image

Column: De kleine oorlog op het web

donderdag 2 februari 2012, 11:50 door Peter Rietveld, 34 reacties

Anonymous is 2012 begonnen met een grote reeks aanvallen op de gevestigde macht. Dat is zeker geen toeval. 2011 was het jaar waarin de gevestigde macht de aanval doorzette op de vrijplaats die internet tot nu toe is. Feitelijk is Anonymous in de tegenaanval gegaan, de laatste weken gesterkt door de aandacht voor en de voorlopige zege op SOPA. Maar intussen gaat ACTA door en is op 26 januari officieel door de ministers van Landbouw en Visserij van de EU ondertekend. Omdat een ratificatie van het verdrag door de EU dit voorjaar gepland staat, zullen we tot die tijd in Europa het nodige aan acties gaan zien.

Anonymous is een ongrijpbare beweging, met een even ongrijpbare ideologie: als je de lijst met aangevallen doelen bekijkt, is er weliswaar een zeker patroon te zien, maar wat vooral opvalt, is de diversiteit van de doelen. Wellicht worden er aanvallen geclaimd door mensen die helemaal niet bij Anonymus horen. Er verschijnen dan ook al waarschuwende vingers: Anonymous loopt het risico dat de goede naam besmeurd wordt omdat iedereen zich met de naam kan tooien. Dat zou niet mogelijk zijn geweest als Anonymous zich meer naar het normale gebruik zou schikken, met een bestuur, een zegsman of -vrouw en een organisatie die netjes de verantwoordelijkheid opeist, met liefst een helder programma waar je over kunt praten.

Dat is zeker een punt. Het nadeel van zo’n ‘gewone’ koers zou echter zijn dat de beweging binnen enkele maanden van de aardbodem weggevaagd zou zijn. Zoals WikiLeaks en Assange. Met legale en pseudo-legale middelen is WikiLeaks immers monddood gemaakt en Assange in een verguld kooitje opgesloten, voor onbepaalde tijd in het juridisch vagevuur. Het risico van misbruik van een goede naam acht Anonymous blijkbaar kleiner dan het risico van een keiharde vervolging met alle macht die een staat maar kan opbrengen. En als die machtsmiddelen niet legaal zijn, dan is een gelegenheidswetje zo ingevoerd en dan mag het toch ineens wel. Tja, daar heeft Anonymous ook wel weer een punt.

Het patroon van de aanvallen maakt één ding wél duidelijk: Anonymous richt zich tegen de gevestigde orde. De héle gevestigde orde, van casinokapitalisten, bonusbankiers en overheden tot en met de veiligheidssector, de huidige variant op het militair-industrieel complex. Dat is nogal een ambitieus doel, en een heel machtige tegenstander. Overeenkomsten met de Occupy-beweging zijn zeker geen toeval en de samenwerking is in een aantal gevallen openlijk. De twee organisaties hebben dezelfde tegenstander en dezelfde ongrijpbare aard. Om dezelfde redenen. Hun tegenstander gaat als het moet over lijken. Ook letterlijk.

De onderdrukking van WikiLeaks – waarbij misdragingen van overheden aan het licht kwamen – heeft Anonymous momentum en ongrijpbare vorm gegeven. Waarom is Anonymous ongrijpbaar? Omdat de tegenstander, het establishment, zo veelomvattend en sterk is. Waarom zoveel verzet? Niet noodzakelijk omdat het establishment altijd verkeerde zaken nastreeft, zie de strijd tegen kinderporno of steun voor democratische bewegingen in Syrië bijvoorbeeld. Maar omdat de oude gevestigde orde onder de noemer van law and order de burgers iets af dreigt te nemen dat als volkomen normaal wordt beschouwd, en waar velen hun identiteit aan ontlenen: een vrij en ongecontroleerd Internet. Anonymous is in die zin misschien wel de bevrijdingsbeweging van Internet.

De aanval op de Internetvrijheid speelt zich af over meerdere aanvalsassen. SOPA geeft bepaalde bedrijven ongekende macht over de vrijheid van anderen op Internet. Als dit doorgaat – en de kans is uiteindelijk heel groot – dan hebben we een heel ernstig precedent. En er zijn geen aanwijzingen dat het na ACTA en SOPA ophoudt. Er zijn wel aanwijzingen dat het daarna nog veel erger wordt. Lees daarvoor de analyse van Don Eijndhoven over hoe de nieuwe Cybermonroe doctrine het Internet reduceert tot de achtertuin van de VS, zoals de originele Monroe doctrine Zuid- en Midden-Amerika tot verboden terrein verklaarde voor alle andere grote mogendheden. Onder deze doctrine geldt dat een ieder die zich daartegen verzet, mag rekenen op inzet van militaire middelen. Het is maar dat je het weet. Of lees wat wannabe presidentskandidaat Newt Gingrich in petto heeft. Het is zeker dat het Internet in de toekomst niet meer van de burger en de techneuten is. De vraag is of het van mediabedrijven of van de militairen wordt.

Even voor de volledigheid: onder de Monroe doctrine, geformuleerd in 1823, heeft de VS traditionele én vuile oorlogen ontketend, samengewerkt met voormalige Nazi’s en de terroristen van Gladio, dictators in het zadel geholpen en democratieën aan flarden geschoten. Het is de ultieme illustratie van ‘het doel heiligt de middelen’. Daar komt dus nu een cybervariant van. Een ieder zij gewaarschuwd.

Ook even voor de volledigheid: op dit moment overtreedt Anonymous de wet. Dat mag niet. Foei!

Soms wordt iemand van Anonymous opgepakt. Wordt de beweging daardoor zwakker? Integendeel. Wat we zien volgt het traditionele pad van de Guerrilla ‘kleine oorlog’. De acties van Anonymous leiden tot repressie. Anonymous heeft al de sympathie van veel burgers, omdat zij het als underdog opneemt tegen de gevestigde orde, een sympathie die verder toeneemt als de repressie door de gevestigde orde de gewone mensen raakt. Dit zal de beweging nieuwe aanhang bezorgen en politieke legitimiteit verlenen. Zo wordt zij sterker, wat vervolgens weer tot een nieuwe botsing en daarmee tot verdere escalatie leidt. Deze spiraal zie je op dit moment rond het optreden tegen Megaupload en The Pirate Bay: dit raakt zoveel gewone burgers dat het zelfs de law-and-orderpartij bij uitstek, de PVV, te gortig wordt. Dit conflict escaleert.

De vraag is of je die escalatie moet willen. De uitkomst is immers niet te voorspellen, de weg erheen wel. Een spiraal van onderdrukking en toenemend geweld.

De geschiedenis van de Guerrilla en Counter Insurgency leert dat snelle de-escalatie de enige uitweg is: meer repressie leidt immers tot verheviging en verlenging van het conflict. Dit helpt juist de Guerrilla omdat de repressie onschuldigen treft, en die onschuldigen de guerrillero’s passief en op termijn zelfs actief zullen gaan ondersteunen.

Guerrilla gedijt het beste in onoverzichtelijk terrein, zoals jungle of berggebieden. Het internet is extreem onoverzichtelijk terrein, en voor de overheid bovendien vrijwel terra incognita. Op Internet weet je niet wie je tegenover je hebt en wat die ander kan en heeft. Een overheid is in deze een gewone internetgebruiker, zij kan aan het feit dat zij een overheid is geen bijzondere positie ontlenen. Maar dat besef heeft ze overduidelijk niet. Dergelijke zelfoverschatting is een dodelijk nadeel.

Ontbladering was in de grootste van alle guerrillaoorlogen, die in Vietnam, de aangewezen oplossing. Dan kan de tegenstander zich niet meer verstoppen en kan deze met chirurgische precisie opgeruimd worden. Tenminste, zo is de idee. Ontbladering van het internet lijkt dan ook de logische volgende stap. Vertaald naar internettechnologie is dat opheffen van de anonimiteit van de gebruiker en het ontnemen van de zeggenschap over de eigen computer. Beide is al aan de gang.

Voor de anonimiteit op Internet: zoek naar voorstanders van het internetrijbewijs en op de bestrijders van de verhuftering. Van wat je vindt, word je niet vrolijk. Je mag in de toekomst niet anoniem op Internet omdat sommige mensen op Facebook of Twitter net zo openlijk en direct spreken als in de buurtkroeg of in de eigen woonkamer. En soms is dat beledigend en soms is dat bedreigend.

Gaat het daar om? Nee. Bedenk eens hoe moeilijk het is om advertenties te richten op onbekenden. Google, Apple, Facebook en alle andere bedrijven met een vergelijkbaar verdienmodel zijn de grootste bedreiging voor het anonieme Internet zoals we dat hebben leren kennen. Bedenk vervolgens hoeveel gemakkelijker het is om burgers te vervolgen voor digitaal gedrag als je weet wie het zijn? Ja, dat willen ‘ze’ graag weten, van BREIN tot de digitale politie van Ahmajinedad. De vraag is hoe het internet eruit zal zien na deze digitale dosis Agent Orange. Ik denk een stuk minder interessant dan nu. Overigens heeft de ontbladering in Vietnam niet geholpen, de guerrilla won.

Trusted Computing ontneemt vervolgens de gebruiker de mogelijkheid dingen te doen met de computer die de belangen van anderen zouden kunnen schaden; het einde van MP3 en DivX is in zicht, maar ook van Open Source. Als het aan de gevestigde orde ligt bevat je thin client computer straks alleen een browser en huur je verder alles wat je ermee doet. Een eigen harde schijf wordt op enig moment een verzetsdaad tegen deze gelijkschakeling van de digitale dimensie. Dit alles gebeurt onder de nobele noemer van het uitsluiten van virussen en de strijd tegen cybercriminaliteit. Yeah, right. Microsoft heeft dit Trusted Computing gebeuren een aantal jaren opzettelijk getraineerd om het fat client model veilig te stellen, vast niet voor hogere doelen maar Microsoft wordt allengs minder machtig. Van Apple hoef je dit soort gedrag niet verwachten. De virussen van de toekomst komen uit de appstore. En vast niet gratis.

We zullen nog terugverlangen naar Tim Kuik en zijn schimmig clubje BREIN, de poedel van de entertainmentbazen die als handpop wordt ingezet tegen de bestaande vrijheid op internet, in al hun vertederend amateurisme en bescheiden doelen. Het wordt namelijk nog veel erger.

De vraag is of deze ontkiemende burgeroorlog op het web tijdig gede-escaleerd zal worden. Wie kan dit conflict de-escaleren? Is willen dan ook kunnen? En zal kunnen dan ook doen betekenen?

Anonymous zal het niet willen, dat zou het opgeven van haar streven betekenen. Ze voert juist de campagne verder op met nieuwe aanvallen en methodes. Daarbij zal Anonymous zich zeker realiseren dat de tijd in het voordeel van de guerrillastrijder werkt.

Het establishment is zeker geen eenheid met een samenhangende agenda, zoals samenzweringsliefhebbers betogen. Ze kan dus niet snel en beslissend optreden en alle tegenstanders verpletteren. Dus de-escalatie moet een andere vorm vinden en van een deel van het establishment komen. De politiek? Logische keuze, maar zij heeft de wijsheid niet. Zelfs als ze die wel zou hebben, heeft ze noch de daadkracht noch de prioriteit. Internet blijft groter dan natiestaten en landen werken nooit echt samen. Kijk maar naar de kredietcrisis.

De mediabedrijven hebben de wijsheid om het initiatief tot de-escalatie te nemen zeer zeker niet: ze willen nog steeds de Pianola en de VHS-band verbieden en je auteursrechten laten betalen aan Disney als je Happy Birthday zingt op de verjaardag van je dochter. De militairen hebben een nieuw dingetje in een tijd van bezuinigingen en de digitale dimensie van oorlog is nog zo ongrijpbaar dat ze er erg onrustig van worden. Ook al geen goede mix voor wijsheid. Reken ook niet op de grote IT-bedrijven: die verdedigen hun verdienmodel en hun overleven, niet de vrijheid op het internet. Google verdedigt de advertentieopbrengsten van al die downloadsites.

De veiligheidssector heeft de wijsheid ook zeer zeker niet. Zij is in toenemende mate een doelwit van hacktivisme, zoals Symantec en MacAfee al ondervonden, en heeft juist direct belang bij escalatie van de kleine oorlog op het web. Security marketeers verkleed als specialisten gooien juist met veel goesting olie op het vuur, met onnavolgbare claims gevangen in prachtige hyperbolen, bij voorkeur gelardeerd met Chinese spionnen en de Russische maffia. Angst verkoopt, nietwaar?

Niets tegen te doen, zo te zien. Laten we er dan tenminste maar van meeprofiteren. Werk genoeg in de Security de komende jaren.

Door Peter Rietveld, Senior Security consultant bij Traxion - The Identity Management Specialists -

Laatste 10 columns


Meer columns van Peter Rietveld.
Reacties (34)
02-02-2012, 12:27 door Dev_Null
Omdat een ratificatie van het verdrag door de EU dit voorjaar gepland staat, zullen we tot die tijd in Europa het nodige aan acties gaan zien.
Geinige ver-type/schrijving.... rati-fi-catie :-P
02-02-2012, 12:43 door Anoniem
Betekenis ' ratificeren '

U heeft gezocht op het woord: ratificeren.

?ra·ti·fi·ce·ren -ceerde, h geratificeerd bekrachtigen, goedkeuren
02-02-2012, 15:12 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
02-02-2012, 19:31 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
02-02-2012, 20:01 door Reckless
Alleen in het prille begin was er kort sprake van iets wat lijkt op een "beweging" met de naam Anonymous.

Vrij snel na het begin werden het echter individuen die onder het "monniker" Anonymous solo bedrijven en instellingen aanvielen en het vervolgens aan de kapstok van Anonymous hingen. Maar met de beweging 'an sich' heeft dat inmiddels weinig meer van doen. Het zijn 'lone wolfs' met bandbreedte en scripts die hun werkterrein verleggen of door die beweging nu een motief aan hun acties kunnen plakken.

Maar met het oorspronkelijke doel heeft het inmiddels weinig meer te maken. En is van een 'netwerk' al helemaal geen sprake.
02-02-2012, 22:27 door Anoniem
@Reckless Hoeveel zgn. goed-aardige lone wolfs heb je nodig om een orde te stichten? Hoeveel "monniker" anonymous mensen heb je nodig om iets uit te dragen: idealen over een vrije wereld en internet? Hoeveel mensen kunnen "het masker" ergens onder het bed hebben liggen? Zij het er een handvol? Of zijn het er meer dan 13 miljoen? Nu slapend. Maar u kunt ze wakker maken....Het is de tijd die slaapt en het is de tijd die zal ontwaken.

Bepaalde machtsgroepen hebben het in de gaten dat hun tijd voorbij is. Daarom vechten ze steeds harder en feller om hun macht te behouden. Het is droevig genoeg dat mensen die vrij willen leven steeds vaker genoodzaakt zijn om zich hier tegen te verweren en dat helaas soms met de dood moeten bekopen.

Eenieder die voor een vrije wereld is inclusief een vrije wereld hebben niets te verliezen.
02-02-2012, 22:53 door Anoniem
Goed stuk. Nu maar afwachten wie (behalve Anonymous) zich nog meer in de strijd durft te werpen. Want dat er iets goed mis is, dat is wel duidelijk...
02-02-2012, 23:39 door Anoniem
Door Peter V:
terroristen van Gladio
Ik zie het al: u was nooit lid van dit netwerk meneer Rietveld en u kunt er al helemaal niet over oordelen.
Ja, dus? Feit blijft dat de VS de grootste agressor is van de wereld. Ben je niet voor ze dan ben je tegen ze.
Een illegaal oorlogje hier en daar, een beetje genocide en liquidaties van staatshoofden die niet voor ze zijn is business as usual voor een land als de VS. Met zo'n fascistische natie doen we zaken en worden we zelfs geregeerd. Onze 1e en 2e kamer zijn er slechts voor de vorm en zijn slechts poppetjes op het grote speelveld van de VS.
In feite heeft de VS voor elkaar gekregen wat ene A. H. te D. nooit voor elkaar heeft gekregen. Ik juich acties van Anonymous toe. En tja, als ik een keer niet online kan betalen door een actie van die lui, dan ga ik naar een echte winkel om met echt geld te betalen, lekker anoniem.
03-02-2012, 08:51 door Anoniem
Door Peter V:
terroristen van Gladio
Ik zie het al: u was nooit lid van dit netwerk meneer Rietveld en u kunt er al helemaal niet over oordelen.
Die is sterk zeg, er is genoeg bewijs voor de betrokkenheid van de Gladio organisatie bij misdaden, bomaanslagen en andere terroristische activiteiten. Ter vergelijk: Zolang je niet lid bent geweest van Al Qaeda kunt je er niet ook over oordelen?
03-02-2012, 09:28 door Dev_Null
Thanks @nonymous voor je uitleg ;-)
03-02-2012, 12:59 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Peter V:
terroristen van Gladio
Ik zie het al: u was nooit lid van dit netwerk meneer Rietveld en u kunt er al helemaal niet over oordelen.
Ja, dus? Feit blijft dat de VS de grootste agressor is van de wereld. Ben je niet voor ze dan ben je tegen ze.
Een illegaal oorlogje hier en daar, een beetje genocide en liquidaties van staatshoofden die niet voor ze zijn is business as usual voor een land als de VS. Met zo'n fascistische natie doen we zaken en worden we zelfs geregeerd. Onze 1e en 2e kamer zijn er slechts voor de vorm en zijn slechts poppetjes op het grote speelveld van de VS.
In feite heeft de VS voor elkaar gekregen wat ene A. H. te D. nooit voor elkaar heeft gekregen. Ik juich acties van Anonymous toe. En tja, als ik een keer niet online kan betalen door een actie van die lui, dan ga ik naar een echte winkel om met echt geld te betalen, lekker anoniem.

Zeg, doe jij eens even gauw je aluminium hoedje op! Zie jij soms 's nachts ook Illuminati onder je bed? De soep wordt echt bepaald niet zo heet gegeten als jij t opdient broeder.

En die opmerking van Peter V slaat inderdaad nergens op. De reactie vlak boven mij heeft m.i. gewoon gelijk.
03-02-2012, 14:56 door Anoniem
Zeg, doe jij eens even gauw je aluminium hoedje op! Zie jij soms 's nachts ook Illuminati onder je bed? De soep wordt echt bepaald niet zo heet gegeten als jij t opdient broeder.

Ik ben niet de persoon waar je op reageert, maar zou wel graag zien dat je met argumenten aankomt. Want iemand ridiculiseren is makkelijker dan overreden.

Hoe heet word die soep volgens jou gegeten dan? (ik bedoel, kom aan met iets anders dan metaforen, gebruik dat maar in je poëzie).
03-02-2012, 17:04 door Rene V
Door Peter V:
terroristen van Gladio
Ik zie het al: u was nooit lid van dit netwerk meneer Rietveld en u kunt er al helemaal niet over oordelen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

Lezen is de moeder van het begrip.

M.a.w. je lulde weer eens lukraak zonder degelijke fundament.
03-02-2012, 18:13 door cjkos
Het zal niet lang meer duren, maar de minister van Nederland heeft ACTA nog NIET getekend. De generalisatie 'Ministers van Europa' klopt dus nog niet.
07-02-2012, 08:42 door Anoniem
Sterk stuk Peter.

Niets tegen te doen? Dus meer escalatie. Waar en wanneer wordt de balans gevonden? Equilibrium? Mad Max?

Of toch... V for Vendatta
07-02-2012, 10:57 door S-q.
@Anonymous;

Internet is the last frontier.

Ook het "wilde westen", waar iedereen kon doen/laten wat hij wilde en waar alleen het recht van de sterkste gold, verloor het gevecht tegen de maatschappelijke belangen die uiteindelijk ook daar hun "law and order" brachten.

Zo zal het ook met het internet gaan.
Jullie gevechten voor een vrij internet in absolute zin, zijn achterhoede gevechten, het laatste stadium voor de wanordelijke vlucht.

Uiteindelijk zullen de politieke vertegenwoordigers van Staten of Federaties van staten, allemaal, beperkingen gaan opleggen en een aantal handelingen/nalatigheden binnen het civiele- en strafrecht brengen.

Heeft op zich niks met welke staat of groepering te maken dus.
Verzet zal dan ook blijvend zijn.
Er is ook nu, niks nieuws onder de zon.
07-02-2012, 13:09 door Anoniem
Door S-q.: @Anonymous;

Internet is the last frontier.

Ook het "wilde westen", waar iedereen kon doen/laten wat hij wilde en waar alleen het recht van de sterkste gold, verloor het gevecht tegen de maatschappelijke belangen die uiteindelijk ook daar hun "law and order" brachten.

De Amerikaanse vorm van "law and order" waarbij zelfverdeging soms als doel op zich staat. Waar "collateral damage" tegenwoordig gebruikt wordt om zichzelf te verdedigen en de schuld af te schuiven op de slachtoffers. "Hadden ze daar maar niet moeten zijn." hoor je tegenwoordig vaak.

Zo zal het ook met het internet gaan.

En daar ben ik dus bang voor.

Peter
08-02-2012, 09:19 door Anoniem
@ S-q...

En er ontstaat vanzelf weer een nieuwe zandbak waar wild west wordt gespeeld.

Ik denk dat de vergeljiking internet / wilde westen opzich wel goed is. Maar ik denk dat het veel te kort door de bocht is om te zeggen dat het wilde westen ooit is verdwenen door "law and order" Sterker nog.. juist in Amerika zie je een hele andere maatschappij dan bijvoorbeeld hier in NL.. Grote delen van Amerika en grote delen van de (conservatieve) politiek neigt toch wel erg naar de wild west sferen en dat ze die maar al te graag willen behouden. (In feite ben je in Amerika eigen rechter met de wapenwetten en is er niks veranderd sinds het wilde westen daar)
08-02-2012, 12:34 door S-q.
Sorry dat ik niet duidelijk was;

De situatie "Wilde westen" heb ik als een willekeurig voorbeeld aangehaald.
Ik bedoelde op zich niets met betrekking tot Amerikaanse situatie's.

Ik heb alleen willen aangeven dat dergelijke ontwikkelingen zich altijd al voorgedaan hebben (en in de toekomst zich blijven voordoen).

Ik heb niets tegen alert zijn op al dan niet onbedoelde misstanden die uit wetgeving, waar dan ook, soms voortvloeit.
Ik heb ook niets tegen verzet, mits die terzake en proportioneel is.
08-02-2012, 13:00 door Anoniem
Mja.. maar wat is in deze proportioneel... Daar zullen overheden en burgers of bedrijven bijvoorbeeld een heel andere kijk op hebben.

Voor de rest interessante stelling!
08-02-2012, 16:28 door spatieman
nog effe, en alles wat linux draait wordt als terrorist gezien.
* kijkt schimmig naar modem *
09-02-2012, 09:00 door Anoniem
Allemaal leuk en aardig, we kunnen diverse groepen en partijen in deze maatschappij de schuld geven, maar even onder de streep. Als de censuur die alle groepen voorstellen op het internet ook, in de maatschappij gevolgen heeft (en dit zit er natuurlijk aan te komen via privaatrechtelijke procedures en strafrechtelijke procedures) dan is de vraag aan de maatschappij: waarom pikken we dit? Als het goed is (althans zou moeten zijn), zijn onze politieke vertegenwoordigers namens ons actief in de regering. Waarom accepteren wij dat in het parlement, al onze rechten en vrijheden verkwanseld worden en volgt er geen bijltjesdag?

Heel simpel: voor het grootste deel van het volk is het een ver van hun bed show.
09-02-2012, 11:01 door S-q.
@Anoniem 09.00., Peter en anderen;

Precies en goed gesteld;
Het gaat alleen niet om "de schuld geven."
Het is op zich legitiem om voor belangen op te komen.
Die beweging van groepen, die wetgeving voor hun belangen proberen te laten realiseren zijn er en zullen aktiever worden.
Dat is de gebruikelijke gang van zaken.

Dat er geprobeerd wordt zaken in de wet te realiseren waar je soms bang van kunt worden is daarbij te verwachten.
Waar ik bang voor ben is b.v.b "kaderwetgeving" in de vorm van iets als:
art.1 Internet is verboden;
art. 2 Met uitzondering van:....... (een limitatieve opsomming)

Er is wel invloed -of verzet als je het zo wil noemen- mogelijk.
Jullie experts, kunnen vanuit de argumenten van jullie expertise, de volksvertegenwoordigers beinvloeden en vragen om amendementen. (goed formuleren dus)
(En geen volksvertegenwoordigers gaan DDossen ;-P of iets dergelijks)

Quote:"voor het grootste deel van het volk is het een ver van hun bed show."

Natuurlijk, die weten niet beter. Jullie wel. Je moet er alleen wel voor voelen het te doen.
Reageren jullie niet? Dan ook niet zeuren over de houding van "het volk."
Dat is zo makkelijk!

Maar je zult het zien;
Er komt allerlei wetgeving die ook ongewenste gevolgen heeft en door verzet vanuit andere belangengroepen weer gecorrigeerd wordt. (Ten minste, in een goed functioneren van democratie (en nou niet gaan discussieren wat een goed functioneren is ;-))

Waar ik echt bang voor ben?
Ik ben bang voor de mensen onder een agressieve dictatuur, zonder onafhankelijke rechtsspraak.

Lees het stuk van Peter Rietveld maar eens rustig door. Hij zegt het allemaal.
10-02-2012, 02:29 door monica8
Waar criminaliteit veranderd in ideologie word het terrorisme of vrijheidstrijd, en een tegenstander van de staat/overheid.
10-02-2012, 11:25 door Anoniem
@monica8 van de AIVD: Waar de staat/overheid een tegenstander wordt van eigen burgers die staan voor zuivere ideologie en vrijheidsstrijd zal de staat/overheid het criminaliseren en bestempelen als terrorisme.

Op dat opzichte is NL niet veel anders dan Rusland, China en Assad.
10-02-2012, 12:27 door Anoniem
Zolang we anoniem op internet zitten vinden de Amerikanen ons allemaal anonymous..
10-02-2012, 13:33 door S-q.
zo; Dus nu hebben we een "De kleine oorlog op het web!"

Door Anoniem: @monica8 van de AIVD: Waar de staat/overheid een tegenstander wordt van eigen burgers die staan voor zuivere ideologie en vrijheidsstrijd zal de staat/overheid het criminaliseren en bestempelen als terrorisme.

Op dat opzichte is NL niet veel anders dan Rusland, China en Assad.

@Anoniem 11.25;
Ik ben benieuwd! Mag ik je definitie voor een "zuivere" idiologie? Vooral het criterium van "zuiver".

Allemachtig, je bent niet zuinig in je duiding met: @monica8 van de AIVD.
Ken je die monica8? Laat eens horen!

NL vergelijken met oa het gedrag van Assad?

Vrijheidsstrijd of terrorist?
Als je het nu eens laat bij het denken aan "Subsidiariteit en Proportionaliteit?

Waar sta jij dan?
11-02-2012, 12:47 door Anoniem
Ach de AIVD bestaat in de gratie dat het denkt nog niet te zijn geïnfiltreerd door (hun eigen) anonymous. Maar dat is natuurlijk al lang gebeurt...........

Ipv achter criminele schuinsmarcheerders van hun eigen elite te gaan zoals pedo's, drugsbaronnen, wapenleveranciers, bankiers, KPN-topmannen, mensenhandelaars en vastgoed fraudeurs zitten ze achter Anonymous aan....

Typisch een instituut die alleen maar mensen recruteert zoals Anders Breivik, Volkert van der Graaf, Taliban en Al Qaeda om ons door middel van terrreurwetten in het gareel te houden.

Als het hier zo ver komt als in Syrië zal de AIVD op ons gaan schieten. Geloof me maar.

Ik heb een hekel aan de AIVD omdat ze met verkeerde dingen bezig zijn.
14-02-2012, 10:12 door Anoniem
Waar zijn die domme maskers goed voor eigenlijk ?
14-02-2012, 11:15 door Anoniem
Omdat bepaalde politici (Verhagen) heeeeel veel geld krijgen van bepaalde lobbyclubs (Brein) om er weer iets door te drukken. Daarom dragen er mensen maskers.

Maar dat weet men toch wel dat het merendeel van alle (oud) politici van vooral CDA, VVD en PvdA hun pensioen en villa bij elkaar sprokkelt met geld van lobby-clubs. Dat soort mensen zijn niet zo democratische en ze zijn er niet voor jou.
14-02-2012, 12:56 door Anoniem
Beste AIVD, willen jullie nu eens ophouden met het verspreiden van onzin over jihadisten en dat internet daar een kraamkamer van is. Ik weet niet op welke planeet die AIVD zit maar hier hebben we geen last van jihadisten. Wat we hier wel hebben zijn mensen in Arabische / islamitische landen die vechten voor een waardig menselijk bestaan. Is dat wat de AIVD met jihadisten bedoelt? Is de vrijheid waar de AIVD zo bang voor is. Is de AIVD bang om de grip te verliezen aan een samenleving die de AIVD totaal overbodig maakt. Als de AIVD doorgaat met dit soort onzin dan hoop ik dat er een proces opgang komt om er geen eurocent belastinggeld meer aan uit te geven.

Maar ja, zo ver laat de AIVD het natuurlijk niet komen. Dan verzinnen ze wel weer wat. Iets met Schiphol ofzo om angst te zaaien.
15-02-2012, 08:04 door Anoniem
Door Peter V:
terroristen van Gladio
Ik zie het al: u was nooit lid van dit netwerk meneer Rietveld en u kunt er al helemaal niet over oordelen.

Ik heb WOII niet meegemaakt. Zal ik daar dan ook maar niet over oordelen?
15-02-2012, 09:02 door Anoniem
Die AIVD is toch al overgenomen door Anonymous? Die kunnen veel beter op de kleintjes letten....
29-07-2012, 22:09 door Anoniem
Door Anoniem: Waar zijn die domme maskers goed voor eigenlijk ?
Omdat ze zo lelijk zijn dat het masker verplicht is .
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.