar rook is... word het soms wel erg warm...
22-06-2009, 13:52 door Anoniem
Door Anoniem: Toekomstvoorspelling:
Het is nu wachten op de eerste verschrikkelijke zaak waarbij het 'nationaal belang' in het geding is en de rechter toegang geeft tot deze database. Vervolgens wordt het steeds eenvoudiger om deze database, dan alweer aangevuld met andere 'privacy-gevoelige' data verder leeg te trekken.

Vraag; hoeveel mensen gaan toegang krijgen tot deze database?

Precies, net als met de introductie van de identificatieplicht. Deze zou alleen worden gebruikt als je werd verdacht van een misdrijf. En nu vragen ze gelijk naar je ID, als bijvoorbeeld je voorlicht het niet doet.
18-08-2009, 15:22 door Anoniem
Door René V:
Door Anoniem:
Hopelijk komt het er in Nederland nog eens van dat een hoog gerechtshof zich zal uitlaten over de wettigheid van deze aanpassing, zoals in Frankrijk kort geleden nog gebeurde met de 3-strikes wet. Ik zou er echter maar niet op rekenen. Nederland is per slot van rekening naast Denemarken het enige Europese land waar het burgers verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen (en ik geloof dat het ook voor rechters geldt). Je kunt je natuurlijk dan afvragen wat een grondwet nog te betekenen heeft als je de wet er niet aan mag toetsen en senatoren doodleuk wetten aannemen die er in strijd mee zijn.


Kleine correctie hier. Ik geloof dat het niet Denemarken maar Finland is waar burgers het verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen. Verder ben ik het compleet met je redenatie eens.
Big Brother is watching you!
18-08-2009, 15:31 door Anoniem
Door René V:
Door Anoniem:
Hopelijk komt het er in Nederland nog eens van dat een hoog gerechtshof zich zal uitlaten over de wettigheid van deze aanpassing, zoals in Frankrijk kort geleden nog gebeurde met de 3-strikes wet. Ik zou er echter maar niet op rekenen. Nederland is per slot van rekening naast Denemarken het enige Europese land waar het burgers verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen (en ik geloof dat het ook voor rechters geldt). Je kunt je natuurlijk dan afvragen wat een grondwet nog te betekenen heeft als je de wet er niet aan mag toetsen en senatoren doodleuk wetten aannemen die er in strijd mee zijn.


Kleine correctie hier. Ik geloof dat het niet Denemarken maar Finland is waar burgers het verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen. Verder ben ik het compleet met je redenatie eens.
Big Brother is watching you!

Burgers mogen wel toetsen, maar dit heeft verder geen direct effect. Het toetsingsverbod geldt voor rechters (art. 120 Grondwet). Het idee is dat het parlement (1e en 2e Kamer) zélf toetst op strijdigheid met de Grondwet. Senatoren kunnnen een wetsvoorstel dus toetsen aan de grondwet en eventueel een wetsvoorstel verwerpen.
De Nederlandse grondwet heeft dus inderdaad maar een heel beperkte betekenis. Voordeel van opheffing van het toetsingsverbod en/of invoering van een constitutioneel hof is dat burgers/bedrijven/belangengroepen een extra rechtsmiddel in handen krijgen en de grondwet écht betekenis krijgt.
Nadeel is dat een dergelijk hof een nieuw machtscentrum wordt, een forum waarop oppositie kan worden gevoerd en politieke conflicten via de rechtszaal worden uitgevochten, en daarmee dus gedeeltelijk een aantasing van het primaat van de politiek.
18-08-2009, 16:27 door Anoniem
Door René V:
Door Anoniem:
Hopelijk komt het er in Nederland nog eens van dat een hoog gerechtshof zich zal uitlaten over de wettigheid van deze aanpassing, zoals in Frankrijk kort geleden nog gebeurde met de 3-strikes wet. Ik zou er echter maar niet op rekenen. Nederland is per slot van rekening naast Denemarken het enige Europese land waar het burgers verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen (en ik geloof dat het ook voor rechters geldt). Je kunt je natuurlijk dan afvragen wat een grondwet nog te betekenen heeft als je de wet er niet aan mag toetsen en senatoren doodleuk wetten aannemen die er in strijd mee zijn.


Kleine correctie hier. Ik geloof dat het niet Denemarken maar Finland is waar burgers het verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen. Verder ben ik het compleet met je redenatie eens.
Big Brother is watching you!

Burgers mogen wel toetsen, maar dit heeft verder geen direct effect. Het toetsingsverbod geldt voor rechters (art. 120 Grondwet). Het idee is dat het parlement (1e en 2e Kamer) zélf toetst op strijdigheid met de Grondwet. Senatoren kunnnen een wetsvoorstel dus toetsen aan de grondwet en eventueel een wetsvoorstel verwerpen.
De Nederlandse grondwet heeft dus inderdaad maar een heel beperkte betekenis. Voordeel van opheffing van het toetsingsverbod en/of invoering van een constitutioneel hof is dat burgers/bedrijven/belangengroepen een extra rechtsmiddel in handen krijgen en de grondwet écht betekenis krijgt.
Nadeel is dat een dergelijk hof een nieuw machtscentrum wordt, een forum waarop oppositie kan worden gevoerd en politieke conflicten via de rechtszaal worden uitgevochten, en daarmee dus gedeeltelijk een aantasing van het primaat van de politiek.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.