image

Kamervragen of AVG wordt gebruikt om onverzekerde burgers te laten stikken

dinsdag 3 mei 2022, 10:31 door Redactie, 12 reacties

De SP heeft minister Kuipers van Volksgezondheid Kamervragen gesteld of de GGD-GHOR gebruikmaakt van de AVG om onverzekerde burgers te laten stikken. Aanleiding is een column in Medisch Contact dat de koepelorganisatie van GGD'en de privacywetgeving als reden geeft om niets meer te doen met meldingen bij het Meldpunt Onverzekerden Zorg over onverzekerde burgers.

Via meldpuntonverzekerdenzorg.nl van de GGD GHOR kunnen zorgverleners een melding doen om zo de zorg die aan de onverzekerde burgers is geleverd vergoed te krijgen. "De melding heeft ook juist als doel de onverzekerde burger maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden, zodat iemand weer een adres en zorgverzekering kan krijgen", stelt Marcel Slockers, huisarts en straatdokter in Rotterdam.

Vorige week besloot GGD-GHOR om niets meer met de meldingen te doen. "Ze vinden AVG-regelgeving bij deze onverzekerde epidemie belangrijker dan het grondwettelijke recht op zorg voor kwetsbaren. Ze zijn banger voor de Autoriteit Persoonsgegevens dan voor de gezondheid en claims van onverzekerden", aldus Slockers. Naar aanleiding van zijn column heeft SP-Kamerlid Hijink minister Kuipers om opheldering gevraagd waarom GGD-GHOR geen meldingen meer verwerkt.

"Klopt het dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hiervoor als reden wordt gegeven? Zo ja, waarom zou de AVG opeens een obstakel zijn voor het geven van hulp aan onverzekerden bij het krijgen van een zorgverzekering? Waarom is dit punt niet eerder naar voren gekomen, bijvoorbeeld bij de start van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden in 2017 of de evaluatie van deze regeling in 2021?", zo wil Hijink van de minister weten.

Verder moet Kuipers duidelijk maken wat de gevolgen van deze beslissing zijn voor de hulp aan onverzekerden bij het krijgen van een zorgverzekering en of hij bereid is om op korte termijn in gesprek te gaan met GGD-GHOR om hen te vragen meldingen bij het Meldpunt Onverzekerden Zorg toch weer op te pakken en de desbetreffende mensen te helpen. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.

Reacties (12)
03-05-2022, 10:52 door [Account Verwijderd]
Die AVG is er enkel gekomen om al die andere wetten te ondersteunen die ons het leven onmogelijk gaan maken. Niemand heeft echt last van die AVG behalve de burgers. Zoals de burger altijd de klos is als door dit criminele kartel wetten worden gemaakt, die overigens niet rechtsgeldig zijn. Een bezetter schrijft namelijk geen wetten. Zodra het achterlijke schaapjesvee daar achter komt, en ze zijn er van op de hoogte dat ze vermoord zijn, maar het nog niet weten, zal het hek van de dam zijn en volgen er meer. Ik kan niet wachten! Had eigenlijk al gebeurd moeten zijn. Maar de schapen zijn veel achterlijker dan ik dacht. Dus wachten we langer. Maar gelijk heb ik nu al natuurlijk. Dat geldt ook voor lui die dit ontkennen.
03-05-2022, 11:24 door Anoniem
De AVG is nog lang niet strict genoeg.
Elke keer maar weer 'gevens doorgeven voor je eigen bestwil' is de betutteling ten top. Maak het makkelijk voor mensen die het betreft. Maar ga het niet afdwingen (zo je wilt: stop met betuttelen).
03-05-2022, 11:40 door Anoniem
Door Rexodus: Die AVG is er enkel gekomen om al die andere wetten te ondersteunen die ons het leven onmogelijk gaan maken. Niemand heeft echt last van die AVG behalve de burgers. Zoals de burger altijd de klos is als door dit criminele kartel wetten worden gemaakt, die overigens niet rechtsgeldig zijn. Een bezetter schrijft namelijk geen wetten. Zodra het achterlijke schaapjesvee daar achter komt, en ze zijn er van op de hoogte dat ze vermoord zijn, maar het nog niet weten, zal het hek van de dam zijn en volgen er meer. Ik kan niet wachten! Had eigenlijk al gebeurd moeten zijn. Maar de schapen zijn veel achterlijker dan ik dacht. Dus wachten we langer. Maar gelijk heb ik nu al natuurlijk. Dat geldt ook voor lui die dit ontkennen.
Heb je een zorgverzekering nodig?
03-05-2022, 13:06 door Anoniem
Door Rexodus: Maar gelijk heb ik nu al natuurlijk. Dat geldt ook voor lui die dit ontkennen.
Is dit een contradictio in terminis?
03-05-2022, 14:00 door Anoniem
Door Rexodus: Niemand heeft echt last van die AVG behalve de burgers.

In tegendeel, ik heb er juist nut van als burger, omdat bedrijven nu niet meer van alles ongevraagd met mijn gegevens kunnen doen.


Door Rexodus: Zoals de burger altijd de klos is als door dit criminele kartel wetten worden gemaakt, die overigens niet rechtsgeldig zijn. Een bezetter schrijft namelijk geen wetten.

Naar welke bananenrepubliek ben jij geemigreerd?
Sinds wanneer is Nederland bezet? En door welk land dan? Rusland misschien? (Ik zal iets gemist hebben)


Door Rexodus: Maar gelijk heb ik nu al natuurlijk. Dat geldt ook voor lui die dit ontkennen.

Goh, Christus herboren. Hij heeft de waarheid in pacht. En alles wat niet instemt met die werklijkheid is een leugen.
Vroeger was dat een reden om iemand op te nemen in een gekkenhuis. Bij de andere gekken die hun waarheid verkondigen als de absolute waarheid.
03-05-2022, 14:02 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Rexodus: Maar gelijk heb ik nu al natuurlijk. Dat geldt ook voor lui die dit ontkennen.
Is dit een contradictio in terminis?

Nee, dit is een zelfbevestigende stelling. Zonder enige onderbouwing die aantoont dat de stelling klopt.
Net zoiets als een willekeurig geloof.
03-05-2022, 15:01 door karma4
" waarom zou de AVG opeens een obstakel zijn voor het geven van hulp aan onverzekerden bij het krijgen van een zorgverzekering?" Die vraag hoort bij de AP thuis. Ze, de AP, hebben intussen wel bereikt dat het nu zo uitpakt.
03-05-2022, 18:02 door Anoniem
de AVG is een soort artikel 5, als je niets anders meer weet om een wet uit te leggen in het nadeel van een burger, dan gooi je de AVG erop.
03-05-2022, 18:54 door Anoniem
Door karma4: " waarom zou de AVG opeens een obstakel zijn voor het geven van hulp aan onverzekerden bij het krijgen van een zorgverzekering?" Die vraag hoort bij de AP thuis. Ze, de AP, hebben intussen wel bereikt dat het nu zo uitpakt.

In tegendeel, deze vraag hoort eerst aan de GGD GHOR gesteld te worden. Die gebruiken het AP als argument.
Na onderbouwing door GGD GHOR, kan het AP vervolgens bevestigen of ontkennen dat de stellingname van het GGD GHOR klopt.


Ze zijn banger voor de Autoriteit Persoonsgegevens dan voor de gezondheid en claims van onverzekerden

Heeft het GGD GHOR voldoende onderzocht of ze, met (voor zover nodig) inachtname van de AVG, deze taak kan uitvoeren? Of moeten ze dan meer moeite doen, dan ze willen doen?

Het lijkt er zo op dat het GGD GHOR de weg van de minste weerstand gekozen heeft. Namelijk de aanname dat deze personen minder snel geneigd zullen zijn om een rechtzaak te beginnen of voor hun rechten op ten komen. En het dus minder moeite en geld kost om niets te doen (mensen te laten stikken) dan uit te zoeken hoe ze hun werk wel kunnen doen.
04-05-2022, 00:07 door Anoniem
Door Rexodus: Die AVG is er enkel gekomen om al die andere wetten te ondersteunen die ons het leven onmogelijk gaan maken. Niemand heeft echt last van die AVG behalve de burgers.
Ik ervaar als appartementshuurder van een (grote) woningcorporatie dat deze de AVG als excuus gebruikt om niet meer te communiceren met huurders, die overlast melden of illegale praktijken aankaarten, omdat ze dan in de privacy van de in overtreding zijnde bewoners treedt en bang is dat deze laatsten naar de rechter stappen.

In concreto betrof dit een vraag van mij aan de woningcorporatie over het aantal personen dat officieel onder mij woonde, dus was ingeschreven op het huurcontract. Het antwoord op deze vraag werd mij geweigerd omdat dit een door de AVG beschermd persoonsgegeven zou zijn.
Bij het melden van klachten over overlast van huurders, w.o. die welke veroorzaakt worden door criminaliteit (bijvoorbeeld drugsgerelateerde inbraken van bezoekers) wordt géén feedback meer gepleegd naar de overlastmelders met als reden dat de privacy van de (overlastgevende) bewoners beschermd moet worden.
Dit leidt tot de vervelende situatie dat je als huurder wel zaken kunt melden, maar dat je daarna in het ongewisse wordt gelaten over wat er met je melding is gebeurd; hetgeen niet bepaald een manier is om het welzijn van bewoner-huurders of hun betrokkenheid bij de directe leefomgeving te bevorderen.

Bij het behandelen van woonfraude weet ik uit eigen ervaring dat voor het op heterdaad betrappen van illegale bewoners, wat nodig is om een huurcontract-ontbindingsproject in gang te zetten, het gebruik van inlichtingen van buren over tijdstippen waarop de grootste kans bestaat om betreffende bewoners aan te treffen een flink tijdsverschil kan opleveren in het fraudeonderzoek (deze corporatie heeft voor héél Nederland twee woonfraude-rechercheurs in dienst).
Het niet meer betrekken van buren daarin omdat dat de privacy van betreffende bewoners schendt leidt dus direct tot het bemoeilijken van opsporing van woonfraude, wat ook zijn weerslag heeft op de taak van een woningcorporatie om zorgvuldig met de sociale woningvoorrraad om te gaan.
Dit soort alledaagse dingen komen niet direct voor de Hoge Raad, maar veranderen de samenleving wel degelijk en beginnen dus in de kleinste haarvaten van de samenleving, op microniveau.
Dergelijke onvoorziene effecten van de AVG kunnen ook optreden op andere gebieden, waardoor de AVG een belangrijk middel kan worden om criminaliteit en illegale activiteiten af te dekken.
Daarmee zou de AVG zich wel eens kunnen ontpoppen als een Paard van Troje.
06-05-2022, 14:14 door -Peter-
Door Anoniem:
Door Rexodus: Die AVG is er enkel gekomen om al die andere wetten te ondersteunen die ons het leven onmogelijk gaan maken. Niemand heeft echt last van die AVG behalve de burgers.
Ik ervaar als appartementshuurder van een (grote) woningcorporatie dat deze de AVG als excuus gebruikt om niet meer te communiceren met huurders, die overlast melden of illegale praktijken aankaarten, omdat ze dan in de privacy van de in overtreding zijnde bewoners treedt en bang is dat deze laatsten naar de rechter stappen.

Je zult altijd personen en organisaties houden die bepaalde wetten, in strijd met de wetstekst of de intentie, de wet gebruiken om er zelf beter van te worden of dingen niet te hoeven doen.

Bij ons ware er afdelingen die de FG vroegen om te zeggen dat een bepaalde handeling in strijd was met de AVG. Die handeling was lastig en kostte tijd. De FG weigerde, want de handeling was volledig conform de AVG.

Peter
07-05-2022, 13:57 door Anoniem
Je zult altijd personen en organisaties houden die bepaalde wetten, in strijd met de wetstekst of de intentie, de wet gebruiken om er zelf beter van te worden of dingen niet te hoeven doen.
Wat een dooddoener! Hiermee kun je elk signaal van misbruik van een wet onklaar maken.
Het gaat hier nota bene om een grote woningcorporatie (met waarschijnlijk een FG die eerder te ijverig is dan te laks, want in dienst van) die de AVG gebruikt om haar organisatie te ontlasten van de (zware) taak die zij heeft en dus naar elk middel, hoe klein ook, grijpt om dit subtiel te realiseren. In dit geval het middel van de AVG.
Tégen haar eigen doelgroep.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.