image

Minister: eigen risico internetbankieren 150 euro

dinsdag 27 november 2012, 14:06 door Redactie, 33 reacties

In het geval van frauduleuze transacties via internetbankieren zijn consumenten in beginsel tot een bedrag van 150 euro verantwoordelijk. Dat laat minister Dijsselbloem van Financiën op vragen van PvdA-Kamerlid Nijboer weten. Nijboer stelde vragen gebaseerd op een artikel uit De Volkskrant dat banken van plan zijn de aansprakelijkheid voor fraude naar de klant toe te schuiven.

Bijvoorbeeld door in de voorwaarden te stellen dat klanten een virusscanner moeten hebben en de software regelmatig moeten updaten. De mate waarin een consument aansprakelijk is voor frauduleuze betalingstransacties, is geregeld in de richtlijn betaaldiensten die in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Burgerlijk Wetboek (BW), schrijft Dijsselbloem.

Eigen risico
"In gevallen waarin de consument de door zijn bank voorgeschreven veiligheidsvoorschriften niet heeft nageleefd, is hij, sinds de implementatie van de richtlijn betaaldiensten in beginsel niet verder aansprakelijk dan tot een bedrag van 150 euro", aldus het antwoord van de minister.

Alleen als de consument zelf frauduleus heeft gehandeld of opzettelijk of met grove nalatigheid de voorwaarden die zijn bank heeft gesteld aan het gebruik van internetbankieren heeft geschonden, is hij aansprakelijk voor de volledige schade, gaat de bewindsvoerder verder.

Die stelt dat de civiele rechter – in het geval van grove nalatigheid en rekening houdend met de omstandigheden van het onrechtmatig gebruik – kan besluiten om de aansprakelijkheid van de consument te beperken.

Virusscanner
Wat betreft de voorwaarden die banken stellen qua aansprakelijkheid van de consument, moeten die passen binnen de kaders die de richtlijn betaaldiensten stelt. Als consument en bank over de betreffende voorwaarden of de interpretatie ervan een geschil krijgen, dan kunnen ze volgens de minister voorleggen aan het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of aan de rechter.

"Verder is relevant dat de voorwaarden die banken stellen aan hun klanten niet onredelijk bezwarend mogen zijn", laat Dijsselbloem weten.

Coulancebeleid
Naast het wettelijke basiskader waaraan banken zich dienen te houden, bepalen de individuele banken het door hen gehanteerde coulancebeleid zelf, aldus de minister

"Banken bestuderen - en beoordelen - elk opgetreden fraudegeval nauwkeurig. Verschil in het gehanteerde coulancebeleid kan er incidenteel voor zorgen dat de ene bank besluit om een bepaalde schade te vergoeden, en de andere bank een soortgelijke schade niet."

Reacties (33)
27-11-2012, 14:13 door Anoniem
Hoe zou een bank in het geval van fraude kunnen nagaan dat een consument niet voldaan heeft aan de veiligheidsvoorschriften? Of zou de bewijslast hiervoor soms bij de consument komen te liggen?
27-11-2012, 14:25 door Anoniem
Ik zal eens bij mijn bank informeren of ik weer een boekje met overschrijfkaarten kan krijgen, daar heb je namelijk geen € 150,- eigen risico als je envelop wordt 'gehengeld' (aangezien de verantwoordelijkheid en de controle bij de bank ligt, waar het ook hoort). En betalen met creditcard ipv pinpas aangezien ik bij een CC afschrijvingen kan terugboeken.
Maar buiten dat, wat een enorm zwaktebod is dit zeg. Hoe hard wil je het bewezen hebben dat secure transactions met het huidige internet en de bestaande clients gewoonweg niet haalbaar is en hoe gruwelijk veel geld moeten onze .ro en .bg vriendjes wel niet binnenharken als hun acties tot overheidmaatregelen nopen.
De keuze voor mij als consument wordt simpelweg gemak + € 150,- eigen risico vs degelijkheid/veiligheid à € 5,- per overschrijfboekje. In de huidige wereld is dat kiezen tussen twee kwaden.
27-11-2012, 14:29 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
27-11-2012, 14:35 door Anoniem
Massaal op de overschrijvingskaarten over?!
27-11-2012, 14:45 door Anoniem
Maar je moet wel naar de rechter en bent dus meer kwijt als die hondervijftig euro.
Mooi geregeld door de politiek. Hebben de grote bazen weer gewonnen.
27-11-2012, 15:04 door Anoniem
@ Peter V:

dan heb je de laatste tijd niet goed opgelet/geluisterd. Het is norm dat je schuldig bent. Van de regel die beschaafde rechtsystemen hanteren: Presumptio Innocentiae, is hier in de rechtbanken en gerechtshoven al langere tijd geen sprake meer.
27-11-2012, 15:08 door Anoniem
Oh fantastisch! Hoe gaat de bank dit niet naleven van de voorwaarden bewijzen?
Dat kunnen ze niet.

Gaat de bank ook bepalen welke virusscanner ik moet gebruiken?
Is er wel een virusscanner voor mijn apparaat? Ik internetbankier via mijn Nintendo WII namelijk.

Natuurlijk heb ik niet de laatste ani-virus update. Het duurt gemiddeld 3 weken voordat een nieuwe update er is, en ik heb toch echt 1 maand nodig om te kijken of de update niet voor conflicten met mijn apparaat zorgt.

Dijsselbloem moet zich maar beter laten informeren voordat hij dingen zegt... geldt voor alle ministers die over IT iets te zeggen denken te hebben
27-11-2012, 15:14 door Anoniem
En bepaald de overheid nu ook welke virusscanner ik op m'n MAC moet installeren?

Krijgen we dat weer..........
27-11-2012, 15:28 door Anoniem
En als ik nu Linux gebruik, met firewall, browser in safe mode gebruik ?
27-11-2012, 15:29 door Anoniem
Alleen als de consument zelf frauduleus heeft gehandeld of opzettelijk of met grove nalatigheid de voorwaarden die zijn bank heeft gesteld aan het gebruik van internetbankieren heeft geschonden, is hij aansprakelijk voor de volledige schade, gaat de minister verder.
Kortom, met phishing is het slachtoffer aansprakelijk voor de volledige schade: Het slachtoffer geeft bewust alle benodigde informatie weg om in te loggen én geld over te boeken.
27-11-2012, 15:44 door Anoniem
Door Peter V:
Bijvoorbeeld door in de voorwaarden te stellen dat klanten een virusscanner moeten hebben en de software regelmatig moeten updaten.
Dus nu moet de klant bewijzen dat hij of zij onschuldig is?

Dat is een omgekeerd rechtsprincipe dat je met gemak bij een rechtszaak wint.

Je moet je vage kennis van strafrecht niet projecteren op civiel recht.

Je kunt in een civiel contract heel veel afspreken over hoe een dispuut geregeld moet worden, en waar je aan moet voldoen om de dienst te gebruiken, en staat het je niet aan, dan ga je het contract niet aan.
Daar zijn wel wat algemene wettelijke grenzen aan bij consumentenovereenkomsten, maar die gaan niet over rechtsfilosofie.

Maar lees gewoon eens de algemene voorwaarden van je bank .

Daar staat typisch in :

U bent aansprakelijk voor alles wat er met uw pas/pin/inlogcode gedaan is.
De systemen van de bank hebben altijd gelijk 'behoudens tegenbewijs' .

En daaronder staat jouw handtekening, of je doet niet aan (internet)bankieren.

Dat gephishte mensen vaak hun geld terug krijgen is *coulance* en een marketing keuze van de bank. Geen *recht*.
27-11-2012, 16:14 door Anoniem
De kleine bankgebruiker moet af van het idee dat alles zo vlug moet. In al die in overtreffende trappen van snelheid t.b.v. financiële transacties, schuilt de oorzaak. Al het andere, zo ook dit ministerieel voorstel, is gevolg.
Al geruime tijd ben ik gestopt met internetbankieren en begunstigden aan wie ik geld verschuldigd ben moeten er maar aan wennen dat het geld niet van het ene op het andere moment is bijgeschreven. Slechts een keer heb een reactie gehad dat de betaling middels overschrijvingskaart lang duurde maar de zekerheid is er ab-so-luut dat al het transactionele geld dáár terecht komt waar ik het naar toe wil hebben. Elke discussie uitgesloten!
27-11-2012, 16:40 door Anoniem
Zouden de banken een niet beter een paar mensen in huis halen die echt iets weten qua beveiliging.
De klant laten opdraaien voor malafide praktijken van buitenuit lijkt mij niet echt een goed plan.
Ok, we leven nu eenmaal in een nihillistische gangestermaatschappij tegenwoordig ...
27-11-2012, 19:39 door Anoniem
Door Anoniem: Zouden de banken een niet beter een paar mensen in huis halen die echt iets weten qua beveiliging.
De klant laten opdraaien voor malafide praktijken van buitenuit lijkt mij niet echt een goed plan.
Ok, we leven nu eenmaal in een nihillistische gangestermaatschappij tegenwoordig ...


Ze weten het bij de banken in elk geval beter dan 99% van de posters hier, zoveel is telkens weer duidelijk.
Zou jij verantwoordelijk willen zijn voor iets waarvan een vrij belangrijke component totaal buiten jouw bereik ligt ?

Op plekken waar ik ergens verantwoordelijk voor moet zijn, sluit ik die situatie ('door derden beheerd') ook uit.

In het meest klassieke bankmodel (contant geld opnemen aan de balie) is het simpel : over de drempel is alles je eigen schade,risico en schuld. Dat was vroeger natuurlijk ...
27-11-2012, 19:43 door Anoniem
Dat kopje "virusscanner" heeft verder nul connectie met de tekst, Redactie.

Blijf zitten met de vraag, stel nu ik telebankier met, pak'm beet, Dillo op NetBSD of wellicht Haiku met de native browser. Zou moeten kunnen met een nette standaard-conformante website, nietwaar? Zo moeilijk moet het toch niet zijn om de getalletjes van je bankrekening in te zien? (Natuurlijk is dit al veel te moeilijk, het zijn banken, lutsers.)

Gaan ze dan nog steeds zeuren over virusscanners? Gaan ze snappen dat het risicoprofiel van zulke systemen zo radicaal anders is dat het veiliger te noemen is dan wat ze zelf achter de balie op hun scherm hebben? Of moet je daar een dure expert voor inhuren om als expert voor je op een rechtszaak op te draven?

Met andere woorden, hoe hard gaan ze jou feitelijk dwingen onveilige systemen te gebruiken want dat doet iedereen (en laat precies dat "iedereen doet het ook" nu net een grote bron van die onveiligheid zijn)?

Ik denk dat de bankenwereld nog wel het een en ander te leren heeft voordat ze proberen risico verder op de klant af te schuiven. Niet dat gebrek aan kennis van zaken ze ooit tegengehouden heeft. Ze gooien er gewoon een bak poet overheen en het is wel goed. Jouw poet, dus kan het ze nog meer helemaal niets schelen.
27-11-2012, 20:08 door Anoniem
Terug naar analoog modem + papieren TAN boekjes.
Oh wacht.. dat wordt niet meer ondersteunt..
27-11-2012, 20:21 door Anoniem
"Hoe zou een bank in het geval van fraude kunnen nagaan dat een consument niet voldaan heeft aan de veiligheidsvoorschriften? Of zou de bewijslast hiervoor soms bij de consument komen te liggen?"

Zou de bank ook moeten bewijzen dat er een relatie is tussen de schade en het mogelijk niet voldoen aan de voorschriften ? I.e. ben je zelf verantwoordelijk voor een besmetting met een trojan die nog niet door virusscanner wordt gedetecteerd, wanneer je geen up to date virusscanner hebt draaien ?
27-11-2012, 20:33 door Anoniem
Dit is een van de meest domme uitspraken van een minister ooit! Het bedrag is nergens op gebaseerd, het eigen risico is volkomen onterecht bij de klant neergelegd en het gaat volledig voorbij aan het feit dat de bank je geld in beheer heeft en verplicht is om zorg te dragen voor zekerheid dat de eigenaar de opdracht heeft gegeven wanneer ze je geld verwerken. Dat banken massaal de kantoren hebben gesloten, steeds minder opnamepunten beschikbaar houden en zeer laks zijn in de controle op authenticiteit van transacties is volledig de verantwoordelijkheid van de banken. De klanten hebben geen enkele invloed op hoe banken wensen om te gaan met authenticiteit en diensten waarmee men het eigen geld bij de bank kan beheren.
27-11-2012, 21:30 door Ignitem
Kan iemand deze minister uitleggen dat we anno 2012 leven? Mensen bankieren niet alleen meer op hun Windows desktop, maar ook op mobiel, tablet, laptop met Android, iOS, Linux, via vast, wifi, openbaar wifi, 3G. Een recente zinvolle virusscanner is lang niet altijd voorhanden en helpt je niet tegen een man in the middle aanval.
27-11-2012, 21:31 door Anoniem
Vandaag 150 Euro, morgen 1000 Euro. Het zaad word gestrooid om net als OZB en zorgverzekering jaarlijks het bedrag op te voeren. Het zou beter zijn om wat statistieken te maken die aangeven hoe banken presteren met hun eigen beveiligingsmethode (e-dentifier of simpel een gebruiker/passw combinatie met tan / SMS) met eventueel aanvullend IP. Een eigen bijdrage is een verkeert signaal naar de banken om de beveiliging maar te verwaarlozen.
27-11-2012, 22:10 door Anoniem
[/quote]Je moet je vage kennis van strafrecht niet projecteren op civiel recht.

Je kunt in een civiel contract heel veel afspreken over hoe een dispuut geregeld moet worden, en waar je aan moet voldoen om de dienst te gebruiken, en staat het je niet aan, dan ga je het contract niet aan.
Daar zijn wel wat algemene wettelijke grenzen aan bij consumentenovereenkomsten, maar die gaan niet over rechtsfilosofie.

Maar lees gewoon eens de algemene voorwaarden van je bank .

Daar staat typisch in :

U bent aansprakelijk voor alles wat er met uw pas/pin/inlogcode gedaan is.
De systemen van de bank hebben altijd gelijk 'behoudens tegenbewijs' .

En daaronder staat jouw handtekening, of je doet niet aan (internet)bankieren.

Dat gephishte mensen vaak hun geld terug krijgen is *coulance* en een marketing keuze van de bank. Geen *recht*.
[/quote]
Ik kan me niet herinneren ooit een handtekening gezet te hebben voor internet bankieren en, die stomme pinpas waardoor mensen makkelijker geld uitgeven omdat ze het overzicht niet meer goed hebben, hebben ze er zelf doorheen gedrukt als ze me dit flikken wil ik weer een cheque in me brievenbus.
27-11-2012, 23:04 door Anoniem
Dat word dan die goeie ouwe acceptgirokaarten gaan gebruiken. Dit is anno 2012 een goeie zet van een Minister uit de stenentijd-perk. Zou eerder de vinger naar de bank wijzen. Laat die maar eens de klant goed voorlichten. En een keuze laten maken hoe en wat...
27-11-2012, 23:08 door Anoniem
Dus dat zou ook impliceren dat ik een derde (of 'de bank') toegang tot mijn computer zou moeten geven als er 'shit' is.
Over mijn lijk!
27-11-2012, 23:09 door Anoniem
Door Ignitem: Kan iemand deze minister uitleggen dat we anno 2012 leven? Mensen bankieren niet alleen meer op hun Windows desktop, maar ook op mobiel, tablet, laptop met Android, iOS, Linux, via vast, wifi, openbaar wifi, 3G. Een recente zinvolle virusscanner is lang niet altijd voorhanden en helpt je niet tegen een man in the middle aanval.

Kan iemand deze posters leren lezen ?

De virusscanner is een *voorbeeld* van voorwaarden *die de banken kunnen stellen* aan de consument .
De bank kan die voorwaarden als contractpartij stellen, om de dienst te mogen gebruiken, of waarbij de aansprakelijkheid van de consument hoger of lager wordt.

De minister heeft het kamerlid uitgelegd binnen welke wettelijke kaders (Wft en BW) het contract tussen bank en consument en aansprakelijkheid van de consument moet vallen.
27-11-2012, 23:11 door Anoniem
Geen goed plan...
Dan gaat m'n bedragen van 149 stelen en komt er geen onderzoek vanuit de bank omdat ze niks kwijt zijn...
27-11-2012, 23:11 door SBBo
De consument is afhankelijk van hetgeen hem wordt aangeboden. Dit betekent dat hij/zij geen enkele invloed heeft op de kwaliteit van operating systems, software en webapplicaties van banken en andere financiële instellingen.
Men gaat er aan voorbij dat er een x-tijd zit tussen ontdekte malware, de vrijgave van een oplossing en het installeren van een patch. Let vooral op "ontdekte" malware. Zij die aan de basis van de oplossing staan zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienst.
Niet voor niets krijg je op software alleen een gebruiktsrecht en geen eigenaarsrecht. Op deze wijze heb je niets te vertellen wanneer je door toedoen van software benadeeld wordt.
Zolang mijn creditcardmaatschappij alleen maar wachtwoorden accepteert met alleen letter en cijfercombinaties en nog geen implementatie van sterke wachtwoorden toelaat voel ik mij niet aangesproken.
Ik ben benieuwd naar de eerste rechtzaken.
28-11-2012, 00:23 door Anoniem
Ik doe de laatste tijd internetbankieren op een filiaal van een bank. Nader onderzoek bij de bank leert mij dat als er toch een verkeerde handeling plaats vind, er is geld verdwenen, zij niet kunnen achterhalen van waar mijn betaling en/ of verkeerde handeling is gedaan. Dus ik kan dan NIET bank aansprakelijk stellen voor de slechte beveiliging in het betreffende filiaal. Vreemde zaak!!!!!
28-11-2012, 07:27 door Anoniem
Maar is er een gelijkwaardig alternatief ? Nee die is er niet. Op de bankkantoren (welke al minimaal zijn) kun je vaak niet terecht zonder een uurtje in de rij te staan. Er zijn bedrijven die alleen pin betalingen toe laten.

De consument wordt hiermee in een bepaalde ongewenste hoek gedrukt waarbij acceptatie van deze voorwaarden gedwongen is. De bank zal dan ook zijn beste kant moeten laten zien., dus coulance gaat denk ik niet geheel op.
28-11-2012, 07:31 door Above
Dit is echt belachelijk! Banken verdienen op de klant en ze bestaan alleen dankzij de klant welke hun vermogen onderbrengen bij de bank. Dat de bank nu een onveilig systeem levert om geld transacties te volbrengen via internet is niet de schuld van de klant.

Als mensen massaal hun vermogen weghalen bij de bank vallen ze om. Wie is potverdikkeme hier nu de baas en bepaalt de regels? Die minister kan beter zijn bek houden en zich bezig gaan houden met echte problemen in deze economie. Oetlul!
28-11-2012, 09:30 door Anoniem
Door Above: Dit is echt belachelijk! Banken verdienen op de klant en ze bestaan alleen dankzij de klant welke hun vermogen onderbrengen bij de bank. Dat de bank nu een onveilig systeem levert om geld transacties te volbrengen via internet is niet de schuld van de klant.

Als mensen massaal hun vermogen weghalen bij de bank vallen ze om. Wie is potverdikkeme hier nu de baas en bepaalt de regels? Die minister kan beter zijn bek houden en zich bezig gaan houden met echte problemen in deze economie. Oetlul!

Precies

valt me steeds meer op dat wij nederlanders alles moeten betalen
en de Minister en de rest van dat zooitje en politeik kwats allemaal ,hun ideeën kost ons altijd geld !
ze komen alleen maar met ïdeeën wat ons Nederlanders zo altijd geld kost
ik vindt dan eerder dat dit een probleem voor de GeldBanken zijn en niet ons probleem !
en anders moet de Nederlandse staat maar eens de banken helpen zonder wij weer de klos er van zijn
als ik ge skimt word of me geld gejat word via geld opnemen van mij bank ,dan is dat het probleem van mijn bank
en niet ik ,de banken moeten maar eens met een veilige manier komen en anders maar eens wat aan gaan doen
daar geld in stoppen zodat ze veiliger worden , het draait uit eindelijk altijd wel om geld om iets goed te krijgen
maar ,de banken zeker niet hun eigen geld willen uit geven om hun eigen bank veiliger te maken .
28-11-2012, 09:43 door Mysterio
Door Peter V:
Bijvoorbeeld door in de voorwaarden te stellen dat klanten een virusscanner moeten hebben en de software regelmatig moeten updaten.
Dus nu moet de klant bewijzen dat hij of zij onschuldig is?

Dat is een omgekeerd rechtsprincipe dat je met gemak bij een rechtszaak wint.
Er is hier helemaal geen sprake van schuld of onschuld, maar van het al dan niet je houden aan voorwaarden. Hoewel er wel wat aan gesleuteld moet worden denk ik dat dit wel een stap in de goede richting is.

De voorwaarden werken namelijk twee kanten op. De bank heeft een zorgplicht, dat wil zeggen dat ze goed op je centjes moeten passen en er voor moeten zorgen dat hun klanten veilig bij hun centjes moeten kunnen komen. Er valt nog wat meer onder, maar over het algemeen moet de bank goed zorgen voor hun klanten en hun centjes.

Om dat te kunnen moet de klant zich ook houden aan een aantal voorwaarden. Dat is altijd al zo geweest, maar op digitaal gebied loopt het een beetje achter. De mogelijkheden zijn de veiligheid ontgroeit en om dat tij te keren zijn aangescherpte regels nodig. Want tante Truus kan internetbankieren maar er zijn totaal geen bindende regels waar tante Truus zich aan moet houden om er voor te zorgen dat de bank zijn zorgplicht kan vervullen.

Er wordt wat geroepen over grove nalatigheid en meer van dat soort wazigheid. Maar tante Truus snapt inmiddels dat wanneer je geld hebt gehaald bij de bank, je dan extra voorzichtig over straat gaat, maar tante Truus heeft er geen benul van dat haar computer wellicht een nog groter risico met zich meebrengt.

Voorlichting werkt blijkbaar onvoldoende en nu is het punt daar dat men zegt dat de bank niet de enige risicodrager hoeft te zijn in dit verhaal. Nu moet tante Truus voldoen aan een aantal punten en anders heeft ze een te groot risico genomen.

Al met al moeten banken zich achter de oren krabben want wellicht is de functionaliteit die geboden wordt in strijd met de zorgplicht. En klanten moeten duidelijk voorgelicht worden en zich vervolgens houden aan de voorwaarden.

Als het op het eind maar een helder verhaal is, dan vind ik het best. Je kan altijd nog uitwijken naar een buitenlandse bank ;)
28-11-2012, 10:48 door Anoniem
Tegengeluidje:

Tante Jos zei: "O, nu gaat het mij geld kosten als het mis gaat! Hoe zat het nou ook alweer met die virussen en dat vissing enzo?"

De bank zei: " Ha, boodschap overgekomen. Doel bereikt!"
24-11-2013, 23:35 door Anoniem
Lekker makkelijk, dus nu is het voor eigen risico 150 euro, na nu rippen ze dus bij iedereen 159 euro er af en is de gebruiker de dupe want ja die kan toch niks, aangiften gaat niet(eigen risico) rechtbank(te duur) weg peg geld!

Word je door deze maatschappij al genaaid hebben ze nu nog iets gevonden om de mensen te naaien want het zijn wel vaak oudere mensen die de klos zijn om dat die gewoon weg niet alles weten van deze nieuwe tijden en dan telkens naar een computer monteur te gaan van help a 65 euro per sessie/uur tikt het lekker aan en dan die je al een oudere met een computer de bus in gaan?

Waar zijn we in godsnaam allemaal mee bezig, kunnen ze bij die banken niet eens fatsoenlijk iets beveiligen of wat? Zoveel opties maar zo moeilijk denkend bij de banken, misschien moeten we maar massaal naar de banken gaan en daar geld overmaken en dan een mafketel bijzitten die dan een van die pc's hackt.

Dus baken zorg maar voor computers want dadelijk komt iedereen bij jullie bank zaken doen dan neem ik gelijk mijn argief kast mee dus maak maar ruimte want anders moet ik alles telkens mee sjouwen en zo geweldig is mijn rug niet!
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.