Privacy - Wat niemand over je mag weten

Archiefwet

09-11-2018, 14:17 door Anoniem, 20 reacties
Dossier van zedendelicten Jos B. uit 1985 en 1984 alsnog gevonden


Het dossier over de ontuchtzaak uit 1985 waarin Jos B. verdachte was, is in tegenstelling tot eerdere berichten niet vernietigd. Dat betekent dat het wordt toegevoegd aan het dossier in de huidige strafzaak die tegen de verdachte van het doden van Nicky Verstappen loopt, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.


Een woordvoerster van het OM in Limburg wees erop dat zij alle dossiers destijds na vijf jaar hebben vernietigd

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/24/jos-b-kreeg-al-eens-proeftijd-na-ontucht-a1614225


na 5 jaar vernietigd maar toch ergens bewaren mag dit zomaar van de Archiefwet?
Reacties (20)
09-11-2018, 18:41 door beatnix - Bijgewerkt: 09-11-2018, 18:42
openstaande zaak, maw dader nog niet gevonden / geen uitspraak, dan gaat het om verjaringstermijnen. en bij sommige soorten misdrijven is geen verjaring van toepassing volgens de collectieve afspraken.
09-11-2018, 19:18 door Anoniem
(Ernstige) zedendelicten en misdrijven tegen het leven hebben als uitzondering een veel langere bewaartermijn (80 jaar).
Ontucht tegen minderjarigen wordt als ernstig beschouwd.
De vraag is wel een beetje of dit nog geldt als een zaak door de rechter is geseponeerd na een succesvolle proeftijd.
(waarschijnlijk ging het om fotografie)

Hoe dan ook blijkt er destijds in ieder geval herkenbaar over de zaak in een Limburgse krant over te zijn bericht,
en bij de rechtbank is op of rond die tijd een inschrijving gevonden die overeenkomt met dat krantenbericht.
https://nos.nl/artikel/2247410-jos-brech-kreeg-in-1985-twee-jaar-proeftijd-voor-ontucht.html
(omkaderde tekst onder het artikel)

(Voor krantenberichten geldt volgens mij geen bewaartermijn (iedereen kan een krantenartikel bewaren zolang hij/zij wil.
Voor wat betreft inschrijvingen rechtbank: bewaartermijn zal met name gelden voor persoonsgegevens.
Maar ook zonder persoonsgegevens is dus soms te achterhalen om wie het gaat)
10-11-2018, 07:36 door Anoniem
Er zijn een archiefwet, een archiefbesluit en een archiefregeling. De archiefwet regelt dat er selectielijsten moeten zijn voor wat voor vernietiging in aanmerking kan komen en het archiefbesluit bevat criteria voor het opstellen van dergelijke lijsten. Het Nationaal Archief heeft een overzichtspagina:
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/wet-en-regelgeving

De archiefwet+aanhang houden zich bezig met wat bewaard moet worden, niet met wat vernietigd moet worden maar met wat vernietigd mag worden. De instantie die archieven aan een archiefbewaarplaats overdraagt kan aangeven dat deze archieven pas na een bepaalde tijd publiek toegankelijk worden, bijvoorbeeld omdat er privacygevoelige gegevens instaan die natuurlijk niet openbaar gemaakt moeten worden als de betreffende personen nog leven.

Kennelijk had het OM dit dossier willen vernietigen en het niet in het Regionaal Historisch Centrum Limburg willen doen belanden. Nu dat toch gebeurd is kan je stellen dat het nog niet openbaar toegankelijk had mogen zijn omdat het gegevens over nog levende mensen bevat. Dan komt het er denk ik op neer dat er twee dingen fout zijn gegaan, net zoals bij securityproblemen in software het vaak een opeenstapeling van meerdere bugs is die de fout veroorzaakt.

Wat me een beetje bevreemdt is dat het OM beweert dat het alle dossiers na vijf jaar vernietigt. Het hele idee van de archiefwet is dat toekomstig historisch onderzoek mogelijk is. Men moet kunnen nagaan hoe dingen ooit werkten. Dat impliceert niet dat je alles bewaart, dat is veel meer dan uiteindelijk te behapstukken is, maar alles vernietigen maakt onderzoek onmogelijk. Je wilt een representatieve verzameling voorbeelden overhouden waar toekomstige historici mee uit de voeten kunnen. Dat impliceert volgens mij dat ook een selectie van dossiers zoals dat waarover het hierover gaat bewaard moet worden.

Voor zover ik me (ongetwijfeld niet al te nauwkeurig) herinner uit een tijdelijk baantje dat ik in een ver verleden bij een van de grote overheidsarchieven heb gehad kwamen daar volledige archieven binnen en waren het archivisten (historici met een specialisme) die dat inventariseerden en uitdunden. Ik krijg nu de indruk dat de instanties die archieven aanleveren al een selectie hebben gemaakt.
10-11-2018, 11:49 door Anoniem
www.rechtspraak.nl:
bewaart uw gegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens(!!!) bewaart en vernietigt de Rechtspraak volgens de regels uit de Archiefwet (nationaalarchief.nl).
Hierin staat hoelang de persoonsgegevens bewaard mogen blijven. Als er geen wettelijke bewaartermijn is, bewaart de Rechtspraak de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Er wordt hier dus alleen gesproken over het vernietigen van persoonsgegevens.
De zaak zelf mag worden bewaard en gedeeld evenals de inschrijving bij de rechtbank,
maar na de wettelijke bewaartermijn moeten ze dus wel worden ontdaan van persoonsgegevens.
Alleen, zoals 19:18 door Anoniem aangeeft, is het dan soms toch mogelijk om te achterhalen om wie het ging.

De archiefwet+aanhang houden zich bezig met wat bewaard moet worden, niet met wat vernietigd moet worden maar met wat vernietigd mag worden
Dat kan zijn, maar het verwijderen van persoonsgegevens is wettelijk geregeld, dus dat moet z.s.m. als de geldende termijn is verstreken.

Het is overigens de vraag hoe de rechter zal reageren op dat min of meer onwettig verkregen bewijs:
het is volgens mij niet de bedoeling dat er hoe dan ook ooit weer een naam aan een zaak wordt geplakt
en men via een omweg, met list en truuk, iets alsnog tegen je misbruikt als tenminste inderdaad de wettelijk geldende bewaartermijn van deze zaak is verstreken.
10-11-2018, 16:50 door Anoniem
Door Anoniem: Dat kan zijn, maar het verwijderen van persoonsgegevens is wettelijk geregeld, dus dat moet z.s.m. als de geldende termijn is verstreken.
De archiefwet is ook wettelijk geregeld, hoor. De AP schrijft dit erover:
Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan moeten organisaties de gegevens vernietigen.

Zijn persoonsgegevens bestemd voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden? Dan mogen organisaties de persoonsgegevens in een archief bewaren.

Voor persoonsgegevens in een archief geldt geen bewaartermijn. Op deze regel bestaat een uitzondering: als de Archiefwet of een andere wet van toepassing is, geldt wel een bewaartermijn. De organisatie moet de gegevens vernietigen als ze niet meer nodig zijn voor het doel van het archief.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens
10-11-2018, 18:13 door Anoniem
Je vergeet het volgende te quoten;

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Dat is nu precies wat mis is met de AVG. Persoonsgegevens mogen dus voor eeuwig opgeslagen worden. Ook na je verzoek voor verwijderen.
10-11-2018, 19:58 door Anoniem
Door Anoniem: Je vergeet het volgende te quoten;

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Dat is nu precies wat mis is met de AVG. Persoonsgegevens mogen dus voor eeuwig opgeslagen worden. Ook na je verzoek voor verwijderen.

Vergis je niet:
Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (de Richtlijn).

De Richtlijn geldt voor persoonsgegevens in strafzaken,
de AVG voor de andere gegevensverwerkingen.
10-11-2018, 20:02 door karma4
Door Anoniem: ...
Dat is nu precies wat mis is met de AVG. Persoonsgegevens mogen dus voor eeuwig opgeslagen worden. Ook na je verzoek voor verwijderen.
Er is niets mis mee. Veel persoonsgegevens over jou mogen wettelijk niet eens verwijderd worden ook al zou jij dat heel graag willen.
12-11-2018, 11:41 door Anoniem
na 5 jaar vernietigd maar toch ergens bewaren mag dit zomaar van de Archiefwet?

Welk artikel uit onderstaande wet wordt volgens jou overtreden, en waarom ?

Archiefwet
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2018-07-28
12-11-2018, 11:42 door Anoniem
Dat is nu precies wat mis is met de AVG. Persoonsgegevens mogen dus voor eeuwig opgeslagen worden. Ook na je verzoek voor verwijderen.

Onzin, zolang er geen rechtvaardiging is voor het behoudt van de data, dan *moet* dit vernietigd worden. De vraag of de rechtvaardiging legitiem is, is aan de rechter. Niet aan de directie van een bedrijf.
12-11-2018, 12:18 door J.Doedel
Nederland staat al sinds WW2 bekend om zijn fenominale archievering van alles wat er maar te archiveren valt.
De Nazi's kregen de personalia van alle Joodse inwoners van Nederland op een dienblaadje aangereikt.
12-11-2018, 14:29 door Anoniem
Door J.Doedel: Nederland staat al sinds WW2 bekend om zijn fenominale archievering van alles wat er maar te archiveren valt.
De Nazi's kregen de personalia van alle Joodse inwoners van Nederland op een dienblaadje aangereikt.
Onzin. De wet is de wet.
Het hoe en waarom is allang aangegeven. ( 09-11-2018, 19:18 Anoniem )
En hoe het met de verzamelwoede van de rechtspraak zit ook. (10-11-2018, 11:49)
Dus de zaak blijft bewaard, maar de persoonsgegevens worden verwijderd na door archiefwet bepaalde periode.
Dat lijkt ook te zijn gebeurd.
Want 09-11-2018, 19:18 Anoniem geeft aan dat hier https://nos.nl/artikel/2247410-jos-brech-kreeg-in-1985-twee-jaar-proeftijd-voor-ontucht.html kort bij wordt opgehelderd hoe men toch weer achter het persoonsgegeven kan zijn gekomen,
namelijk door het combineren van data uit een oud krantenbericht en de resterende informatie uit een rechtszaak rond dezelfde datum (met verwijderde persoonsgegevens).

Opgelost. Klaar.
13-11-2018, 11:30 door beatnix
Door Anoniem:
Door J.Doedel: Nederland staat al sinds WW2 bekend om zijn fenominale archievering van alles wat er maar te archiveren valt.
De Nazi's kregen de personalia van alle Joodse inwoners van Nederland op een dienblaadje aangereikt.
Onzin. De wet is de wet.
Het hoe en waarom is allang aangegeven. ( 09-11-2018, 19:18 Anoniem )
En hoe het met de verzamelwoede van de rechtspraak zit ook. (10-11-2018, 11:49)
Dus de zaak blijft bewaard, maar de persoonsgegevens worden verwijderd na door archiefwet bepaalde periode.
Dat lijkt ook te zijn gebeurd.
Want 09-11-2018, 19:18 Anoniem geeft aan dat hier https://nos.nl/artikel/2247410-jos-brech-kreeg-in-1985-twee-jaar-proeftijd-voor-ontucht.html kort bij wordt opgehelderd hoe men toch weer achter het persoonsgegeven kan zijn gekomen,
namelijk door het combineren van data uit een oud krantenbericht en de resterende informatie uit een rechtszaak rond dezelfde datum (met verwijderde persoonsgegevens).

Opgelost. Klaar.

Onzin, dat met bewaren van gegevens over wie wel of niet Joods was tijdens WWII is werkelijk gebeurd en dat was werkelijk niet de afgesproken wet om te doen. Met andere woorden 'een projectje wat NIET AFGESPROKEN VERPLICHT WAS om te doen. Dus hoezo telde de collectieve afspraken, toen al?

Als de wet de wet is, waarom wordt de wet dan zovaak tot en met door inlichtingendiensten vaak via omweg bijvoorbeeld gebroken? Of meende jij dat sleepnet methodes WERKELIJK pas via sleepnetwetgeving geactiveerd worden in plaats van eerder 'gelegaliseerd'? Of meende jij dat satelliet beelden bijvoorbeeld, met een veel hogere resolutie dan velen willen/wilden denken, niet opgeslagen werden buiten de afgesproken marges om? Als je dat allemaal dacht namelijk, wat heb je met het verstand gedaan wat je gekregen hebt, vol met drugs gestopt? Hoeveel jaar krijg je nu bijvoorbeeld te zien dat jan modaal 100% belasting verwacht wordt te betalen zonder aanspraak op individuele kortingspakketten en dat de belastingdienst op afroep bij bedrijven gewoon buiten de rechtsprekende/wetgevende macht om kortingen op het wettelijk afgesproken tarief bespreekt en hanteert, maareh, bij persoonlijke gegevens via satelliet of anderszins houden inlichtingendiensten met huidige werkdruk ineens meer aan de afspraken dan ze vroeger al niet deden? Ff serieus, zou je geen verstand hebben gekregen? Valt het je nu nog niet op hoeveel rechters andere straffen uitspreken bij gelijke vergrijpen wat al langer gebeurd dan het laatste decennium wat er duidelijk op wijst dat zelfs rechters al langer wetten breken (en belangrijker wetten dan wat bijv. archiefwet of bescherming persoonsgegevens wordt genoemd) en gewoon ter zitting politiek bedrijven?

Een van de eerste problemen waar men oplossingen behoort te zoeken is dat collectieve afspraken zo ingewikkeld zijn dat burgers die officieel verplicht zijn die te kennen, die zelfs MET rechtenstudie niet in staat blijken die geheel te kennen. Ga bijvoorbeeld maar eens met plichten werken in plaats van met rechten, scheelt meteen heel wat geld. Bijv. de plicht om andermans spullen met rust te laten. Scheelt ook commerciele ellende als bedrijven die een klein verschil van moleculaire samenstelling bij plastics gelegaliseerd menen waar een praktisch vrijwel gelijk daaraan zijnde voorganger zojuist verboden is, gewoon 'de plicht om niet te vervuilen'. In een groep heb je namelijk niet zozeer rechten, maar veel meer plichten.

Het is ook niet zo als je rechten plichten gaat noemen dat er in een keer daardoor sprake is van minder democratie of meer regime, complete geconditioneerd bullshit 'denken' van sommigen. Men krijgt nu namelijk ook al eenvoudig plichten alleen mensen bedriegen elkaar kennelijk liever dan feitelijk wetenschappelijk de kwesties te benaderen en noemen die plichten bijv. rechten. En met sommigen moet opgepast worden, want die zijn zover heen qua populisme en conditionering dat die ook nog beginnen te kwaken dus dat een wetboek met plichten ipv rechten regime betekend of politiestaat of afbraak aan democratie, wat duidelijk bewijst dat ze zowel van definitie regime als politiestaat als democratie geen flauw benul hebben gekregen.

De menselijk collectieve wetten gelden niet zoals jij hier zo protserig stelt. Wat meer succesvol genoemde ondernemers genoemd worden noemen dat 'money talks' of 'geld spreekt' en sommige zeer gerennommeerde denkers stelden vrij vertaald dat 'bij wie geld beheerst, tellen de collectieve afspraken niet', maar zij zijn zogenaamd allemaal dom en jij komt ons vertellen dat 'de wet telt'? pffff, dat was duidelijk met wat protestrecht genoemd word bij blokkeerfriezen, moet je omgekeerd evenredig eens bekijken met wat voor ronduit gewelddadigheid die KOZP 'demonstranten' gewoon in veel situaties zelfs ZONDER werkstraf mee wegkomen... oeps, sorry, in de context dat je uberhaupt zou willen kijken, in welke context je allang tot deze slotsom had behoren te komen.

lees dit geheel bijv. nog eens rustig over en realiseer je dat economisch belang meer is wat 'rechtsstaat' dient dan 'rechtsgelijkheid en collectieve afspraken'. eng he? kruip jij beter maar eens uit die conditionerings bubbel waar sommige anderen wat meer bewust je graag willen zien, liefst met smartphone en zonder erover na te denken waarom die apps zo weinig kosten in wat huidige marktwerking genoemd wordt.

en niet onder een steen kruipen en bevooroordeeld zonder kennis naar anderen wijzen als het meer spannend wordt he? het is namelijk wetenschappelijk niet 1 keer NIET geescaleerd met hoekjes binnen de gemeenschap die minder of niet door andere mensen gecontroleerd werden. en van hoeveel toename aan deze minder of niet gecontroleerde hoekjes binnen de gemeenschap is er inmiddels sprake meen jij? bron: een paar millenia data, til het achterste beter eens op en ga het zelf eens uitzoeken.
13-11-2018, 12:07 door Anoniem
Door beatnix: openstaande zaak, maw dader nog niet gevonden / geen uitspraak, dan gaat het om verjaringstermijnen. en bij sommige soorten misdrijven is geen verjaring van toepassing volgens de collectieve afspraken.

Nee,
een afgesloten zaak na het besluit niet te vervolgen.
Hoewel velen vast blij zijn dat dit dossier alsnog komt bovendrijven gaat er wel een ander signaal van uit: alles wordt bewaard, tenzij het de overheid zelf niet uitkomt (tristan v pdf-wapenvergunning-debacle).

En als alles wordt bewaard tegen beloften in dan is de wet op belangrijke punten dus een papieren tijger en daarmee alles wat gaat over privacy recht ook.
Overheid is dus uiteindelijk niet te vertrouwen en dat raakt dus ook de meerderheid van de (niet criminele) Nederlanders.
13-11-2018, 13:34 door beatnix
Door Anoniem:
Door beatnix: openstaande zaak, maw dader nog niet gevonden / geen uitspraak, dan gaat het om verjaringstermijnen. en bij sommige soorten misdrijven is geen verjaring van toepassing volgens de collectieve afspraken.

Nee,
een afgesloten zaak na het besluit niet te vervolgen.
Hoewel velen vast blij zijn dat dit dossier alsnog komt bovendrijven gaat er wel een ander signaal van uit: alles wordt bewaard, tenzij het de overheid zelf niet uitkomt (tristan v pdf-wapenvergunning-debacle).

En als alles wordt bewaard tegen beloften in dan is de wet op belangrijke punten dus een papieren tijger en daarmee alles wat gaat over privacy recht ook.
Overheid is dus uiteindelijk niet te vertrouwen en dat raakt dus ook de meerderheid van de (niet criminele) Nederlanders.

Nee,

Men kreeg toendertijd geen dader te vinden waarmee het wettelijk niet toegestaan is 'de zaak af te sluiten'.

Kijk gerust nog eens wat hierover werkelijk de collectieve afspraken zijn, in plaats van dat wetgeving te noemen wat ondertussen kant noch wal raakt.

Meent u werkelijk dat welke opsporingsinstantie dan ook bij een moordzaak zonder dat dader gevonden/gepakt is (bijvoorbeeld de u gegeven dochter is vermoord en dader loopt nog rond) uberhaupt toegestaan is de zaak af te sluiten?

mag ik u hierbij krijgen verder te informeren; ABSOLUUT NIET.

Betekend: die verklaringen van Jos B. maken deel uit van een niet afgesloten onderzoek (geen uitspraak/dader) bij een kwestie zonder verjaringstermijn, politie is verplicht alle feiten rondom dit onderzoek te bewaren totdat uitspraak/dader verkregen is, waarna pas archiefwet afspraken van toepassing zouden worden. Er is geen archiefwet afspraak van toepassing op onafgesloten zaken.
13-11-2018, 13:46 door Anoniem
Door Anoniem: Ik krijg nu de indruk dat de instanties die archieven aanleveren al een selectie hebben gemaakt.

Volgens mij klopt dat ook, je gaat toch niet allen bewaren en dan periodiek een vrachtauto naar het nationaal archief zenden, zo werkt dat niet. Archieven moeten worden beheerst en beheerd. dat staat in die wetten besluiten en regelingen die je zelf aanhaalt.
13-11-2018, 14:14 door Anoniem
Als de wet de wet is, waarom wordt de wet dan zovaak tot en met door inlichtingendiensten vaak via omweg bijvoorbeeld gebroken?

Omdat men heeft besloten dat nationale veiligheid soms belangrijker is dan wet- en regelgeving. Daarom zal je *nooit* zien dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich 100% aan de wet houden. En voor wetsovertredingen kunnen ze simpelweg toestemming krijgen. Waarbij je er vaak nooit iets over zal horen (staatsgeheim).

pffff, dat was duidelijk met wat protestrecht genoemd word bij blokkeerfriezen, moet je omgekeerd evenredig eens bekijken met wat voor ronduit gewelddadigheid die KOZP 'demonstranten' gewoon in veel situaties zelfs ZONDER werkstraf mee wegkomen

Want het blokkeren van een straat in de bebouwde kom, dat is juridisch hetzelfde als het blokkeren van een snelweg ? Gelden toch echt andere regels. Protestrecht heeft verder juridisch *niets* van doen met deze rechtzaak. De protest vergunning had betrekking op een demonstratie in Dokkum. Niet op toestemming om de snelweg te blokkeren.
13-11-2018, 14:16 door Anoniem
Ik krijg nu de indruk dat de instanties die archieven aanleveren al een selectie hebben gemaakt.

Die indruk zal vast wel kloppen. Zo behoort het ook te gaan.
13-11-2018, 14:52 door Anoniem
Door beatnix:
Door Anoniem:
Door beatnix: openstaande zaak, maw dader nog niet gevonden / geen uitspraak, dan gaat het om verjaringstermijnen. en bij sommige soorten misdrijven is geen verjaring van toepassing volgens de collectieve afspraken.

Nee,
een afgesloten zaak na het besluit niet te vervolgen.
Hoewel velen vast blij zijn dat dit dossier alsnog komt bovendrijven gaat er wel een ander signaal van uit: alles wordt bewaard, tenzij het de overheid zelf niet uitkomt (tristan v pdf-wapenvergunning-debacle).

En als alles wordt bewaard tegen beloften in dan is de wet op belangrijke punten dus een papieren tijger en daarmee alles wat gaat over privacy recht ook.
Overheid is dus uiteindelijk niet te vertrouwen en dat raakt dus ook de meerderheid van de (niet criminele) Nederlanders.

Nee,

Men kreeg toendertijd geen dader te vinden waarmee het wettelijk niet toegestaan is 'de zaak af te sluiten'.

Nee, men besloot hem niet te vervolgen na verhoor.
Iets dat meerdere keren is voorgekomen overigens.
13-11-2018, 15:46 door beatnix - Bijgewerkt: 13-11-2018, 15:47
Door Anoniem:
Door beatnix:
Door Anoniem:
Door beatnix: openstaande zaak, maw dader nog niet gevonden / geen uitspraak, dan gaat het om verjaringstermijnen. en bij sommige soorten misdrijven is geen verjaring van toepassing volgens de collectieve afspraken.

Nee,
een afgesloten zaak na het besluit niet te vervolgen.
Hoewel velen vast blij zijn dat dit dossier alsnog komt bovendrijven gaat er wel een ander signaal van uit: alles wordt bewaard, tenzij het de overheid zelf niet uitkomt (tristan v pdf-wapenvergunning-debacle).

En als alles wordt bewaard tegen beloften in dan is de wet op belangrijke punten dus een papieren tijger en daarmee alles wat gaat over privacy recht ook.
Overheid is dus uiteindelijk niet te vertrouwen en dat raakt dus ook de meerderheid van de (niet criminele) Nederlanders.

Nee, dat men hem niet besloot te vervolgen na verhoor doet niets af aan het ondewerp omtrent verhoor waar hij nog steeds niet zonder reden als verdachte werd aangemerkt, betekend dat zonder afgesloten onderzoek als reden tot verhoor alle mogelijke bewijsmateriaal niet onder archiefwet maar nog open onderzoek bewaard behoort te blijven.

gaat niet over jos. is vanwege onderzoek, dat is niet afgesloten en daar behoort 'eventueel' zijn verklaring bij als 'eventueel' bewijsmateriaal. gaat ook niet over jos z'n privacy.

zo is dat afgesproken, en niet anders.

en nadat men meerdere keren iemand besloot niet te vervolgen na verhoor, is politie meerdere keren niet toegestaan het verhoor en aanleiding daartoe uit nog lopend onderzoek te verwijderen. HEEL VEEL MEERDERE KEREN. Zonder dat een aangestelde rechter ter zitting te besluiten krijgt dat gegevens niet bij een lopende zaak behoren, behoort eventueel bewijs/gegevens mbt lopende zaak eenvoudig bewaart te blijven, en: (niet schrikken) NIET onder de archiefwet, dat komt pas bij afgesloten zaken en zaken betreffende het formaat van dusdanige moordkwesties is men niet toegestaan onopgelost af te sluiten.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.