image

Ubisoft schakelt in september online-diensten van 15 games uit, mag dat?

woensdag 13 juli 2022, 11:27 door Arnoud Engelfriet, 11 reacties

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ubisoft gaat op 1 september de online-diensten van 15 games ontoegankelijk maken, las ik bij diverse media. Zeven PC-titels verliezen ook al hun downloadbare content (dlc), zelfs als die al gekocht is. Je gaat dan dus terug naar enkel single player modus met de basiscontent. Is dat wel legaal in Europa?

Antwoord: Het afsluiten van diensten voor oudere games kan een manier zijn om het bedrijf in korte tijd financieel gezonder en daarmee aantrekkelijker voor een overname te maken, zo sluit het artikel af. En dat is ook niet zo raar, want het in de lucht houden van online games is een dure kwestie met al die servers en bijbehorende infrastructuur. Maar vanuit spelersperspectief is dit wél raar, want je betaalt voor een spel met de belofte van online tegen anderen spelen (én dlc) en die belofte wordt dan eenzijdig ingetrokken.

Mijn cynische opener is dan altijd, welkom in de diensteneconomie. Want zo’n online game is een dienst, en diensten mag je op zeker moment stoppen. Daar hoef je niet eens een reden voor te hebben (zoals dat het onrendabel is), een voldoende lange opzegtermijn en/of een schadevergoeding is juridisch gezien eigenlijk al genoeg.

Maar sinds een tijdje is een online game juridisch gezien wel iets meer dan alleen een dienst. Er is speciale wetgeving in Boek 7 van het Burgerlijk wetboek voor zogeheten overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten tussen handelaren en consumenten. Dat wil zeggen (art. 7:50ab lid 1 sub a BW):

overeenkomsten waarbij de handelaar digitale inhoud of een digitale dienst aan de consument levert of zich ertoe verbindt die te leveren en de consument een prijs of een digitale weergave van waarde betaalt of zich ertoe verbindt die te betalen ongeacht of de digitale inhoud of digitale dienst volgens zijn specificaties is ontwikkeld;

Hierbij geldt een eigen conformiteitsvereiste, art. 7:50ad BW:

De afgeleverde digitale inhoud of digitale dienst moet aan de overeenkomst beantwoorden.

Deze zin kennen we van conformiteit van gewone producten, wat mensen ook wel de “wettelijke garantie” noemen. Het volgende artikel noemt een aantal criteria om te bepalen of een game voldoet:

wat betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken, voldoen aan de overeenkomst;

van updates worden voorzien als bepaald in de overeenkomst;

beschikken over de hoeveelheid, kwaliteit en prestatiekenmerken, onder meer met betrekking tot functionaliteit, compatibiliteit, toegankelijkheid, continuïteit en beveiliging, waarover de digitale inhoud of digitale diensten van hetzelfde type gewoonlijk beschikken en die de consument gezien de aard van de digitale inhoud of digitale dienst redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met publieke mededelingen die zijn gedaan door of namens de handelaar of andere personen in eerdere schakels van de transactieketen, in het bijzonder in reclameboodschappen of op etikettering.

Die laatste is natuurlijk interessant (hoe langer de tekst, hoe meer een jurist er uit kan halen natuurlijk). Want die term continuïteit gaat precies over dit soort situaties: je moet zo’n dienst kunnen afnemen gedurende de tijd die je mag verwachten bij dit soort games, dit platform et cetera. Daar valt dus heel veel over te discussiëren, maar gezien het doel van de achterliggende Europese regels ligt het voor mij voor de hand dat wat Ubisoft van plan is, er voor zorgt dat de games nonconform worden.

Alleen: wat dan? Artikel 7:50ai (haha, hij zei ai; BW) noemt het in mooi juridische taal:

Beantwoordt de afgeleverde digitale inhoud of digitale dienst niet aan de overeenkomst, dan is de consument bevoegd om nakoming te eisen, de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van hetgeen is overeengekomen, of de overeenkomst te ontbinden.

Je geld terug is dus een optie, al zullen weinig mensen gaan procederen over deze bedragen – de proceskosten zijn ordegroottes hoger dan de aanschafprijs. Nakoming eisen is interessanter, er is vast een principiële strijder die maatschappelijke gerechtigdheid wil afdwingen. Dan kom je uit bij lid 2:

De consument is bevoegd om nakoming te eisen overeenkomstig lid 1 tenzij dat onmogelijk is of voor de handelaar onevenredige kosten met zich brengt, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, waaronder: a.de waarde die de digitale inhoud of digitale dienst zou hebben wanneer er geen gebrek zou zijn geweest; b.de omvang van het gebrek.

Ubisoft zal bij de online multiplayer variant meteen wijzen op die “onevenredige kosten”, ze zullen vast kunnen aantonen dat gezien het aantal spelers de kosten van de infrastructuur niet redelijk meer zijn. En dat lijkt dus een winnend argument te zijn op grond van de wet.

Afdwingen dat die gekochte dlc gewoon blijft werken lijkt me dan weer niet iets dat “onevenredige kosten” zou moeten kosten. Ik kan niet echt achterhalen waarom dit überhaupt nodig is, het moet te maken hebben met een serverside controle of je nog recht hebt op die dlc lijkt me. Dan zou het uitzetten van die check de simpele oplossing zijn die Ubisoft dan moet maken. Dat is zeker te verdedigen als “herstellen van het gebrek”, maar ook hier zal echt een principezaak nodig zijn bij de rechter om dat af te dwingen.

(De EULA van Ubisoft is hierbij volledig irrelevant gezien art. 7:50ap BW dat bepaalt dat alle bovengenoemde artikelen dwingend recht zijn en dus niet in de overeenkomst uitgesloten mogen worden. En dat Europees recht geldt, volgt weer uit andere Europese regels.)

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (11)
13-07-2022, 11:36 door Anoniem
Het zou wellicht goed zijn als in al dit soort “contracten” een tijdelijkheid wordt opgenomen.

Bijvoorbeeld: het spel is voor 5 jaar te spelen. Daarna als beide partijen opnieuw bevestiging geven voor de periode die dan wordt genoemd.

Dat voorkomt aan de kant van de handelaar dat hij eeuwig iets moet aanbieden.
En aan de kant van de klant dat als hij vergeet dat hij de dienst ooit afnam dat hij langer dan 5 jaar eraan vast kan zitten op enige manier. Want wie kent het niet dat je je inlog vergeet maar nog wel weet dat je ergens een account had, die gewoon weg mag.

Nu is het vaak toch allemaal stilzwijgend verlengen tot ….
13-07-2022, 11:59 door Anoniem
In je antwoord gaat het voornamelijk om online games en/of DLC...

Maar ik zie ook gebeuren dat een single player game zelfs niet meer te spelen is, bijvoorbeeld omdat een activatie server niet meer beschikbaar is, behalve dat volldig offline te spelen is.
Dit terwijl volle mep voor een game betaald is, zeg maar de gemiddelde prijs van 50 euro.

Hoe zit het daar mee?
Aangezien bij de aanschaf nooit iets vermeld is van een end-of-life van het product.
Dit voor mijn gevoel ook geen dienst is.

Soms koop je in de fysieke winkel een fysiek product (game op DVD), stop je in je computer, blijkt het lucht te zijn die de game alsnog gaat downloaden...
Is dit dan ook een dienst, die dus achteraf uitgeschakeld kan worden.
Waardoor dus zelfs een fysiek gekocht product, in mijn ogen zonder dienst, ook zelfs niet meer te installeren is?
13-07-2022, 14:09 door Anoniem
Wanneer het niet meer 'rendabel' zou zijn om dat spel te hosten, zou je als tegenprestatie mogen verwachten dat er ook geen onredelijke DRM op die rommel zit...
De fabrikant vind het in ieder geval niet meer courant genoeg, dus vind ik dat het product 'afgeschreven' is.
Daaruit volgt ook meteen dat alle DRM, kopieerbeveiliging verwijderd dient te worden, waaronder DLC die moet blijven functioneren.
(waarschijnlijk hebben al die game clubje een onmogelijk spinnenweb gebouwd van controles, checks enz waardoor dit voor moeilijk wordt maar dan hadden ze daar moeten nadenken voordat ze die zooi bouwden... Lifecylce management.... Tis een vies woord voor veel programmeurs.. ik weet...
13-07-2022, 15:30 door Anoniem
Als nukkig oudje kijk ik bij zulke zaken altijd graag naar het verleden. (Daag me niet uit trouwens want ik geef je zo mijn rootwachtwoord van mijn linuxdoos, tijd om in te loggen en we gaan es zien wie er als eerste eruit vliegt, terwijl ik dan nog met twee vingers tik.)

Als wij vroeger, zo vlak na den oorlog een teevee kochten om Mies Bouwman in het echt te zien. Dan kon je er als consument op rekenen, voor den wet, dat dat ding 10 jaar mee moest gaan. Tenzij je niet van Mies Bouwman hield en zelf een steen door de beeldbuis gooide. Of de achterkant had opengemaakt! Toen kwam de CV ketel. Die van Vaillant, dat waren de goeie. Maar tegelijk, was er een lek of een update vergeten, je zat nooit langer in de kou dan een uurtje. Want anders kantonrechter. En dan het fijne van die Vaillant, althans dat zeiden de buren, als die 10 jaar om was ging die ketel rustig nog 5 jaar extra mee. Een hele geruststelling, want zowel die teevee als die ketel waren best duur. Die teevee nog het ergste want als die net was afbetaald kwam de kleuren tv. Die je dan toch maar nam, zeker ook omdat er in de wet stond dat die in elke geval 10 jaar mee zou gaan.

Als ik dan nu kijk. Naar die jeugd van tegenwoordig. Wat die verwende half opgeleide krengen zich allemaal wel niet durven te permitteren met al die plastic rommel. Waar soms de eutanasie van het kastje gewoon open en bloot al ingebakken zit, zodat je niet enkel elk jaar een nieuwe moet gaan halen. Maar ook nog eens maar moet leren dat dat heel normaal is tegenwoordig. Spijt als haren op mijn hoofd dat ik die kids vroeger veel te veel heb gegeven toen ze jarig waren!!!!!
13-07-2022, 16:25 door DLans
Door Anoniem: Het zou wellicht goed zijn als in al dit soort “contracten” een tijdelijkheid wordt opgenomen.

Bijvoorbeeld: het spel is voor 5 jaar te spelen. Daarna als beide partijen opnieuw bevestiging geven voor de periode die dan wordt genoemd.

Dat voorkomt aan de kant van de handelaar dat hij eeuwig iets moet aanbieden.
En aan de kant van de klant dat als hij vergeet dat hij de dienst ooit afnam dat hij langer dan 5 jaar eraan vast kan zitten op enige manier. Want wie kent het niet dat je je inlog vergeet maar nog wel weet dat je ergens een account had, die gewoon weg mag.

Nu is het vaak toch allemaal stilzwijgend verlengen tot ….


Stel dat je 5 jaar opneemt in het contract, wanneer gaat dat in? De datum dat het contract geplaatst is online, of wanneer je de game koopt? Want dan moeten ze dus 5 jaar voor het sluiten van de servers mogelijk al stoppen met de verkoop, wat uiteindelijk alleen maar voor een scheve kosten/baten zal zorgen.
13-07-2022, 16:36 door Anoniem
Door DLans:
Stel dat je 5 jaar opneemt in het contract, wanneer gaat dat in? De datum dat het contract geplaatst is online, of wanneer je de game koopt? Want dan moeten ze dus 5 jaar voor het sluiten van de servers mogelijk al stoppen met de verkoop, wat uiteindelijk alleen maar voor een scheve kosten/baten zal zorgen.
Nee het zou er voor zorgen dat er lichtjes gaan branden bij sommige van de betrokkenen!
Dit is een belangrijk punt bij iedere product wat eigenlijk een dienst is. Als je nu een wasmachine koopt die in 2018 ontworpen is en die volgens de norm 5 jaar mee moet gaan dan verwacht je niet dat die op 1 jan 2023 stopt met werken. 5 jaar zijn om.
Nee, je verwacht dat dit fysieke apparaat het 5 jaar blijft doen vanaf het moment dat je het hebt aangeschaft. Dus tot 13 juli 2027.
Maar nu is het een IoT wasmachine waarvan de fabrikant in 2018 dacht de servers maar 5 jaar te hoeven draaien en waarvan ze in 2020 al de productie gestopt hebben, maar die machine stond nog in een hoekje in de winkel.
Mag jij nu verwachten dat die tot in 2027 werkt? of tot in 2025? of mag die er in 2023 al mee ophouden?

Het lijkt me dan toch wel handig als er op de voorkant een grote sticker zit die behalve een of andere milieuscore ook vermeldt "deze machine werkt tot 1 januari 2023" (of wat ook van toepassing is). Dan weten we waar we aan toe zijn.
13-07-2022, 17:15 door Anoniem
Door Anoniem:
Door DLans:
Stel dat je 5 jaar opneemt in het contract, wanneer gaat dat in? De datum dat het contract geplaatst is online, of wanneer je de game koopt? Want dan moeten ze dus 5 jaar voor het sluiten van de servers mogelijk al stoppen met de verkoop, wat uiteindelijk alleen maar voor een scheve kosten/baten zal zorgen.
Nee het zou er voor zorgen dat er lichtjes gaan branden bij sommige van de betrokkenen!
Dit is een belangrijk punt bij iedere product wat eigenlijk een dienst is. Als je nu een wasmachine koopt die in 2018 ontworpen is en die volgens de norm 5 jaar mee moet gaan dan verwacht je niet dat die op 1 jan 2023 stopt met werken. 5 jaar zijn om.
Nee, je verwacht dat dit fysieke apparaat het 5 jaar blijft doen vanaf het moment dat je het hebt aangeschaft. Dus tot 13 juli 2027.
Maar nu is het een IoT wasmachine waarvan de fabrikant in 2018 dacht de servers maar 5 jaar te hoeven draaien en waarvan ze in 2020 al de productie gestopt hebben, maar die machine stond nog in een hoekje in de winkel.
Mag jij nu verwachten dat die tot in 2027 werkt? of tot in 2025? of mag die er in 2023 al mee ophouden?

Het lijkt me dan toch wel handig als er op de voorkant een grote sticker zit die behalve een of andere milieuscore ook vermeldt "deze machine werkt tot 1 januari 2023" (of wat ook van toepassing is). Dan weten we waar we aan toe zijn.

Hier in het linuxbejaardencentrum gaan alle duimen omhoog voor zulke stickers. Niet dat we hulpbehoevend zijn hoor. Er zitten er hier drie met altzheim,er, weten de weg naar de po niet meer te vinden, het enige wat nog altijd prefct is, ze hekken je de moeder als het moet. Je gaat niet snappen hoe ze dat geflikt hebben. Kun je nagaan hoe diep dat dan zit. Die kunnen alle nummers van de HackTic blind citeren nog. En alles wat erna kwam. Als ze 's nachts of vaak ook overdag in hun slaap praten komen er alleen maar processor opcodes uit. En foutloos!

Evenwel zo een eerlijke sticker veel netter. Dan hoeft opa niet zijn middagtukkie te verkloten om heels die databees uit de lucht te sleuren en op darkweb te verkopen.
14-07-2022, 13:01 door Anoniem
Onlangs las ik dat BMW de stoelverwarming per abonnement gaat aanbieden.
Op enig moment zal zo'n type te weinig op straat te vinden zijn. Dan zal de stoelverwarming ook wel worden uitgeschakeld.

Ik adviseer iedereen al die apparatuur, machines, applicaties met in-dingetjes aankopen links te laten liggen.

En als je dan geen nieuwe auto meer kunt kopen, dan adviseer ik een Porsche Boxter uit eerdere jaren (bijv 1997-2014) waar deze dingen niet inzitten. Die oudere boxters kosten zo'n 10.000 Euro. Ja, veel kilometers, maar goed onderhoud doet wonderen.


Ik vraag me overigens wel af: als die leverancier van games de ondersteuning stopt, mag je dan wel re-engineeren, hacken, jezelf 'oneigenlijke toegang' verschaffen? Argument daarvoor: je hebt ervoor betaald, dat heb je gedaan omdat je een belang hebt, dat belang bestaat nog steeds. Je mag je belang tot wel zeker stellen?

Ik hoor graag
14-07-2022, 13:33 door Anoniem
Door DLans:
Door Anoniem: Het zou wellicht goed zijn als in al dit soort “contracten” een tijdelijkheid wordt opgenomen.

Bijvoorbeeld: het spel is voor 5 jaar te spelen. Daarna als beide partijen opnieuw bevestiging geven voor de periode die dan wordt genoemd.

Dat voorkomt aan de kant van de handelaar dat hij eeuwig iets moet aanbieden.
En aan de kant van de klant dat als hij vergeet dat hij de dienst ooit afnam dat hij langer dan 5 jaar eraan vast kan zitten op enige manier. Want wie kent het niet dat je je inlog vergeet maar nog wel weet dat je ergens een account had, die gewoon weg mag.

Nu is het vaak toch allemaal stilzwijgend verlengen tot ….


Stel dat je 5 jaar opneemt in het contract, wanneer gaat dat in? De datum dat het contract geplaatst is online, of wanneer je de game koopt? Want dan moeten ze dus 5 jaar voor het sluiten van de servers mogelijk al stoppen met de verkoop, wat uiteindelijk alleen maar voor een scheve kosten/baten zal zorgen.


Er zijn leveranciers die nu qua hardware onderhoud al zeggen: 5 jaar na laatst verkochte apparaat. Maar online is 5 jaar na accepteren van de voorwaarden beter. Net als het tegoed van vele beltegoedkaarten: het verloopt gewoon na 5 jaar.

Dus qua idee: maak je vandaag een Ubisoft account aan voor een spelletje, dan krijg je over exact 5 jaar vanaf vandaag eerst een nieuw aanbod. Doe je niets, dan wordt vanzelf je account weggegooid (dus meteen heel veel oude profielen die weg zijn, opruiming), wil de leverancier dan stoppen dan kan dat op dat moment.

En ja: leveranciers moeten dus 5 jaar vooruit denken. Als ze weten dat ze over 2 jaar de stekker eruit willen trekken moeten ze dat duidelijk maken: "Let op: afwijking van standaardperiode van 5 jaar: dit spel werkt maar 2 jaar nog gegarandeerd".

Stikker op de verpakking als het niet digitaal is: "Minstens te gebruiken tot en met 1 januari 2030.".
15-07-2022, 10:57 door Anoniem
Games in de lucht houden een dure business ? Onzin, de return on investment van games is enorm en loopt veel jaren op. Zelfs een micro-bedrag vragen op jaarbasis om de toegang te behouden zou elke scherpe rand er af halen.

Het is niet meer of minder dan een zoveelste management/business egotrip waarbij er gesnoeid moet worden om een machtspositie te consolideren en de aandeelhouders nog meer extra winsten te geven.
16-07-2022, 16:34 door Anoniem
Ubisoft gaat gewoon bij mij de zwarte lijst op - geen eurocent verdienen ze nog aan mij. Eens je gebrandmerkt bent - vergeet ik niet snel. En ja er staan > 2200 bedrijven op die lijst - spijtig genoeg. De witte lijst is ook heel wat korter - een zeer jammerlijke evolutie!
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.