image

Kabinet reageert op onthullingen Edward Snowden

maandag 16 september 2013, 17:50 door Redactie, 22 reacties
Laatst bijgewerkt: 16-09-2013, 21:06

Het Nederlandse kabinet heeft een reactie gegeven op de onthullingen van Edward Snowden, waarbij vooral de Amerikaanse reactie op de openbaringen van de klokkenluider de aandacht hebben. Dat blijkt uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De brief: "Kabinetsreactie op onthullingen Edward Snowden" die Plasterk naar de Tweede Kamer stuurde, is mede afkomstig van minister Hennis-Plasschaert (Defensie), minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) en minister Opstelten (Veiligheid en Justitie). De Tweede Kamer had op 4 juli om een reactie van het kabinet over de onthullingen van Snowden gevraagd. De brief is echter vooral een samenvatting van de overleggen die sinds de onthullingen hebben plaatsgevonden of nog gepland staan.

Bemoedigend

De ministers laten weten dat het kabinet zeer aan zorgvuldige en deugdelijke bescherming van persoonsgegevens hecht. "Het is daarom noodzaak om waar nationale veiligheid en privacybescherming elkaar raken, zo transparant mogelijk te zijn over procedures, bevoegdheden, waarborgen en toezichtmaatregelen", aldus Plasterk. Die stelt verder dat het kabinet het bemoedigend vindt dat Amerikaanse Congresleden juist over die onderwerpen debatteren en voorstellen doen voor wijziging van de regelgeving en dat ook president Obama heeft verklaard meer transparantie en toezicht na te streven.

Ook vindt Plasterk het verheugend dat de Amerikaanse regering hiermee inmiddels een begin heeft gemaakt door meer inzicht te geven in de bevoegdheden en door publicatie van de juridische onderbouwing van enkele programma’s. Nederland is hierover in gesprek met de Verenigde Staten.

Overleg

Verder is in de brief te lezen dat de Verenigde Staten de EU nader zullen informeren over PRISM en vergelijkbare programma’s. Daarnaast buigt een EU-VS expertgroep zich momenteel over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van elektronische gegevens van burgers, met als doel wederzijds inzicht in elkaars programma’s en de wijze waarop deze zijn verankerd in de rechtstaat.

Over de bijeenkomsten van de expertgroep wordt verslag gedaan in besloten zittingen van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. Daarnaast zal de Artikel 29-werkgroep een onderzoek uitvoeren naar zowel de inlichtingenprogramma’s die door de Verenigde Staten worden gebruikt, alsmede de impact van PRISM, inclusief het gebruik van de van PRISM afgeleide informatie op Europees grondgebied.

Reacties (22)
16-09-2013, 17:57 door johanw
De titel is fourt, men reageert niet op de onthullingen van Snowden maar op de Amewrikaanse reactie daarop. Waarschijnlijk om te kijken welke smoezen het beste aanslaan, het is altijd goedkoper te leren van andermans fouten dan ze te herhalen.
16-09-2013, 18:17 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
16-09-2013, 18:54 door Redactie
@ johanw, het gaat hier echt om "de kabinetsbrede reactie op de onthullingen van Edward Snowden." Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/14/kabinetsreactie-op-onthullingen-edward-snowden.html
16-09-2013, 19:08 door _Peterr
Best knap geschreven. inleidingsbriefje van paar zinnen en daarna tig woorden die helemaal niets zeggen. Daar moet je echt voor doorgeleerd hebben.
16-09-2013, 19:17 door Nietsnut
Slap slap en nogmaals slap zoals alles in dit kabinet slap is http://www.qudt.nl/wp-content/uploads/2012/11/diederik-en-mark.jpg
16-09-2013, 19:31 door Anoniem
De ministers laten weten dat het kabinet zeer aan zorgvuldige en deugdelijke bescherming van persoonsgegevens hecht.
Gezien wat ze zelf doen, een abjecte leugen. De rest van de aangehaalde stukjes, evenzo. Transparante overheid en beschermde burger. Ze sturen zelf aan op een ontransparante overheid ("weg met de WOB") en een continue door te lichten burger. Dat weten we allemaal, dat weten ze zelf ook, en ondanks herhaaldelijk terugfluiten vanuit de samenleving gaan ze door.

Verder is het natuurlijk veel te weinig, veel te lauw, en veel te laf, vergeleken met wat je van dit omhooggevallen baantjesjaagschorem zou verwachten als ze zich echt boos zouden maken. Wat nog steeds te weinig is mocht er echt een probleem zijn, zoals, oh, een globale economische crisis. Precies het verkeerde doen en maar volhouden dat je zo geweldig bezig bent. Het samenvattend thema van de laatste decennia aan kabinetten.
16-09-2013, 19:42 door johanw
Als de samenvatting van de redactie goed is gaat het vooral over de Amerikaanse reactie daarop. Jullie schrijven het zelf al in de eerste zin.
16-09-2013, 20:14 door Anoniem
Wat ik hier vooral mis, is enige reactie op de onthullingen over de "samenwerking" tussen Europese inlichtingendiensten en de Amerikaanse. Dat vind ik namelijk veel verontrustender.
Als je nagaat dat men zelfs overwoog om Nederlandse burgers uit te leveren aan de USA (Samir A, dacht ik), dan denk ik dat men hier bijna nog meer ontspoord is dan in de USA.
Op dit soort onthullingen zou ik wel eens een reactie willen zien.
16-09-2013, 21:57 door [Account Verwijderd]
Opzouten & de Teef willen stiekem ook wel een Warroom à la de Enterprise: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/15/nsa-mind-keith-alexander-star-trek?CMP=twt_gu.
16-09-2013, 23:11 door Goeroeboeroe - Bijgewerkt: 16-09-2013, 23:20
Getverdemme, kunnen jullie niet even waarschuwen met 'n icoontje van 'n kotsemmertje of zo voor dit soort teksten? Spontane braakneigingen.
Vorige regeringen kropen in het achterste van de Amerikaanse president, Plasterk kruipt erin, boent de ingewanden schoon en komt er kwispelend aan de bovenkant weer uitgekropen. Je schaamt je toch werkelijk Nederlander te zijn.
Moet ik 'ns proberen. Ik pleeg 'n straatroof en ik zie al dat de rechter zegt dat hij het bemoedigend vindt dat we er nu over praten, en dat ik beloof om voortaan transparant te zijn over m'n berovingen. Praten we verder nergens meer over.
En dan vinden ze het vreemd dat ik werkelijk geen enkel respect meer heb voor de regering, met dit soort kruiperige reacties. Ooit, ooit had ik nog enige respect. Maar dit soort weerzinwekkend stroperige reacties, hoe kun je daar nou nog enig respect voor hebben.
Je vraagt je af of de NSA (of soortgelijke diensten) geen informatie hebben over mensen zoals Plasterk, zodat ze gewoon kunnen voorschrijven hoe de reactie moet zijn.
16-09-2013, 23:18 door Anoniem
Dat men zaken moet kunnen inkijken om werkelijk aanslagen te kunnen voorkomen zal best. Maar de publicaties van Edward Snowden behelsen ook het aanbrengen van achterdeuren en verzwakken van implementaties van encryptie. Dit betekent dat afgeluisterd en getapt verkeer op vermoedelijk niet al te lange termijn ook toegankelijk zal worden, ondanks de versleuteling, aan ongeidentificeerde overheden en criminelen die tappen en afluisteren.

Dat betekent feitelijk dat netwerkverkeer wat tot nu toe beschouwd werd als afdoende versleuteld feitelijk op zeer korte termijn wel eens onversleuteld zou kunnen zijn in de praktijk. Het aanbrengen van dergelijke achterdeuren en verzwakte crypto in allerlei producten is een kwalijke en gevaarlijke zaak. Zeker in combinatie met het feit dat vrijwel iedereen vertrouwd op de bescherming die versleuteling zou moeten bieden. Als straks echt die verzwakte crypto werkelijkheid blijkt te zijn en allerlei randfiguren getapte data werkelijk kunnen ontsleutelen zou de schade wel eens veel groter kunnen zijn dan men nu beseft.....

My two cents...
16-09-2013, 23:59 door Anoniem
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/14/kabinetsreactie-op-onthullingen-edward-snowden.html

"In het vervolgtraject zal onder meer worden gesproken over het gebruik van het programma XKeystore door de Amerikaanse National Security Agency (NSA) bij de verwerking van grote databestanden."

welks een leuke verspreking.... XKeystore? ze bedoelen vast XkeySCORE. De Nederlandse overheid mag zich eerst verdiepen in de juiste terminologie :-) http://nl.wikipedia.org/wiki/XKeyscore

oja hulde aan Anoniem: "De ministers laten weten dat het kabinet zeer aan zorgvuldige en deugdelijke bescherming van persoonsgegevens hecht."- "Gezien wat ze zelf doen, een abjecte leugen. De rest van de aangehaalde stukjes, evenzo. Transparante overheid en beschermde burger." Goed dat je de WOB aanhaalt.

De arrogante grootschalige afluisterpraktijken van de americaansche overheid op europees grondgebied moet worden afgestraft, er valt niets te bespreken. De schade calculeren en verhalen op de VS.

~(permutate)
17-09-2013, 08:18 door Mozes.Kriebel - Bijgewerkt: 17-09-2013, 08:21
Door Redactie: @ johanw, het gaat hier echt om "de kabinetsbrede reactie op de onthullingen van Edward Snowden." Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/14/kabinetsreactie-op-onthullingen-edward-snowden.html
Begrijpend lezen is ook een vak. De titel is een kopie van het artikel van rijksoverheid.nl maar de inhoud is zoals johanw stelt; het is een instemmende reactie op de holle frazen uit de VS...
Het kabinet doet het voorkomen dat men dit "overkomt"; de VS heeft dit 0031 aangedaan en men is verheugd dat men beterschap belooft.
17-09-2013, 08:26 door Anoniem
Wat gaat de overheid doen om de burger te beschermen tegen spionageactiviteiten van een buitenlandse mogendheid? Dat lijkt me de meest belangrijke vraag.
17-09-2013, 08:56 door Mysterio
Hadden we echt verwacht dat er een reactie naar buiten kwam die hout snijdt? Dit is toch een typisch Nederlandse reactie? Die reactie snap ik ook wel aangezien 'we' onze steun en medewerking hebben toegezegd na de aanslagen op de twin towers. We hadden toen nog een idee van de impact van onze medewerking.

PRISM is er gekomen na die verschrikkelijke aanslagen en het kan niet anders dan dat het dus een verschrikkelijke maatregel is. De natuurlijke reactie van mensen is om minstens net zo hard terug te slaan. PRISM is een middel waarbij doelen kunnen worden gelokaliseerd en uitgeschakeld kunnen worden. En omdat het een draconische maatregel is wordt er zo min mogelijk over verteld en kost het de grootste moeite om het binnen de kaders van de wet te verdedigen.

Wat doe je dus als Nederlandse ministers? Een slappe reactie geven en hopen dat de storm snel bedaart zodat je weer tot een mooie nietszeggende diplomatieke oplossing komt waarbij de Amerikanen nog steeds hun gang gaan, maar jou in de waan laten dat je mee mag kijken.

Wat je zou moeten doen is aangeven dat er een grens ligt, dat onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden beschermd worden onder de Nederlandse wet en als een NSA iets van doen heeft met Nederlanders, dat het dan via de Nederlandse justitie gaat.

In Nederland zitten namelijk aardig wat figuren die niet pluis zijn. Er zijn er een zooitje vertrokken naar Syrië, er zitten er een paar in Jemen, Saudi Arabië en meer van dat soort opbeurende landen. Er is samenwerking nodig met verschillende veiligheidsdiensten om risico's te kunnen definiëren. Maar het is verkeerd dat het nu een schimmig Amerikaans feestje is.
17-09-2013, 09:13 door Overcome - Bijgewerkt: 17-09-2013, 09:16
De nieuwe Cryptogram van Bruce Schneier (https://www.schneier.com/crypto-gram-1309.html) en de links die hij citeert geven een mooi overzicht wat zich de laatste weken heeft afgespeeld op dit terrein. Als iedereen een paar uur de tijd neemt om de nieuwsbrief en de artikelen waarnaar wordt gerefereerd door te nemen, dan geeft het op zijn minst te denken dat een dergelijke nietszeggende flutbrief het enige is dat het kabinet heeft te melden over deze enorme beerput.

Economische spionage, bewuste verzwakking van standaarden, inbreken in computersystemen, plaatsen van cryptografische backdoors in commerciele producten, surveillance op een krankzinnige schaal, onder druk zetten van bedrijven om toegang te krijgen tot persoonlijke data, een liegende president, opslag van tientallen miljoenen creditcard transacties, infiltratie van telecom giganten etc etc. En wat zegt Plasterk:

Het kabinet acht het in dat verband bemoedigend dat Amerikaanse Congresleden juist over die onderwerpen debatteren en voorstellen doen voor wijziging van de regelgeving en dat ook president Obama in zijn persconferentie van 9 augustus jl. heeft verklaard meer transparantie en toezicht na te streven. Het is tevens verheugend dat de Amerikaanse regering hiermee inmiddels een begin heeft gemaakt door meer inzicht te geven in de bevoegdheden en door publicatie van de juridische onderbouwing van enkele programma’s. Nederland is hierover in gesprek met de Verenigde Staten.

Als Plasterk werkelijk denkt dat er ook maar iets gaat veranderen door met Amerika in gesprek te treden, dan gelooft hij in sprookjes. De NSA is veel te machtig geworden om zich door wie dan ook de les te laten voorschrijven zonder extreem ingrijpende maatregelen, zeker door een nietszeggend en volstrekt onbelangrijk land als Nederland. Nederland is hierover in gesprek met de Verenigde Staten. Grapjas. Het enige dat hij had kunnen concluderen is dat het middel inmiddels vele malen erger is geworden dan de kwaal die het had moeten adresseren.

Het zou mooi zijn om in de volgende brief aan de Tweede Kamer in ieder geval iets terug te zien van een visie op en mening over dit punt, zoals het optuigen van actief ondersteunde centers of excellence op gebied van cryptografie (vergelijk de KU Leuven), OS design, internationaal recht, privacy etc. (mooi om die mislukte kenniseconomie initiatieven van Balkenende nieuw leven in te blazen), een grondig onderzoek naar de inzet van open source software (zeker gezien de actieve rol die o.a. Microsoft blijkt te spelen in het hele verhaal), een grondige review en publiek debat van alle privacy-beperkende maatregelen die in Nederland zijn doorgevoerd en waar het nut/ de noodzaak niet (meer) voor aanwezig is en weet ik wat al niet. Voorlopig is het vooral veel blahblah. Maar ja, we zijn weinig anders gewend als het aankomt op de internationale betrekkingen met Amerika. Als we zelfs vrijwillig meedoen aan een oorlog om een NAVO chef te mogen leveren van Amerika, dan verwacht ik weinig meer dan dit hoole gezwam.
17-09-2013, 09:37 door john west
Wachten op een andere regering,die deze relatie met de V.S opnieuw gaat herzien.
Van deze huidige regering had ik niet anders verwacht.
17-09-2013, 09:45 door Anoniem
Door johanw: De titel is fourt, men reageert niet op de onthullingen van Snowden maar op de Amewrikaanse reactie daarop. Waarschijnlijk om te kijken welke smoezen het beste aanslaan, het is altijd goedkoper te leren van andermans fouten dan ze te herhalen.
Door Mozes.Kriebel:Begrijpend lezen is ook een vak. De titel is een kopie van het artikel van rijksoverheid.nl maar de inhoud is zoals johanw stelt; het is een instemmende reactie op de holle frazen uit de VS...
Dat de reactie van het kabinet zo ontwijkend is dat het amper een reactie mag heten is zwaar teleurstellend, maar het is desalniettemin de reactie die het kabinet nou eenmaal gegeven heeft. Een redactie die streeft naar objectiviteit zal proberen feiten zo vrij mogelijk van eigen meningen en interpretaties te rapporteren. En hoe duidelijk het ook lijkt dat het kabinet hier de VS naar de mond aan het praten is, het is goed om je ervan bewust te zijn dat dat al een interpretatie is van wat er gaande is. Ik vind dat de redactie groot gelijk heeft dat ze die interpretatie buiten de kop en het artikel hebben gehouden, een nieuwsbericht is niet de plaats om eigen oordelen toe te voegen. En jullie reacties maken duidelijk dat dat ook helemaal niet nodig is, jullie trekken zelf je conclusies wel.
17-09-2013, 11:07 door Anoniem
Maar niets over onderzoek naar de diginotar zaak? Ik geloof bijv. niet dat de NSA erachter zat, maar wel dat ze ervan op de hoogte waren, en in plaats van ons (hun bondgenoten, op papier tenminste) ervan op de hoogte te stellen, ze er liever zelf misbruik van maakten. Met alle gevolgen van dien. Dat verdient een flink onderzoek, en heel erg boze politici mocht het waar blijken.
17-09-2013, 13:56 door Anoniem
Door Anoniem: Maar niets over onderzoek naar de diginotar zaak?
De brief is gedateerd op 13 september. Over de mogelijke betrokkenheid van NSA bij de Diginotar-hack is op deze website bericht op... ook 13 september. Het zit er heel dik in dat men er tijdens het schrijven van die brief nog niets van wist.
17-09-2013, 14:25 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 17-09-2013, 14:26
We snappen er weer eens geen bal van en laten we daarom maar een wollig verhaal schrijven wat als afleiding moet fungeren voor die onwetendheid. Heren? als je niets van IT security begrijpt, kom daar dan gewoon eerlijk vooruit zodat er ruimte ontstaat voor verbetering!!!!!

Zoals gewoonlijk praten ze veel, maar zeggen niets ......
18-09-2013, 13:54 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.