image

Column: De utopie van de maakbare veiligheid

zaterdag 23 januari 2010, 10:18 door Peter Rietveld, 25 reacties

Nederland heeft weer een nieuwe volksziekte, vindt D66-er Menno van der Land. Hij doopte de aandoening privacyfundamentalisme. Met deze dooddoener serveert hij de bezwaren tegen nieuwe naaktscanners op Schiphol af. Opmerkelijk, vooral omdat zijn partijgenoten Pechtold en In ’t Veld juist pleiten voor meer privacybescherming.

Van der Land zelf vertoont hiermee symptomen van een andere, iets eerder ontdekte aandoening: veiligheidsutopisme. Deze kwaal is ontdekt door de criminoloog Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut: “het onhaalbare verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en maximale veiligheid”. De denkfout van het veiligheidsutopisme is het geloof in een maakbare veiligheid.

Het mantra van dit geloof is dat je alles moet doen wat mogelijk is om problemen te voorkomen. Doe je niet alles, dan ben je schuldig als het misgaat. Preventie boven alles, is het motto van de veiligheidutopist, en de eerstverantwoordelijke is de overheid. Ook van der Land toont zich in zijn artikel aanhanger van dit dictum. Waartegen Boutellier waarschuwt: “Veiligheid is een onverzadigbare behoefte en het najagen daarvan kan een obsessie worden”.

Op jaarbasis een paar miljard uitgeven om misschien drie levens te redden is voor de veiligheidsutopist een volkomen valide en zelfs onvermijdelijke maatregel. Alle kinderen 24x7 volgen en alle ouders onder staatstoezicht stellen om een kindermoord te voorkomen, ook.

Of ik daar iets op tegen heb? Ik ben toch niet tegen veiligheid? Nou, het is dat je het vraagt want ik zie toch een paar lastige probleempjes.

Allereerst en bovenal is er het probleem de maakbaarheid zélf. Werkt de voorgestelde maatregel überhaupt wel? Helpt het Elektronisch Kinddossier tegen kindermoord? Helpt het EPD tegen medische fouten? Helpt de identificatieplicht tegen geweld op straat? Leidt de legitimatieplicht in ziekenhuizen tot minder medische fouten? (Ja, dat wordt echt serieus beweerd). Helpen meer bevoegdheden voor justitie en politie tegen terrorisme? Helpt de inval in Irak tegen de spanningen in het Midden Oosten? Helpen de aangeschafte naakstcanners op Schiphol tegen bomaanslagen?. Helpt het Internationaal recht tegen oorlog? Het antwoord is dan: soms, of misschien. Maar meestal is het antwoord: we kunnen niet vaststellen of het helpt. Maar we hopen het wel. Waar vervolgens bij nader inzien maar al te vaak blijkt dat de maatregel helemaal niet helpt.

Beveiliging is in de praktijk knap lastig, er is maar al te vaak een groot verschil tussen het doel en het effect van de maatregel. Dus als je privacy inlevert voor meer veiligheid, raak je iets kwijt waar je al dan niet aan hecht, maar de kans dat je er daadwerkelijk meer veiligheid voor terugkrijgt is bijzonder klein.

Het tweede probleem is veel banaler: geld. Beveiligen kost geld – veel geld. Je moet afwegen of het redden van een mensenleven in een vliegtuig meer geld waard is dan het redden van een mensenleven in een thuissituatie, een ziekenhuis of in het verkeer. Je budget is immers beperkt. Meer veiligheid is dus maar afwachten, minder geld is een zekerheid.

Het derde probleem is bijwerkingen. Baat het niet, dan schaadt het niet? Dat gaat bij beveiliging maar zelden op. Iedere maatregel heeft bijwerkingen, die je niet kunt vermijden. De beveiliging van de één is per definitie de overlast of onveiligheid van de ander. Zo zijn de onderzoeken naar mogelijke bijwerkingen van ‘naaktscanners’ nog niet afgerond, en zijn er signalen dat er mogelijk een verhoogde kans op kanker zou zijn. Los van dit soort directe bijwerkingen: of je vliegtuig nu met jou er nog in terugvliegt omdat er een raar pakketje of een verdachte reiziger aan boord is, of dat je drie uur extra moet wachten op een trein, het is overlast. Dat je meer tijd op een vliegveld doorbrengt dan dat je in het vliegtuig zelf zit, met dank aan allerlei voorzorgsmaatregelen, is ook overlast. En als je op ieder vliegveld apart wordt genomen voor extra onderzoek en te maken krijgt met de bijpassende verdachtmakingen en intimidatie, is dat heel veel overlast. Je zou het maar zo als onveiligheid kunnen ervaren. Als blanke burger tref je het dan nog, want dan word je niet zo snel gezien als verdachte van terrorisme. Tot de IJslanders aanslagen gaan plegen op Britse en Nederlandse vliegtuigen, in verband met de herstelbetalingen voor Icesave. Het wordt dus nooit voor iedereen veilig.

Het vierde probleem is dat veiligheid voor de een iets anders betekent dan voor de ander. Er zijn verschillende agenda’s en verschillende belangen. Zo moet je niet denken dat het bij de luchtvaart alleen gaat om het redden van mensenlevens; de luchtvaart heeft als sector te maken met een grote gevoeligheid voor angst – als mensen bang zijn om te vliegen, dan vliegen ze niet. Geen passagiers is dodelijk voor de luchtvaart. Af en toe een kaping niet.

Een vijfde probleem dat een grote rol peelt is de klassieke veiligheidsparadox: hoe meer veiligheid we hebben, hoe erger we een inbreuk daarop ervaren. Dat zie je goed terug in de onderzoeken in ons land – mensen die minder met criminaliteit te maken hebben, voelen zich minder veilig. Dus hoe veiliger we de boel maken, hoe onveiliger we het gaan vinden. En hoe harder we schreeuwen om meer maatregelen. Zo wordt veiligheid een obsessie. En je portemonnee steeds leger.

Het zesde probleem is dat van de afnemende meeropbrengsten. Dit effect zie je goed in het autoverkeer – de invoering van de veiligheidsgordel en de valhelm scheelde enorm veel mensenlevens. Maar de opeenvolgende maatregelen zoals het derde remlicht, voorlichtingscampagnes en opeenvolgende snelheidsbeperkingen hebben steeds minder resultaat, tot er een restcategorie verkeersslachtoffers overblijft die je maar niet weg krijgt, al laat je iedereen in een tank rondrijden. Dat is normaal – er zal altijd een onbereikbare restcategorie overblijven. Toeval blijft immers bestaan, hoe graag je dat ook weg wilt reguleren. En menselijke stupiditeit natuurlijk, dat blijft ook bestaan. Je kunt de menselijke factor in het verkeer zo veel mogelijk reduceren – door technologie. Een hele vette computer met een boel sensoren in iedere auto en geleidende systemen langs iedere weg. Kost ook een lieve duit. Maar onfeilbare technologie zullen ze nooit gaan leveren. Verkeersslachtoffers blijven.

Het zevende probleem is de realiteit van beveiligingsmaatregelen. Je doet wat je kunt. De meeste veiligheidsmaatregelen lossen problemen niet helemaal op, maar maken de kans op problemen kleiner en de gevolgen minder erg. Dit maakt beveiligingsmaatregelen bijzonder gevoelig voor kritiek – ze roeien het probleem immers niet met wortel en tak uit. Een goed voorbeeld hiervan is het Nederlandse drugsbeleid. Critici kunnen altijd roepen dat het gedogen niet helpt – er worden immers nog steeds drugs gebruikt. Het gedoogbeleid heeft tot doel het probleem te verkleinen, omdat volledig uitbannen gewoonweg niet lukte. Om vervolgens te stellen dat dit gedoogbeleid faalde, omdat het drugsgebruik niet volledig uitgebannen is, is erg gemakkelijk scoren. Een even goed voorbeeld is het vuurwerkdossier – ondanks alle beperkende maatregelen begon 2010 met minder ogen en minder vingers. Dan maar helemaal verbieden? De ieder jaar grotere hoeveelheid illegaal vuurwerk maakt overduidelijk dat dat niet zal helpen, toch is een pleidooi voor een totaalverbod een even vast Nieuwjaarsritueel als het schansspringen in Garmisch Partenkirchen. Ook hier is Rupsje Nooitgenoeg aan het werk.

Als laatste probleem zie ik de enorme uitbreiding van het taakgebied van de overheid. Waakte Bromsnor vroeger alleen tegen criminaliteit, en was vooral reactief, tegenwoordig moet Oom Agent samen met een groeiend aantal toezichthouders en gespecialiseerde autoriteiten overal tegelijk zijn en alles maar zien te voorkomen. Daarvoor wordt hij voorzien van steeds meer bevoegdheden en technologie. Zo ontstaat een grote en machtige overheid. En ook een heel kostbare. Maar resultaten zijn daarmee nog steeds niet verzekerd. Grote organisaties zijn zoals bekend zelden effectief.

Terug naar de luchtvaart. De bereidheid om met grote bedragen bij te dragen aan de veiligheid van het luchtverkeer is op de keper beschouwd vooral ondersteuning van de economische belangen van de sector. En deze belangen zijn blijkbaar heel erg veel waard, zodanig dat andermans geld en privacy geen rol spelen. Vergeet niet dat we de vingerafdrukkendatabase en ons nieuwe paspoort óók omwille van de veiligheid van de luchtvaart hebben gekregen, in het kader van het ICAO.

Ja, hoor je dan, terroristen hebben toch een sterke voorkeur voor de luchtvaart en daarom moeten we daar de boel beter beveiligen? Nou, kijk, het ligt wat genuanceerder. De terroristen achter de aanslagen van de afgelopen jaren hadden wel een lichte voorkeur voor vliegtuigen en vliegvelden, maar inmiddels zijn ook ambassades, synagogen, hotels, oorlogsschepen, cruiseschepen, discotheken (Bali en Berlijn), treinen (Madrid, de Punt), bussen (Londen) en zelfs hele stadswijken (Mumbai) het doelwit geweest. Maar zijn er voorstellen gedaan scanpoortjes te plaatsen op alle perrons, bushaltes en stranden? Niet dus, natuurlijk niet. Omdat de reacties op aanslagen op de luchtvaart veel groter zijn, is dat voor terroristen een reden te meer om dat als doelwit te nemen – het doel van terrorisme is immers niet zoveel mogelijk te doden, maar zoveel mogelijk aandacht voor het politieke doel te krijgen.

Zo gaat inmiddels het grootste deel van de prijs van een passagiersvliegtuig op aan veiligheidsvoorzieningen, en ook de kosten van alle vormen van beveiliging op en rond het vliegen zelf en het vliegveld zijn torenhoog. Het gevolg is dat je nergens zo veilig bent als in een vliegtuig. Wil je een vergelijkbare veiligheid realiseren in bijvoorbeeld een ziekenhuis of in het wegverkeer, dan zou het EPD niet – zoals nu – voor een grijpstuiver in elkaar geknutseld moeten worden en zou de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 15 km per uur gaan, op snelwegen naar 35.

Evenzeer asymmetrisch is dat we voor een marginale veiligheidsverbetering in de luchtvaart moeiteloos miljoenen uitgeven waar we dat voor andere, veel beter aantoonbare veiligheid, zoals voedselveiligheid, ziekteveiligheid, milieuveiligheid of oorlogsveiligheid niet doen. Al helemaal niet als dat over dit soort veiligheid in andere landen gaat. Nee, dan soebatten we er liever over of die stuiver niet voor de helft verkeerd wordt uitgegeven of stellen botweg dat je de derde wereld gewoon hun oorlogen moet laten voeren omdat dat goed voor ze is.

Deze asymmetrie maakt duidelijk dat het veiligheidsutopisme alleen een paar stokpaardjes berijdt en helemaal niet gedegen met onze veiligheid omgaat. Dat de luchtvaartsector in deze debatten haar eigen belangen behartigt, is logisch. Alleen, dat politici en burgers daar kritiekloos intrappen is onthutsend. Het moment van de veiligheidsobsessie, waar Boutellier voor waarschuwt, is al aangebroken.

Hoe irrationeel dit denken is, zie je ook aan onze eigen Defensie; voor een paar stuivers minder dan het halve minimum moet ons land veiliggesteld worden van de ultieme ramp, oorlog. En vervolgens wordt dat geld weggegooid in missies die als primair doel hebben het aanzien van onze vergadertijgers in internationale gremia op peil te houden en de smet van Srebrenica op de morele superioriteit van Nederland Gidsland te wissen. Om van de voorgenomen aanschaf van Amerikaanse prestigejagers om maar ‘Atlantisch loyaal’ te zijn niet te spreken. Deze excessen zijn een rechtstreeks gevolg van het gemakzuchtig uit de weg gaan van het relevante veiligheidsdebat door burgers en politiek, zodat minuscule belangen – de status en carrière van een paar kopstukken – de echte belangen kunnen verdringen. Wie weet is ons hele defensiebudget wel weggegooid geld, omdat we ons niet verdedigen tegen wat ons bedreigt. Of omdat we ons niet kunnen verdedigen. Of niet hoeven - maar deze vragen stellen we nooit; uitgaan van een paar bejaarde ‘hoekstenen voor het beleid’ zonder er verder over na te denken, is veel gemakkelijker.

Veiligheid is het bewust kiezen voor de best haalbare opties op basis van beperkte financiële middelen en uitvoerbare maatregelen, hoe vervelend en hoe onsmakelijk dat soms ook is. Deze keuzes uit de weg gaan en onze veiligheid overlaten aan belangenclubjes en politieke avonturiers, is levensgevaarlijk. De prijs voor ons vluchtgedrag zullen we op een keer alsnog moeten betalen, en van dat vooruitzicht word ik niet vrolijk. Daarom moeten we zo snel mogelijk afstappen van de veiligheidsutopie en ons afvragen wat we nu eigenlijk het allerbelangrijkste vinden en daar onze aandacht en inspanningen op richten. En dan niet alleen preventief graag, maar pragmatisch en realistisch. Waarbij onlosmakelijk hoort dat we bepaalde risico’s accepteren en maatregelen die niet blijken te werken, intrekken. Vanwege de bijwerkingen en de geldverspilling.

Door Peter Rietveld, Senior Security consultant bij Traxion - The Identity Management Specialists -

Laatste 10 columns


Meer columns van Peter Rietveld.
Reacties (25)
23-01-2010, 13:52 door Anoniem
lekker stukje weer Peter - waarschijnlijk blijft je een roepende in de woestijn helaas
23-01-2010, 14:24 door KwukDuck
Sjah, dit soort praat krijg je als je 'domme' mensen aan het woord laat.

Het blijft natuurlijk bijzonder vervelend dat er talloze mensen zijn die hele sterke argumenten hebben voor hun 'privacyfundamentalisme' maar die geen aanzien hebben voor de media etc, al die argumenten en standpunten worden in één klap van tafel geveegd door zo'n mafkees als hier boven aan het woord is.

Denk dat we maar een paar camera's bij meneer thuis moeten ophangen om te volgen wat hij hele dagen doet, ik vind het namelijk wel een heel verdachtte uitspraak. Kijken hoe hij dat ervaart.
23-01-2010, 14:28 door Anoniem
Vaak wordt de illusie van veiligheid geschapen. Ik was onlangs 'transit' verkeer in de USA. Daar werd uitgebreid mijn mugshot genomen, mijn vingerafdrukken werden afgenomen en ik moest een vragenlijst invullen. Dit alles terwijl ik niet eens in de USA zou verblijven.

Op de vragenlijst had ik op de heenreis een verkeerd paspoortnummer ingevuld. Voor de terugweg had ik bedacht om 'female' in plaats van 'male' in te vullen bij geslacht.

In beide gevallen leverden mijn fouten nul reacties op. Kortom, zelfs al tref je maatregelen en implementeer je ze, de controle faalt. Maar naar je volk kan je verkopen dat je maatregelen hebt getroffen.
23-01-2010, 15:32 door Anoniem
Als men de veiligheid van de lucthvaart echt zou willen verbeteren, zou er heel wat meer geld uitgegeven worden aan het doorvoeren van technische verbeteringen in de vliegtuigen zelf. Bijvoorbeeld om een zwakheid op te lossen die al een aantal keren tot ongelukken heeft geleid. Maar dat kost de maatschappijen direct geld. En je kunt je niet op zo'n verbetering laten voorstaan omdat het publiek dan gelijk denkt " hmmm, wat zouden ze nog meer moeten aanpassen? Technische tekortkomingn in een vliegtuig? Kan dat dan toch? Laat ik maar niet meer gaan vliegen..."

Het laten plaatsen van scanners op luchthavens kost de vliegtuigmaatschappijen niet direct geld, politici scoren met hun daadkrachtige aanpak en het publiek denkt niet " mmm wat zou er nog meer mis kunnen gaan" maar: ik heb niks te verbergen en ik heb mijn vakantie toch al geboekt.
23-01-2010, 16:33 door Anoniem
Door KwukDuck: Sjah, dit soort praat krijg je als je 'domme' mensen aan het woord laat.

Het blijft natuurlijk bijzonder vervelend dat er talloze mensen zijn die hele sterke argumenten hebben voor hun 'privacyfundamentalisme' maar die geen aanzien hebben voor de media etc, al die argumenten en standpunten worden in één klap van tafel geveegd door zo'n mafkees als hier boven aan het woord is.

Denk dat we maar een paar camera's bij meneer thuis moeten ophangen om te volgen wat hij hele dagen doet, ik vind het namelijk wel een heel verdachtte uitspraak. Kijken hoe hij dat ervaart.


eh...heb je het stuk wel gelezen, of gewoon echt helemaal niet begrepen ???
23-01-2010, 16:37 door Anoniem
De heer Rietveld heeft deels wel gelijk maar het was ook wel een open deur,iedereen met een beetje verstand had dit ook kunnen bedenken. Ik had liever gehad dat hij dan ook een paar goede oplossingen zou benoemen maar helaas. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Maar sommige maatregelen zijn echt wel nodig vooral op plekken of situaties waar de impact nogal groot is. Ik zou zeggen bodyscanners op alle vliegvelden en beveiligingspersoneel met honden die ook nog eens op drugs en explosieven zoeken dan heb je een aardige veiligheid,want veel mensen die wat van plan zijn zouden al ontzettend nerveus worden van de speurhonden en die controleer je dan extra,veel meer kun je ook niet doen. Maar wat een veel groter probleem is
is het samenwerken van Internationale veiligheiddiensten en daar zit hem de kneep want daar komen ego`s en andere problemen de hoek om. Maar schijnveiligheid of niet veel minder beveiligen of helemaal niet is zowiezo geen optie! Dat is misschien wel de prijs die we betalen in deze moderne samenleving.
24-01-2010, 12:27 door Anoniem
Ik denk zelf dat het nog verder gaat; beveiligings/veiligheidsdiensten hebben geld nodig. Als er weer een aantal beveiligingsmaatregelen zijn toegevoegd, staan nieuwe investeringen stil. Hoe lucratief is het dan om weer 'iets' door te laten glippen?

Wat ik frappant vind, dat ik zo'n figuur als Menno van der Land niet hoor over het functioneren van de veiligheidsdiensten/beveiligers van die laatste 'kerst-aanslag'; die aanslag had heel duidelijk voorkomen kunnen worden als die diensten beter hun werk hadden gedaan. Het is zo opvallend slordig dat er voor mij sprake is van opzet.
24-01-2010, 13:57 door Anoniem
Prima stuk.
Aan de reacties hierboven te oordelen helaas iets te hoog gegrepen voor sommigen van ons ;)
24-01-2010, 16:46 door Anoniem
Prettig eens te lezen welke argumenten er allemaal te geven zijn tegen deze beveiligingswaarzin. Goed om als referentie te gebruiken, als je weer eens iemand tegenkomt die weer eens meepraat met de "ik heb toch niets te verbergen..." bende.
Het zet je daarnaast ook weer eens aan het denken over welke aspecten allemaal bij security-gerelateerde onderwerpen meespelen. Mooi stuk dus.
24-01-2010, 21:58 door Anoniem
Een volgend stuk zou in kunnen gaan op de vraag waarom de 'hoge' bazen nou eigenlijk 'kiezen' voor de oplossingen waarmee ze schreeuwen. Het is sowieso jammer dat de mensen die ons land regeren, eigenlijk niet van een praktische achtergrond komen. Mij rijst de vraag of een politicus wel bekwaam is als bestuurder. Dat je goed kunt manipuleren, betekent niet dat je goed kunt besturen en daarmee dat je dus juiste inzichten kunt geven over zaken. Over dit alleen al zijn ontelbare voorbeelden te geven, als je de geschiedenis doorworstelt. Maar waar komen die inzichten nou toch vandaan?
25-01-2010, 11:33 door Anoniem
Prima stuk inderdaad. En aan een aantal reakties te lezen is het voor veel mensen (inclusief politici) te hoog gegrepen om dit soort vraagstukken op een rationele manier aan te pakken en wordt het meer vanuit de onderbuik gedaan...
25-01-2010, 12:31 door Anoniem
Toch weer opvallend dat een partij die nog nooit voor z'n principes gestaan heeft (denk aan de bezetting van Irak en hun gekozen burgemeester), belangrijke issues weer zo zwart-wit weet te bestempelen met populistiche labels als "privacyfundamentalisme".
25-01-2010, 13:14 door Anoniem
Kan iemand nsfw plaatsen bij het plaatje dat bij dit artikel hoort?

-- de privacyfundamentalist --
25-01-2010, 20:02 door Anoniem
Door Anoniem: Prima stuk inderdaad. En aan een aantal reakties te lezen is het voor veel mensen (inclusief politici) te hoog gegrepen om dit soort vraagstukken op een rationele manier aan te pakken en wordt het meer vanuit de onderbuik gedaan...
Dit is bijna onbehoorlijk kort door de bocht!
Dus: of u werkt zelf voor de overheid/D66 of u heeft het toch niet helemaal niet kunnen begrijpen

Heeft u er enig idee van hoe ongelofelijk "slordig" er ook nu al door m.n. de overheid met de privacy van burgers wordt omgegaan?
Ziet u niet dat het een zich op het ander stapelt en op den duur juist zal neerdonderen (lees: het tegenovergestelde zal bewerkstelligen)?

Rationeel versus emotioneel? Bij dit soort complexe zaken zijn deze twee noodzakelijkerwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Hoe rationeel is een fundamentalist of terrorist? Juist die regeren vanuit de onderbuik (met al die maagden in het verschiet kun je dat wel heel letterlijk nemen).

Ook ik zie mijn kinderen liever niet opgeblazen worden maar de vraag die overal als de pest gemeden wordt (ook een mooi middel voor terroristen) is wat een samenleving eigenlijk nodig heeft? Wat is hier rationeel en wat emotioneel?

Na de treinkapingen in Drenthe worden we ook niet helemaal doorgelicht voordat we in een trein stappen.

Dit is gewoon nadrukkelijk GEEN zaak meer voor politici of het ambtelijk (veiligheids)apparaat! Laat eerst eens een paar professionele internationale veiligheidsexperts advies uitbrengen.
26-01-2010, 08:11 door E.Eliveld
Tja helpen het opstellen van regels? Als deze massaal worden overtreden dan schaffen we deze dus maar af... Ik weet wie ik verantwoordelijk stel als een vliegtuig waarin een dierbare van mij zit wordt gekaapt of erger.. neerstort door een bomaanslag. Namelijk alle tegenstemmers van bodyscans... Laat zij dan maar bewijzen dat de maatregel niet geholpen had!
26-01-2010, 08:41 door Anoniem
Door E.Eliveld: Tja helpen het opstellen van regels? Als deze massaal worden overtreden dan schaffen we deze dus maar af... Ik weet wie ik verantwoordelijk stel als een vliegtuig waarin een dierbare van mij zit wordt gekaapt of erger.. neerstort door een bomaanslag. Namelijk alle tegenstemmers van bodyscans... Laat zij dan maar bewijzen dat de maatregel niet geholpen had!

Inderdaad - omgekeerde bewijslast is ook een kenmerk van die geobsedeerde utopisten..... Baat het niet, dan schaadt het niet gaat niet op, stelt peter al. Of werk je bij de leverancier van de verkeerde scanners die schiphol nu koopt? Maar nee, de tegenstemmers hebben het gedaan, niet de goed betaalde krachten die het schaarse geld over de balk gooien naar het verkeerde stuk techniek. Yeah, right.
26-01-2010, 12:26 door E.Eliveld
In dit vraagstuk wordt vaak gerefereerd aan 'privacy schending' en 'schending van rechten'. Maar welk 'recht' wordt hier nu eigenlijk geschonden? M.a.w wat is er zo 'schadelijk' aan?
27-01-2010, 01:22 door Anoniem
Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Benjamin Franklin (17 January 1706 – 17 April 1790) was an American inventor, journalist, printer, diplomat, and statesman.

Vr. Gr. Pineut
27-01-2010, 01:31 door Arjen Kamphuis
Laat de politici die steeds 'Terrorisme' noemen nou eerst eens bewijzen dat er echt zo'n grote dreiging is. We weten allemaal dat (bijvoorbeeld) Schiphol zo lek is als een mandje. De beveiliging wordt uitgevoerd door 19-jarigen voor een minimumloon en iedereen met wat lef en inventiviteit kan er eenvoudig de meest vreselijke dingen doen. De lange rijen voor de security scanners zijn bijvoorbeeld een prachtig doelwit voor een koffer gevuld met semtex en kogellagers. Dat is niet moeilijk om te verzinnen.

Het is dan ook verrassend te moeten vast stellen dat er eigenlijk nooit iets gebeurt. Sinds 1977 zijn er twee gekken geweest die iets vreselijks gedaan hebben waar we - achteraf - een 'terrorisme' sticker op hebben geplakt. Je zou ook kunnen zeggen dat de psychiatrische hulpverlening in Nederland kennelijk onvoldoende is. Ondertussen willen de mensen die er nu pas achter komen dat Irak toch niet zo goed plan was ons laten geloven dat er een wereldwijd, goed gecoördineerd, netwerk bestaat dat ons allemaal dood wil maken.

De twee bovenstaande, objectief vast te stellen, feiten (brakke beveiliging, weinig aanslagen) zijn niet te rijmen met het bestaan van het mythische Al-Quaida monster waartegen we beschermd worden door onze schoenen uit te trekken en onze babyvoeding in te leveren.

Met de kennis van nu geloof ik voorlopig helemaal niets van de mythen waarmee de Nederlandse overheid onze burgerrechten afbreekt om ons 'veiliger' te maken. De militaire acties van Westerse regeringen hebben sinds 2001 meer mensenlevens gekost dan al terrorisme van de afgelopen eeuw dus tegen wie moet ik eigenlijk beschermd worden? Ik sta daarbij vanzelfsprekend op het ouderwetse standpunt dat een Irakees of Afghaans mensenleven net zo waardevol is als dat van mijzelf.

Wel bemoedigend om te zien dat een IT-security specialist de vragen stelt die alle 'journalisten' en politicologen kennelijk gemist hebben bij hun verslag van het debat over de commissie Davids et al. Maybe hackers will save us after all ;-)
29-01-2010, 14:28 door E.Eliveld
Ja maar.. welk 'recht' wordt hier nu eigenlijk geschonden? M.a.w wat is er zo 'schadelijk' aan?....
29-01-2010, 16:15 door Anoniem
Door E.Eliveld: Ja maar.. welk 'recht' wordt hier nu eigenlijk geschonden? M.a.w wat is er zo 'schadelijk' aan?....

Er zijn mensen die privacy een essentieel onderdeel van vrijheid vinden. En dan daarbij specifiek doelen op privacy in hun relatie met de overheid. Zoals de twitteraars in Iran, of de bloggers in Egypte en China. En of dat hier ooit kan gebeuren? Dat het hier nooit kan geloven we al eeuwen. Maar ook in de 21e eeuw? Ik zou het niet uitsluiten.
Wilders aan de macht of (wat later) een islamitisch+gristenfundamentalistisch-meerderheidskabinet kun je ook niet uitsluiten - er zijn genoeg overeenkomsten in opvattingen tussen staphorst en islamabad. De demografie bepaald uiteindelijk de meerderheid, en hoofddoekjes en hoedjes helpen nu eenmaal goed voor de vruchtbaarheid. Dus enige terughoudendheid in meer macht aan de staat lijkt mij wel gepast.
31-01-2010, 19:36 door Anoniem
Door E.Eliveld: Ja maar.. welk 'recht' wordt hier nu eigenlijk geschonden? M.a.w wat is er zo 'schadelijk' aan?....
Nederlandse Grondwet (artikel 10):
1.Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
Europese Grondwet (artikel 8):
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
Universele rechten van de mens (artikel 12)
Niemand zou moeten proberen onze goede naam te schaden. Niemand heeft het recht om in ons huis te komen of onze brieven te openen.

Dit zijn fundamentele rechten. Het wordt ook wel eens genoemd 'het recht om met rust gelaten te worden'. Kortweg, je leven kunnen leven zonder pottenkijkers en inmenging in je persoonlijke levenssfeer, gedachten, overpeinzingen etc.

Zonder deze rechten is de samenleving in dienst van de overheid (of andere instantie) en niet, zoals het zou horen, de overheid in dienst van de samenleving. Gevaren? Lees eens Georg Orwell's 1984 (Let wel, dit boek is een waarschuwing, geen handboek) of verdiep eens in de menselijke geschiedenis van totalitaire regimes (en de desbetreffende maatregelen die werden genomen ter ondersteuning ervan).

GNOE Inc.
05-02-2010, 16:57 door E.Eliveld
Beide antwoorden komen er op neer dat we de legitimiteit van de vingerafdruk, de DNA test, het pasppoort, registratie van het burgerschap, de OV jaarkaart, bankpassen, het GSM abonnement, routeplanners en het telefoonboek kunnen betwisten. Om maar een paar voorbeelden te geven.

Waar het feitelijk op neer komt is dat men hier stelt dat de overheid niet vertrouwd k?n worden. Kan ik inkomen daar heb ik ook veel last van maar toch& Ik heb namelijk niets gelezen dat aantoont dat ik NU op dit moment door het invoeren van bijvoorbeeld deze bodyscan er objectief slechter van wordt. Krijg ik kanker? Val ik door neer? Nee hoor&niets van dit alles. Maar weet je..zuurstof inademen.. is gevaarlijk, daar ga je namelijk dood van!!

Dat is zeker ook de reden dat zoveel hier anoniem posten... Je weet immers maar nooit.
11-02-2010, 16:25 door Anoniem
P E R S B E R I C H T
HUMAN
Vrijdag 12 februari 2010
Radio 5 & www.obalive.nl
20.20-21.00 uur

Radiotalkshow met gasten, discussies, live-muziek & publiek vanuit de
Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam
Presentatie: Theodor Holman
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panelgesprek o.l.v. Theodor Holman met aan tafel drie historici: Willem Melching, Amanda Kluveld en Chris van der Heijden. Er is een nieuw geloof bijgekomen in Nederland, het geloof dat onze veiligheid maakbaar is. Maar niet alle risico’s zijn daarmee uit te bannen, totale veiligheid bestaat niet! Discussie n.a.v. het artikel van Peter Rietveld op security.nl: 'De utopie van de maakbare veiligheid'.
11-02-2010, 16:25 door Demmink
P E R S B E R I C H T
HUMAN
Vrijdag 12 februari 2010
Radio 5 & www.obalive.nl
19.00-21.00 uur

Radiotalkshow met gasten, discussies, live-muziek & publiek vanuit de
Openbare Bibliotheek (OBA) in Amsterdam
Presentatie: Theodor Holman
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panelgesprek o.l.v. Theodor Holman met aan tafel drie historici: Willem Melching, Amanda Kluveld en Chris van der Heijden. Er is een nieuw geloof bijgekomen in Nederland, het geloof dat onze veiligheid maakbaar is. Maar niet alle risico’s zijn daarmee uit te bannen, totale veiligheid bestaat niet! Discussie n.a.v. het artikel van Peter Rietveld op security.nl: 'De utopie van de maakbare veiligheid'.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.