Poll
image

Voel jij je veiliger door cameratoezicht?

maandag 21 maart 2016, 08:40 door Redactie, 20 reacties
Ja
30.7%
Nee
69.3%
Reacties (20)
21-03-2016, 09:59 door Anoniem
72% voelt zich onveiliger? Leg mij nou eens uit hoe cameratoezicht je veiligheid in gevaar kan brengen.
En ja, ik zie ook wel dat er nadelen aan kleven voor criminelen :)
21-03-2016, 11:11 door Tubamaniak
Per definitie worden situaties niet veiliger door camera's op te hangen !!! Je kunt nog steeds op straat worden vermoord zonder dat iemand een vinger uitsteekt.
Met een camera kan jouw moord dan worden geregistreerd. En dan zou er kunnen worden geprobeerd aan de hand van die registratie een dader te identificeren. Maar zoals wij allen weten geeft een camera registratie geen enkele garantie op herkenning, laat staan tracering, aanhouding en berechting. Dus, hoe bedoelt u veiliger door cameratoezicht ?
Meer politie op straat maakt zaken wél veiliger. Een agent kan namelijk direct ingrijpen, mits hij ter plaatse is of zeer snel ter plaatse kan zijn. Wat dan telt is aanrijtijd. De combinatie van bemande (!) cameratoezicht en veel agenten op straat zou een veiliger situatie tot gevolg kunnen hebben, mits daders zich iets aantrekken van de mogelijke gevolgen van hun daden.
21-03-2016, 11:47 door Anoniem
Door Tubamaniak: Per definitie worden situaties niet veiliger door camera's op te hangen !!! Je kunt nog steeds op straat worden vermoord zonder dat iemand een vinger uitsteekt.
Met een camera kan jouw moord dan worden geregistreerd. En dan zou er kunnen worden geprobeerd aan de hand van die registratie een dader te identificeren. Maar zoals wij allen weten geeft een camera registratie geen enkele garantie op herkenning, laat staan tracering, aanhouding en berechting. Dus, hoe bedoelt u veiliger door cameratoezicht ?
Meer politie op straat maakt zaken wél veiliger. Een agent kan namelijk direct ingrijpen, mits hij ter plaatse is of zeer snel ter plaatse kan zijn. Wat dan telt is aanrijtijd. De combinatie van bemande (!) cameratoezicht en veel agenten op straat zou een veiliger situatie tot gevolg kunnen hebben, mits daders zich iets aantrekken van de mogelijke gevolgen van hun daden.

En wat dacht je van de afschrikwekkende werking van camera's? Waarom denk je dat criminelen ingangen en plaatsen mijden waar camera's hangen? Camera's hebben zowel een preventieve als detectieve werking en als ze actief bemand worden, kan het zelf een reactieve werking hebben.
21-03-2016, 12:25 door Tubamaniak
Natuurlijk, criminelen zouden scrupules kun hebben en bang zijn voor herkenning achteraf. Maar er zijn er ook zat, van het "professionelere" soort die daar geen last van hebben en zich derhalve niets van camera's aantrekken. In die situaties helpen die camera's geen moer voor persoonlijke veiligheid. Alleen maar voor het constateren van strafbare feiten. Maar daar heb je weinig aan als je ben getroffen door acute lood- of ijzervergiftiging en je laatse adem net hebt uitgeblazen.........
" Ja meneer, we kunnen de dader misschien wel achterhalen aan de hand van de geregistreerde beelden. Oh, u bent net neergeschoten/neergestoken en overleden. Hè, wat jammer nou. Nou ja, uw nabestaanden ....enz. "
21-03-2016, 12:26 door Briolet
Door Anoniem: Leg mij nou eens uit hoe cameratoezicht je veiligheid in gevaar kan brengen.

Dat beweert niemand. Als je 'nee' invult geeft je alleen aan dat je het niet veiliger vind worden.

Op die plek met toezicht kun je je wel veiliger voelen, maar als de 'misdragingen' zich daardoor alleen verplaatsen, kan het er op de plekken ernaast juist onveiliger worden. Gemiddeld blijft het dan gelijk. En mensen die in een dronken bui iemand half dood trappen trekken zich niets van cameras aan.

Dat neemt niet weg dat het een goede zaak kan zijn voor de opsporing en berechting van daders, maar daar gaat deze pol niet over.
21-03-2016, 12:33 door Anoniem
Neen, het tegenovergestelde is waar:

- Cameratoezicht wordt (over het algemeen) alleen toegepast op plaatsen waar reeds criminele feiten zijn gepleegd. De aanwezigheid van een camera is dus een aanwijzing dat men zich bevindt in een risicogebied.

- Camera's zijn alleen noodzakelijk als er geen fysieke, adequate aanwezigheid van een bevoegd ambtenaar mogelijk is.

- Camera's voorkomen geen misdrijven (hooguit lichte overtredingen, flitspalen bijv.), maar kunnen mogelijk van waarde zijn, tijdens de opsporing. Pas als opsporing dermate effectief is, dat het daadwerkelijk afschrikt (opsporingspercentage misdrijven in NL = ~1%), kun je spreken van een effectief preventief middel.

- Een aantoonbaar gevolg van camerabewaking, is dat misdrijven verplaatsen naar zgn. 'soft targets.' Dus in plaats van een tankstation / supermarkt, wordt nu een oudere dame thuis overvallen (of 2). Aangezien de buit vaak kleiner is bij particulieren, is het logische gevolg, dat het aantal overvallen in totaal juist stijgt. Deze conclusie is ook makkelijk te onderbouwen d.m.v. criminaliteitscijfers over de afgelopen 20 jaar. Hoe zich dat vertaald in persoonlijke, emotionele schade van de slachtoffers (dus betaald kassa-meisje vs oudere dame thuis), laat zich makkelijk raden.

- De gemaakte beelden zijn niet makkelijk controleerbaar; noch diegene die toegang heeft tot de beelden, noch de bewaarperiode is eenvoudig verifieerbaar. Er is dus (makkelijk / ongemerkt) misbruik mogelijk.

- Toezicht geschied (vrijwel uitsluitend) door particuliere bedrijven, niet de overheid. Dat de politie / meldkamer de beelden kan bekijken, wil NIET zeggen dat deze beelden ook enkel onder de verantwoordelijkheid vallen van de overheid. (Denk ook even aan de "Teeven-taps" als voorbeeld!)

- Cameratoezicht komt (vaak) in plaats van opsporingsambtenaren. Camera's zijn een besparingsmiddel, geen middel om waarde toe te voegen. Daarnaast ondermijnt het het BNP, want (ongewenste) automatisering, zonder dat daarbij Nederlandse producenten worden ingezet.

- Etc.

M.i. wegen de nadelen van cameratoezicht dan ook niet op tegen de voordelen (= paar € op korte termijn).
Toezicht via camera's is een teken van grove bestuurlijke zwakte en nalatigheid, waarbij het duidelijk mag zijn dat centjes belangrijker zijn, dan het welzijn van een Burger.
Daar zijn uitzonderingen op te verzinnen (het in kaart brengen van verkeersstromen bijvoorbeeld), maar dat zijn dan de uitzonderingen die de regel bevestigen. Daarnaast hebben die uitzonderingen vaak geen betrekking op misdrijven, maar op bestuurlijke zaken.

Op zich maakt dat laatste niet heel veel uit, tot op het moment dat cameratoezicht wordt verdedigd als zijnde van toegevoegde waarde, dan wordt je namelijk voorgelogen waar je bij staat, een zgn. political spin in vaktermen.

Cameratoezicht is uiteindelijk een inadequate compensatie voor een verlies aan veiligheid (lees: "lapmiddel"), als gevolg van finacieel gemotiveerde / politieke keuzes, zeker géén oplossing voor een probleem.

Maak nu eens een uitdaging van het 'probleem..,' ook al is het maandag.
21-03-2016, 14:13 door Anoniem
Door Tubamaniak:

En wat dacht je van de afschrikwekkende werking van camera's? Waarom denk je dat criminelen ingangen en plaatsen mijden waar camera's hangen? Camera's hebben zowel een preventieve als detectieve werking en als ze actief bemand worden, kan het zelf een reactieve werking hebben.

'Zekers' weters, k ijk maar
http://web.avrotros.nl/opsporingverzocht/zaken/20160315/amsterdam_achterlaten_hoofd.aspx

Men neme dus een kapusjonnetje, mutsje, sjaaltje, brilletje, kraagje ...
let er maar eens op in het dagelijkse straatbeeld, of dus op menig video.
Preventieve onzin dus, cameratoezicht werkt eigenlijk helemaal niet (meer) als je niet ook direct ingrijpt.
En dat laatste is misschien iets wat we ook helemaal niet meer moeten willen.

Cameratoezicht is vooral een 'subtiel' naargeestig beeld in menige stad (niet meer te tellen zoveel), je bent je continue bewust dat je wordt bekeken, gescand en gevolgd tijdens een activiteit die ontspannen had moeten zijn;
voor de menselijke lol wat winkelen en een beetje rondslenteren.

Die morbide zwarte bol overal in het straatbeeld is voor mij een permanente activator voor het 1984 gevoel:
een gevoel dat allerminst met veiligheid te maken heeft maar vooral met een staat die burgers totaal probeert te controleren,
en bijna een motivatie gaat vormen om ook maar met een kapusjonnetje, mutsje, sjaaltje, brilletje, kraagje te gaan rondlopen om nog wat privacy te hebben, een stijl en smaakkwestie overigens die mij nog niet zo aantrekt en de omgekeerde wereld is.

Al jaren geleden was men in staat om via de camera mee te lezen van een papiertje dat je op afstand op straat in je handen houdt. Gymzalen vol met monitors op iedereen in de gaten te houden. Leuk idee niet?

Wat nou privacy? (2010!)
http://www.npo.nl/vpro-thema/27-10-2010/VPRO_1142271
74 minuten burgers digitaal bespieden-horror
In een dergelijke stad zou ik niet willen wonen, inmiddels heeft deze pest van opstelten zich dus verspreid over vele steden.

Cameratoezicht?
Veiligheid: nee
Permanent zwartgallige humeur verzieker: JA!
21-03-2016, 16:34 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 21-03-2016, 16:36
Door Anoniem:En wat dacht je van de afschrikwekkende werking van camera's? Waarom denk je dat criminelen ingangen en plaatsen mijden waar camera's hangen? Camera's hebben zowel een preventieve als detectieve werking en als ze actief bemand worden, kan het zelf een reactieve werking hebben.

Verreweg de meeste camera's hebben juist geen detectieve werking, omdat er geen medewerker/ambtenaar of AI het scherm in de gaten houdt en een alert stuurt ten tijde van de gebeurtenis. Camera-beelden worden in de regel pas geraadpleegd na een melding van een gebeurtenis.

Dus de detectieve werking ligt bij het slachtoffer of een omstander. Maar wanneer beide geen melding doen, zal de dader vrijuit gaan. De preventieve werking zit mogelijk in het feit dat het afschrikt. Maar preventief is dit eigenlijk niet, maar repressief. Preventief zou het zijn als het criminaliteit voorkomt, echter verplaatst het alleen de criminaliteit. Het is dus repressief voor de omgeving van de camera, maar het verergert criminaliteit op andere locaties weer meer.

Wellicht wordt de pakkans groter voor de criminelen die gaan voor de Darwin-award, maar als ik soms de camerabeelden zien, dan denk ik met weemoed terug aan de tijd dat mijn EGA-scherm van 2 kleuren een beter beeld gaf.

Maar goed, nu geef ik de overheid voer om letterlijk overal camera's op te hangen.... en dat schiet zijn doel weer voorbij. Zelfs voor de ultieme veiligheid.
21-03-2016, 19:00 door [Account Verwijderd]
Ben enkele jaren geleden onder het oog van een verkeerstoezicht camera gemolesteerd door een overkokende rabouw uit een te krap Opeltje. Gevolg gebroken neus etc.

Die camera stak geen poot uit...

Het kost sloten met geld en de baat is mijns inziens nihil maar tsja ik sta er ervaringsgewijs - dus - minder objectief tegenover.
21-03-2016, 21:30 door AlexK
Door Aha: Het kost sloten met geld en de baat is mijns inziens nihil maar tsja ik sta er ervaringsgewijs - dus - minder objectief tegenover.

Het hangt er van af, het is al meermalen onderzocht en aangetooond dat camerabewakers ALS ze er al zijn ze liever leuke dames zitten bekijken dan dat ze opletten. Begrijpelijk misschien, maar dat maakt camera's alleen maar meer gluurapparaten zonder veiligheidswaarde.
21-03-2016, 22:08 door Anoniem
Camera's an sich voorkomen geen criminaliteit, maar kunnen slechts in het meest gunstige geval meewerken aan de opsporing of reconstructie van een casus. Als je mazzel hebt wordt de gelegenheidsdief afgeschrikt, maar de pro gaat gewoon op zijn doel af.

CameraTOEZICHT daarentegen kan wel degelijk criminaliteit voorkomen en verminderen. In geval cameraTOEZICHT is er behalve de camera zelf, altijd een meldkamer aanwezig die de beelden live uitkijken en gericht de politie kan aansturen. In het publiek domein voor de handhaving van de openbare orde is dit altijd een meldkamer onder supervisie van de politie en geen particuliere meldkamer.
22-03-2016, 04:32 door Anoniem
Nee, natuurlijk niet.

Je kunt even goed beroofd of aangevallen worden, en dan? Dan niks, de politie springt dan niet plots tevoorschijn. Sterker nog, naar het merendeel van de beelden wordt nooit gekeken. Pas achteraf als er reden voor blijkt te zijn, bijvoorbeeld nadat jij aangifte hebt gedaan.

Heeft iemand wel eens Opsporing Gezocht gezien? Heel illustratief zie je één/meerdere personen iets onwettigs doen met een muts, capuchon, sjaal of andere kledingstukken om zich te verbergen. Leuk dat je camerabeelden hebt van "die ene onherkenbare persoon" maar je hebt er niets aan.

Schijnveiligheid.
Uiteindelijk weer de eerlijke burger die door dit soort maatregelen benadeeld wordt. Zeker als we meer en meer camera's met gezichtsherkenning gaan krijgen. Soort van gezichtsinchecken langs de camera's die ons land rijk is.

Mens, wees toch niet zo angstig en geef niet al je vrijheid weg.
22-03-2016, 18:42 door Anoniem
Een aantal mensen op twee plaatsen in Brussel kunnen niet meer hun ervaringen met beveiligingscamera's, toezichtcamera's en cameratoezicht laten weten. De honderden gewonde mensen zullen in het ergste geval hun leven danken aan de mensen die hen fysiek te hulp kwamen. Bron:

http://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/gevolgen-van-aanslag-brussel-stand-van-zaken-van-16u

"De Belgische veiligheidsdiensten zijn nog op zoek naar zeker twee verdachten. Eén van deze verdachten is de man met de witte jas aan op dit beeld van de bewakingscamera van de luchthaven. Eerder riepen de autoriteiten op de foto niet te verspreiden, om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Nu geeft de politie daar toch toestemming voor in het opsporingsbericht." Bron: http://www.vrt.be/
23-03-2016, 12:14 door Anoniem
Door Anoniem:
En wat dacht je van de afschrikwekkende werking van camera's? Waarom denk je dat criminelen ingangen en plaatsen mijden waar camera's hangen? Camera's hebben zowel een preventieve als detectieve werking en als ze actief bemand worden, kan het zelf een reactieve werking hebben.

Die afschrikkende werking zorgt er misschien voor dat amateur/profesionele crimimelen bepaalde gebieden ontwijken. Wanneer je je niet in die kringen begeeft heb je daar sowieso weinig last van, camera's of niet. Het gevaar van de dag waar de normale burger mee te maken krijgt wordt veroorzaakt door mensen met korte lontjes die impulsief handen. Al dan niet onder invloed van stress, alcohol of andere middelen. Op die grote groep klootzakken heeft camerabewaking geen invloed en voegt daarmee volgens mij weinig toe aan het verhogen van de veiligheid.
24-03-2016, 10:37 door Anoniem
Hmmmm....veel reacties over de daadwerkelijke voorkoming van criminaliteit tov het plaatsen van camera's.
De stelling is echter.....voel jij je veiliger?

Daar kan ik persoonlijk een snel antwoord op geven. Ja, ik voel mij veiliger.
Zal wel een psychologisch effect zijn van een beveiligingscamera, maar ik voel me inderdaad veiliger.
Ben ik veiliger? waarschijnlijk niet. Maar tja, dat was de stelling niet.
24-03-2016, 11:00 door Anoniem
Door Anoniem: Camera's an sich voorkomen geen criminaliteit, maar kunnen slechts in het meest gunstige geval meewerken aan de opsporing of reconstructie van een casus. Als je mazzel hebt wordt de gelegenheidsdief afgeschrikt, maar de pro gaat gewoon op zijn doel af.

CameraTOEZICHT daarentegen kan wel degelijk criminaliteit voorkomen en verminderen. In geval cameraTOEZICHT is er behalve de camera zelf, altijd een meldkamer aanwezig die de beelden live uitkijken en gericht de politie kan aansturen. In het publiek domein voor de handhaving van de openbare orde is dit altijd een meldkamer onder supervisie van de politie en geen particuliere meldkamer.
In het geval van cameraTOEZICHT is het ook gewoon een camera die ze maar op een selectief aantal uren uitkijken.
25-03-2016, 09:11 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: Hmmmm....veel reacties over de daadwerkelijke voorkoming van criminaliteit tov het plaatsen van camera's.
De stelling is echter.....voel jij je veiliger?

Ik voelde me veiliger, tot een ervaring mij uit de droom/illusie wekte

knip
Zal wel een psychologisch effect zijn van een beveiligingscamera, maar ik voel me inderdaad veiliger.
Ben ik veiliger? waarschijnlijk niet. Maar tja, dat was de stelling niet.

Dat psychologische effect verwacht je ook als van invloed op mensen met kwaad in de zin. Ik ervoer dat deze invloed er niet was.

(Het heeft feitelijk weinig zien om te gaan ziften m.b.t. de vorm van de vraagstelling. Daarvoor kun je beter op een linguïstisch forum voor de Nederlandse taal terecht)
25-03-2016, 10:02 door superglitched - Bijgewerkt: 25-03-2016, 10:55
Door Anoniem: Neen, het tegenovergestelde is waar:

- Cameratoezicht wordt (over het algemeen) alleen toegepast op plaatsen waar reeds criminele feiten zijn gepleegd. De aanwezigheid van een camera is dus een aanwijzing dat men zich bevindt in een risicogebied.

- Camera's zijn alleen noodzakelijk als er geen fysieke, adequate aanwezigheid van een bevoegd ambtenaar mogelijk is.

- Camera's voorkomen geen misdrijven (hooguit lichte overtredingen, flitspalen bijv.), maar kunnen mogelijk van waarde zijn, tijdens de opsporing. Pas als opsporing dermate effectief is, dat het daadwerkelijk afschrikt (opsporingspercentage misdrijven in NL = ~1%), kun je spreken van een effectief preventief middel.

- Een aantoonbaar gevolg van camerabewaking, is dat misdrijven verplaatsen naar zgn. 'soft targets.' Dus in plaats van een tankstation / supermarkt, wordt nu een oudere dame thuis overvallen (of 2). Aangezien de buit vaak kleiner is bij particulieren, is het logische gevolg, dat het aantal overvallen in totaal juist stijgt. Deze conclusie is ook makkelijk te onderbouwen d.m.v. criminaliteitscijfers over de afgelopen 20 jaar. Hoe zich dat vertaald in persoonlijke, emotionele schade van de slachtoffers (dus betaald kassa-meisje vs oudere dame thuis), laat zich makkelijk raden.

- De gemaakte beelden zijn niet makkelijk controleerbaar; noch diegene die toegang heeft tot de beelden, noch de bewaarperiode is eenvoudig verifieerbaar. Er is dus (makkelijk / ongemerkt) misbruik mogelijk.

- Toezicht geschied (vrijwel uitsluitend) door particuliere bedrijven, niet de overheid. Dat de politie / meldkamer de beelden kan bekijken, wil NIET zeggen dat deze beelden ook enkel onder de verantwoordelijkheid vallen van de overheid. (Denk ook even aan de "Teeven-taps" als voorbeeld!)

- Cameratoezicht komt (vaak) in plaats van opsporingsambtenaren. Camera's zijn een besparingsmiddel, geen middel om waarde toe te voegen. Daarnaast ondermijnt het het BNP, want (ongewenste) automatisering, zonder dat daarbij Nederlandse producenten worden ingezet.

- Etc.

M.i. wegen de nadelen van cameratoezicht dan ook niet op tegen de voordelen (= paar € op korte termijn).
Toezicht via camera's is een teken van grove bestuurlijke zwakte en nalatigheid, waarbij het duidelijk mag zijn dat centjes belangrijker zijn, dan het welzijn van een Burger.
Daar zijn uitzonderingen op te verzinnen (het in kaart brengen van verkeersstromen bijvoorbeeld), maar dat zijn dan de uitzonderingen die de regel bevestigen. Daarnaast hebben die uitzonderingen vaak geen betrekking op misdrijven, maar op bestuurlijke zaken.

Op zich maakt dat laatste niet heel veel uit, tot op het moment dat cameratoezicht wordt verdedigd als zijnde van toegevoegde waarde, dan wordt je namelijk voorgelogen waar je bij staat, een zgn. political spin in vaktermen.

Cameratoezicht is uiteindelijk een inadequate compensatie voor een verlies aan veiligheid (lees: "lapmiddel"), als gevolg van finacieel gemotiveerde / politieke keuzes, zeker géén oplossing voor een probleem.

Maak nu eens een uitdaging van het 'probleem..,' ook al is het maandag.
Er wordt hier toch wel een hoop als feit gepresenteerd. Zonder bronnen zou ik en een ieder ander dit hele verhaal als uit de duim gezogen moeten beschouwen.

Het zou in ieder geval een flinke daling zijn als het oplossingspercentage nu 1% is geworden, terwijl het in 2014 25% was.
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2015/geregistreerde-criminaliteit-ook-in-2014-gedaald.htm
"In 2014 loste de politie een kwart van de misdrijven binnen een jaar op; "

Ook vind ik persoonlijk altijd wel jammer dat er geen oplossingen aan worden gedragen, alleen maar wordt verteld hoe het niet moet. Althans, zo zie ik het, ik zie weinig constructieve verbetering.
28-03-2016, 15:09 door Anoniem
Ik ga als een gek door het leven, ik schaam me dood dat dit ook nog op camera wordt vastgelegd, ik stem NEEE! xD
05-06-2016, 19:57 door Anoniem
Door Anoniem: 72% voelt zich onveiliger? Leg mij nou eens uit hoe cameratoezicht je veiligheid in gevaar kan brengen.
Nee, 70% voelt zich niet veiliger door cameratoezicht. Dat is heel wat anders.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.