image

Minister: Nederland kan zich deels vinden in Belgisch voorstel chatcontrole

woensdag 12 juni 2024, 15:31 door Redactie, 32 reacties

Nederland kan zich deels vinden in het voorstel van EU-voorzitter België om chatberichten van burgers te controleren. Dat laat demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten op vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Europese JBZ-raad die in maart plaatsvond en morgen en overmorgen plaatsvindt. Tijdens de aankomende Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) zal ook het onderwerp chatcontrole worden besproken.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers zouden worden gecontroleerd. Eind vorig jaar bleek dat het Europees Parlement tegen het voorstel van de Europese Commissie is en kwam met een eigen voorstel.

De Europese lidstaten hebben nog geen gezamenlijke positie ingenomen en die is er nog altijd niet. EU-voorzitter België heeft onlangs een plan gepresenteerd waarbij gebruikers worden gevraagd om de controle toe te staan. Wie niet akkoord gaat kan geen foto's, video's en url's meer versturen. Burgerrechtenbewegingen, beveiligingsexperts en privacyvoorvechters waarschuwen al jaren voor de grote risico's van client-side scanning.

"De technische discussies hierover verliepen constructief, maar laten tegelijk zien dat lidstaten nog niet op één lijn liggen met betrekking tot de regeling over het detectiebevel. Nederland kan zich op onderdelen vinden in het tekstvoorstel van het Voorzitterschap", zo laat Yesilgöz weten. De minister voegt toe dat Nederland geen voorstander is van de detectie van onbekend misbruikmateriaal en grooming. Volgens experts is de kans op vals-positieven hierbij groot, waardoor mensen onterecht worden aangemerkt voor het versturen van misbruikmateriaal.

"De leden van de VVD-fractie constateren dat, alle pogingen van het Belgische voorzitterschap ten spijt, er nog steeds geen doorbraak is bereikt in de onderhandelingen over de CSAM-verordening. Waar zit nu, zo vragen deze leden, de bottleneck voor een mogelijk akkoord? In hoeverre heeft de minister er vertrouwen in dat het Hongaarse voorzitterschap met dezelfde ijver gaat werken aan een doorbraak op de CSAM-verordening als het Belgische voorzitterschap?", zo vroeg de VVD-fractie aan de minister.

Yesilgöz merkt op dat het kabinet ook vindt dat er in EU-verband wetgeving moet komen. "Het kabinet heeft er vertrouwen in dat dit belang ook door het Hongaarse voorzitterschap wordt gedeeld. Het krachtenveld binnen het Europees Parlement in nieuwe samenstelling is nog niet bekend." Wat betreft de discussies die plaatsvinden gaat dat vooral over het zogenoemde detectiebevel, voegt de minister toe (pdf).

Massasurveillance

NSC stelde de minister ook vragen over de plannen voor chatcontrole. "De CSAM-verordening zet in haar huidige vorm in op een inperking van encryptie van elektronisch berichtenverkeer waarbij ook het berichtenverkeer van niet-verdachten gescand wordt. Dit leidt tot massasurveillance", zo waarschuwde de fractie. Die voegde toe dat dit voor een niet te rechtvaardigen inbreuk op de grondrechten kan zorgen.

"Zoals uw Kamer weet, steunt Nederland geen voorstellen ten aanzien van de detectie van onbekend materiaal of grooming. Bovendien is het, zoals eerder met uw Kamer gedeeld, mogelijk te detecteren zonder end-to-end encryptie onmogelijk te maken", laat Yesilgöz weten. Experts en burgerrechtenbewegingen hebben herhaaldelijk gesteld dat bij chatcontrole end-to-end encryptie wordt ondermijnd, omdat derden toegang tot de inhoud van berichten krijgen.

Reacties (32)
12-06-2024, 15:56 door Anoniem
De rechtsstaat ondermijnen, laat dat maar aan de VVD over....

We gaan Patrick Breyer heel erg missen in het Europees parlement https://www.patrick-breyer.de/en/
12-06-2024, 16:02 door Anoniem
"Nederland" kan zich deels vinden Belgisch chatvoorstel?? -De politiek bedoelen ze...
Nederland (het volk) wil dit totaal niet, net zoals die sleepwet van ze.
12-06-2024, 16:03 door Anoniem
Het enige dat Nederland wil is van de huidige politiek af.
12-06-2024, 16:30 door Reinder
Het kabinet kan zich "deels" vinden is wel een erg opzichtig vaag geformuleerd antwoord. Wat bedoelen ze met "deels"?
Er zit nogal een verschil tussen "we zijn erg enthousiast over 99 van de 100 voorstellen" en "we zijn in beginsel niet tegen 1 van de 100 voorstellen".

Waar precies kunnen ze zich in vinden? Wat is een brug te ver? Welke kritiek van experts wordt gedeeld en welke niet?
12-06-2024, 16:37 door Anoniem
Quote:"EU-voorzitter België heeft onlangs een plan gepresenteerd waarbij gebruikers worden gevraagd om de controle toe te staan. Wie niet akkoord gaat kan geen foto's, video's en url's meer versturen."

Gebruikers waarvan? Van Whatsapp, Signal, Element, of mijn zelf geschreven client voor Matrix? Of is het idee dat je akkoord moet gaan met een keylogger op je telefoon?

Naast het feit dat het volstrekt verwerpelijk is om dit soort surveillance op onschuldige burgers toe te passen, is het technisch simpelweg onmogelijk. Het is kinderspel om dit soort maatregelen te omzeilen en het resultaat is dus dat de brave burger wordt gemonitord en de werkelijke crimineel een zelf geschreven chatapp op een custom rom draait en nergens last van heeft.

Politici die dit soort maatregelen nastreven, dienen bij de verkiezingen genadeloos te worden afgestraft. Stem dus op partijen die hier tegen zijn.
12-06-2024, 16:42 door Anoniem
Door Reinder: Het kabinet kan zich "deels" vinden is wel een erg opzichtig vaag geformuleerd antwoord. Wat bedoelen ze met "deels"?
Er zit nogal een verschil tussen "we zijn erg enthousiast over 99 van de 100 voorstellen" en "we zijn in beginsel niet tegen 1 van de 100 voorstellen".

Waar precies kunnen ze zich in vinden? Wat is een brug te ver? Welke kritiek van experts wordt gedeeld en welke niet?

Het verschil in idioom lijkt mij enorm problematisch. België is dan ook nog eens drietalig, Nederland tweetalig. Hoe moet al dat gechat gecontroleerd worden op subversieve inhoud.
12-06-2024, 16:56 door Anoniem
Door Anoniem: Het enige dat Nederland wil is van de huidige politiek af.
We kunnen die smartphone gewoon gaan gebruiken om te bellen, alle apps verwijderen en dan
is het zo afgelopen met chatcontrole want die techbedrijven beginnen te mekkeren en gaan richting
faillissement. En de banken en de regering zijn daar zelf niet blij mee. Ik heb dit al gedaan.
12-06-2024, 17:21 door Anoniem
Ik heb niet per se een mega persoonlijk netwerk, maar ik ken daadwerkelijk niemand binnen mijn familie en vrienden kringen die dit soort totalitaire grappen zitten, en daar zit echt vanalles tussen wat politieke orientatie betreft.
12-06-2024, 17:30 door Anoniem
Mooi onderwerp voor een referendum.
12-06-2024, 17:41 door Anoniem
Uit de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden:

1. Grondrechten Artikel 13

lid 1. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.
lid 2. Beperking van dit recht is mogelijk in de gevallen bij de wet bepaald met machtiging van de rechter of, in het belang van de nationale veiligheid, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.
Er bestaat geen uitdrukkelijke grondwettelijke bescherming voor e-mail, maar volgens sommige juristen en de nationale ombudsman gelden voor e-mails dezelfde grondwettelijke beschermingen als voor brieven op papier. Het is strafbaar voor bijvoorbeeld internetproviders om zonder gegronde reden mee te lezen in de e-mailcorrespondentie van een klant op grond van artikel 273d van het Nederlands Wetboek van Strafrecht.
12-06-2024, 18:09 door Anoniem
Door Anoniem: Het enige dat Nederland wil is van de huidige politiek af.

En dat is ze (de kiezers) gelukt.
VVD heeft weer Justitie als ministerie gekregen.
Oude wijn in nieuwe zakken.

Het wordt tijd dat de VVD haar naam verandert.
Ze hebben nu hele andere (commerciele) belangen dan Vrijheid en Democratie.
De grondrechten van de burgers worden in de uitverkoop gedaan.
En NSC, BBB en PVV hebben andere interessen. Dat blijkt wel.
12-06-2024, 18:21 door Anoniem
NSC stelde de minister ook vragen over de plannen voor chatcontrole. "De CSAM-verordening zet in haar huidige vorm in op een inperking van encryptie van elektronisch berichtenverkeer waarbij ook het berichtenverkeer van niet-verdachten gescand wordt. Dit leidt tot massasurveillance", zo waarschuwde de fractie. Die voegde toe dat dit voor een niet te rechtvaardigen inbreuk op de grondrechten kan zorgen.

Niet "kan zorgen", maar "gegarandeerd zal veroorzaken".
Dit is massa-surveillance en een inbreuk op de grondrechten van honderden miljoenen onschuldige Europese burgers.

Dat deze ondemocratisch gezinde politici niet terug gefloten worden is een grote schande.
De leiders van de Stasi zouden trots op deze politici geweest zijn. Ze hebben niets geleerd van het verleden.

Op naar de volgende Whack-a-Mole wedstrijd:
Voor elk gecompromitteerde applicatie komen er 10 andere in de plaats.
En het gebruik van TOR en VPNs zal een vlucht nemen.
12-06-2024, 18:32 door Anoniem
Natuurlijk kan de minister zich er 'deels' in vinden. Het is een stapje in de richting van totale controle over de burger. Graag het oude voorstel terug, zo denkt de minister.

De overheid, dat is de daadwerkelijke vijand. Niet die zogenaamde crimineel.
12-06-2024, 19:43 door Anoniem
Door Anoniem:
Politici die dit soort maatregelen nastreven, dienen bij de verkiezingen genadeloos te worden afgestraft. Stem dus op partijen die hier tegen zijn.

We hebben net paar dagen geleden gestemd. Blijkbaar hebben te weinig mensen op partijen gestemd die hier tegen zijn. De politiek neemt dan aan dat de meerderheid er geen probleem mee heeft. Maar de meerderheid is niet geïnformeerd. Bovendien als ik met mensen uit mijn sociale kring praat over zulke dingen dan kijken ze je schaapachtig aan en weten totaal niet waar je het over hebt.

Er zijn heel veel onwetende mensen die op basis van heel weinig kennis hun stem gaan uitbrengen. Zo werkt de democratie blijkbaar. en dan willen ze ook nog kinderen van 16/17 jaar gaan laten stemmen. Die kan je nog lekker makkelijk beïnvloeden.

Er moet meer ruchtbaarheid aan zulke belangrijke dingen worden gegeven zodat mensen weten waar ze op gaan stemmen.
Nu word alle focus op vreemdelingen gericht de onderbuikjes moeten tevreden gesteld worden. Ondertussen word je o.a. bovenstaande door de strot gedouwd.

Ik moet Bert Hubert nageven die heeft er alles aan gedaan in zijn eentje om het bij de mensen onder de aandacht te brengen maar helaas is het niet onder de aandacht van het hele volk gekomen.

Dat is waar aan gewerkt moet worden dat zelfs je moeder of je oma niet eromheen kan. Ik zou denken aan een website met belangrijke punten om rekening mee te houden bij verkiezingen die niet ondergesneeuwd mogen worden door bijvoorbeeld instroom van vreemdelingen wat misschien ook belangrijk is maar bovenstaande is ook belangrijk.

Er blijft steeds minder van onze privacy over. Er komen nieuwe jonge generaties die niet meer anders weten dan hoe het nu is die strijden niet maar accepteren het gewoon. Zelfde met de sleepwet het gaat maar door en door. Wat is het volgende?
12-06-2024, 19:58 door Anoniem
“ Wie niet akkoord gaat kan geen foto's, video's en url's meer versturen.”

Dit lijkt op volledige controle door de overheid over onze telefoon.
Ik kan bijna niet geloven dat dit serieus een voorstel is.
Waar gaat dit naartoe? Is het echt waar?
Straks moeten we nog locatie aan hebben staan en mogen we onze telefoon niet uitzetten.
En zeker ook controle over de camera en de microfoon?
12-06-2024, 20:35 door Anoniem
Soms kun je als minister beter niks zeggen. Zeker als je niet weet waarover je praat. Het kan volgende maand niet meer in de krant staan.

Maar ik weet het nog.
12-06-2024, 23:31 door Reinder
Door Anoniem: Quote:"EU-voorzitter België heeft onlangs een plan gepresenteerd waarbij gebruikers worden gevraagd om de controle toe te staan. Wie niet akkoord gaat kan geen foto's, video's en url's meer versturen."

Gebruikers waarvan? Van Whatsapp, Signal, Element, of mijn zelf geschreven client voor Matrix? Of is het idee dat je akkoord moet gaan met een keylogger op je telefoon?

Naast het feit dat het volstrekt verwerpelijk is om dit soort surveillance op onschuldige burgers toe te passen, is het technisch simpelweg onmogelijk. Het is kinderspel om dit soort maatregelen te omzeilen en het resultaat is dus dat de brave burger wordt gemonitord en de werkelijke crimineel een zelf geschreven chatapp op een custom rom draait en nergens last van heeft.

Politici die dit soort maatregelen nastreven, dienen bij de verkiezingen genadeloos te worden afgestraft. Stem dus op partijen die hier tegen zijn.

Je hebt gelijk, maar je oplossing, of misschien beter je redenen waarom het voorstel niet effectief zal zijn in het beoogde doel (bestrijding van CSAM), is tevens een van de grote problemen. De mensen die echt daadwerkelijk bewust CSAM en ander verboden materiaal willen delen met elkaar zullen alle mogelijkheden aangrijpen om aan deze controle te ontkomen. Die zullen inderdaad uitwijken naar chatclients die je in developer-mode moet installeren als losse apk.
De gewone normale gebruiker gaat dat niet doen en die zullen dus die CSS gaan accepteren. De "fear of missing out" zal wel zorgen dat de meeste toch op Whatsapp blijven, want ""iedereen"" zit op whatsapp en mensen zijn al snel lid van een hele handvol groepen. Iedereen in je kennisenkring mee krijgen naar zo'n app via een handmatig te installeren file zal vrees ik de praktijk gewoon niet gaan, al was het maar omdat een deel van de mensen ofwel uberhaupt niet begrijpt wat het is en waar het over gaat en wat de gevolgen zijn, ofwel denkt dat alleen pedo's iets te vrezen hebben, ofwel bang is dat als ze een andere client installeren andere mensen zullen denken dat ze iets te verbergen hebben omdat ze proberen te ontkomen aan de CSS.

Grote bedrijven kunnen worden gedwongen mee te werken via wetgeving, dus als de wet wordt aangenomen zal het niet lang duren voordat WhatsApp die CSS heeft. Signal heeft aangegeven uit Europa te vertrekken mocht het aangenomen worden, wat een heel mooi principieel standpunt is, maar zal betekenen dat het niet meer op de huidige manier zal gaan werken. Apple en Google zullen worden gedwongen om die app uit de appstores te verwijderen voor Europese gebruikers, dat soort grappen.

De uiteindelijke situatie zal zijn dat de grote massa van gewone gebruikers allemaal CSS hebben, en dat de foto's van hun kindjes op het strand en de selfies aan hun geliefden bekeken gaan worden door ambtenaren in een morsig kantoorgebouw in Den Haag. Een klein handjevol domme pedofielen (want er zijn altijd onnozelen, het Internet staat vol met filmpjes van domme criminelen) zullen opgepakt worden, en dat zal breed uitgemeten worden en worden aangehaald als bewijs van de effectiviteit van de wet en de daadkracht van de geweldige politici aan wie we het allemaal te danken hebben. De echte grootgebruikers van CSAM en de slimme gebruikers zullen uitwijken naar eigen of andere chatapps.

En de cynicus in mij kan zich niet onttrekken aan het gevoel dat dan later, 1 tot 2 jaar na invoering, het uiteindelijke doel duidelijk wordt als de lijst van "verboden materialen" wordt uitgebreid met de gebruikelijke zaken. Eerst terrorisme, dan mensenhandel, dan drugshandel en heel snel daarna volgen belastingontduiking, klokkenluiders, journalisten die hun bronnen niet willen prijsgeven, leaserijders, mensen met kritiek op de overheid, cartoonisten met de "verkeerde" mening en tieners die kwetsende grappen maken over minderheden. De kritiek op het plan is zo groot en zo breed en de ineffectiviteit ervan zo evident maar de trein dendert zo hard door dat je geen aanhanger van samenzweringstheorieen hoeft te zijn om te vermoeden dat er een ander motief achter zit.
12-06-2024, 23:43 door johanw
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het enige dat Nederland wil is van de huidige politiek af.
We kunnen die smartphone gewoon gaan gebruiken om te bellen, alle apps verwijderen en dan
is het zo afgelopen met chatcontrole want die techbedrijven beginnen te mekkeren en gaan richting
faillissement. En de banken en de regering zijn daar zelf niet blij mee. Ik heb dit al gedaan.

Sms is geen probleem voor de overheid, dat kunnen ze sowieso al meelezen want dat is niet versleuteld. Je maakt het ze juist makkelijk.
12-06-2024, 23:48 door Anoniem
Personen die kwaad willen laten zich hierdoor niet tegenhouden. Het enige wat hier mee bereikt wordt is dat de communicatie van kwaadwillenden nog moeilijker te ontdekken zal zijn. En heel veel burgers worden gecontroleerd waarbij de goede onder de kwade lijden.

En natuurlijk zal je in het begin heel wat eencelligen betrappen maar dit zal ook op den duur afzwakken.

Ik ben tegen. Je bereikt er weinig mee en het kost de belastingbetaler alleen maar veel geld.

En daarnaast gaat het in tegen de grondwet.

Of is het een poging om de huidige spionageactiviteiten zover die er zijn te rechtvaardigen.
13-06-2024, 02:18 door Reinder - Bijgewerkt: 13-06-2024, 02:19
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het enige dat Nederland wil is van de huidige politiek af.
We kunnen die smartphone gewoon gaan gebruiken om te bellen, alle apps verwijderen en dan
is het zo afgelopen met chatcontrole want die techbedrijven beginnen te mekkeren en gaan richting
faillissement. En de banken en de regering zijn daar zelf niet blij mee. Ik heb dit al gedaan.

Dat "We" moet dan wel zo'n ..nou ja pak hem beet 90 tot 95% van de bevolking zijn, en dat gaat dus niet gebeuren. Die tiende procent zonderlingen op forums als dit maken gewoon geen enkele indruk.Sterker nog, die resteert dan slechts methoden van communicatie die veel eenvoudiger af te luisteren zijn.

Slechts een procent of 45 was uberhaupt voldoende gemotiveerd om te gaan stemmen bij de afgelopen EU parlementsverkiezingen, hoeveel procent denk je dat bereid is om te stoppen met het gebruik van de mobiele telefoon?
13-06-2024, 06:34 door Anoniem
Door Anoniem: Mooi onderwerp voor een referendum.

Die politici afgeschaft hebben, omdat de uitkomsten hun niet bevielen.
Zo'n referendum?
13-06-2024, 06:40 door Anoniem
Door Anoniem: “ Wie niet akkoord gaat kan geen foto's, video's en url's meer versturen.”

Dit lijkt op volledige controle door de overheid over onze telefoon.
Ik kan bijna niet geloven dat dit serieus een voorstel is.
Waar gaat dit naartoe? Is het echt waar?
Straks moeten we nog locatie aan hebben staan en mogen we onze telefoon niet uitzetten.
En zeker ook controle over de camera en de microfoon?

Maar dan weten ze alleen waar je toestel is. Jij bent je toestel niet, mag ik hopen.
Of is het apparaat chrirurgisch aan je hoofd vast gemaakt? :-)

Dan laat je je telefoon op het toilet liggen. De hele dag.

En maak je contact op een andere manier:
Brieven post. Rooksignalen. Een ontmoeting op een pleintje, in een park, bij een wegrestaurant.
En alles wat je met elkaar wilt delen, stop je in bruine enveloppen.

/s
13-06-2024, 06:44 door Anoniem
Door Reinder:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het enige dat Nederland wil is van de huidige politiek af.
We kunnen die smartphone gewoon gaan gebruiken om te bellen, alle apps verwijderen en dan
is het zo afgelopen met chatcontrole want die techbedrijven beginnen te mekkeren en gaan richting
faillissement. En de banken en de regering zijn daar zelf niet blij mee. Ik heb dit al gedaan.

Dat "We" moet dan wel zo'n ..nou ja pak hem beet 90 tot 95% van de bevolking zijn, en dat gaat dus niet gebeuren. Die tiende procent zonderlingen op forums als dit maken gewoon geen enkele indruk.Sterker nog, die resteert dan slechts methoden van communicatie die veel eenvoudiger af te luisteren zijn.

Slechts een procent of 45 was uberhaupt voldoende gemotiveerd om te gaan stemmen bij de afgelopen EU parlementsverkiezingen, hoeveel procent denk je dat bereid is om te stoppen met het gebruik van de mobiele telefoon?

Dit beswijst dan meteen dat het gebruik van een smartphone (en sociale media) een verslaving is.
Anders zouden ze zonder protest kunnen stoppen of omschakelen naar iets anders. :-)
13-06-2024, 07:03 door Anoniem
Door Anoniem: Uit de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden:

1. Grondrechten Artikel 13

lid 1. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.
lid 2. Beperking van dit recht is mogelijk in de gevallen bij de wet bepaald met machtiging van de rechter of, in het belang van de nationale veiligheid, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.
Er bestaat geen uitdrukkelijke grondwettelijke bescherming voor e-mail, maar volgens sommige juristen en de nationale ombudsman gelden voor e-mails dezelfde grondwettelijke beschermingen als voor brieven op papier. Het is strafbaar voor bijvoorbeeld internetproviders om zonder gegronde reden mee te lezen in de e-mailcorrespondentie van een klant op grond van artikel 273d van het Nederlands Wetboek van Strafrecht.

kan er geen ppl vs NL/EU rechtzaak komen waar deze wet simpelweg wordt aangehaald? het is letterlijk tegen de grondwet dit geklooi van de VVD en de andere dictators in spe
13-06-2024, 08:29 door Xavier Ohole
Kijk, dit soort dingen gaan dus pijn doen:

Age verification:

You can no longer set up anonymous e-mail or messenger accounts or chat anonymously without needing to present an ID or your face, making you identifiable and risking data leaks. This inhibits for instance sensitive chats related to sexuality, anonymous media communications with sources (e.g. whistleblowers) as well as political activity.
If you are under 17, you will no longer be able to install the following apps from the app store (reason given: risk of grooming): Messenger apps such as Whatsapp, Snapchat, Telegram or Twitter, social media apps such as Instagram, TikTok or Facebook, games such as FIFA, Minecraft, GTA, Call of Duty, Roblox, dating apps, video conferencing apps such as Zoom, Skype, Facetime.
If you don’t use an appstore, compliance with the provider’s minimum age will still be verified and enforced. If you are under the minimum age of 16 years you can no longer use Whatsapp due to the proposed age verification requirements; the same applies to the online functions of the game FIFA 23. If you are under 13 years old you’ll no longer be able to use TikTok, Snapchat or Instagram.

How does this affect you?
Messaging and chat control scanning:

[een nog langere lijst]

https://www.patrick-breyer.de/en/posts/chat-control/
13-06-2024, 08:56 door Anoniem
Door johanw:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het enige dat Nederland wil is van de huidige politiek af.
We kunnen die smartphone gewoon gaan gebruiken om te bellen, alle apps verwijderen en dan
is het zo afgelopen met chatcontrole want die techbedrijven beginnen te mekkeren en gaan richting
faillissement. En de banken en de regering zijn daar zelf niet blij mee. Ik heb dit al gedaan.

Sms is geen probleem voor de overheid, dat kunnen ze sowieso al meelezen want dat is niet versleuteld. Je maakt het ze juist makkelijk.
Rutte en kwam er mee weg. vreemd toch allemaal....
13-06-2024, 09:02 door Anoniem
Als NSC zich zo zorgen maakt om de rechts orde had het Binnenlandse, buitenlandse zaken EN justitie moeten krijgen.
En dan een vizie hebben over toepassen van de grondwet en daarnaar handelen.

Ik snap VVD we enigszins, bij wet afdwingen dat er Pegasus op de toesyellen komt is wel heel bot... Dus moet die boodschap in watten verpakt worden.
Het zou ook Israel iets teveel macht geven.
De partij is net zoals de republikeinen in de VS al jaren bezig om de wetgeving uit te hollen. Republikeinen om te streven naar absoluut niet te missen winst in verkiezingen...
VVD wil weten wat er in het hoofd van inwoners van NL en z'n buren omgaat want dan kun je dat beter beinvloeden.
13-06-2024, 09:26 door Anoniem
Dat "We" moet dan wel zo'n ..nou ja pak hem beet 90 tot 95% van de bevolking zijn, en dat gaat dus niet gebeuren.
Je hebt hier gelijk in, het gros geeft levert liever vrijheid in dan dat ze afstand nemen van sociale media en nog meer
van die apps. Ze begrijpen blijkbaar niet dat ze hier mee hier die techbedrijven meer macht geven dat een gekozen
regering.

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Martin Luther King
13-06-2024, 09:55 door Anoniem
Door Anoniem:
Door johanw:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het enige dat Nederland wil is van de huidige politiek af.
We kunnen die smartphone gewoon gaan gebruiken om te bellen, alle apps verwijderen en dan
is het zo afgelopen met chatcontrole want die techbedrijven beginnen te mekkeren en gaan richting
faillissement. En de banken en de regering zijn daar zelf niet blij mee. Ik heb dit al gedaan.

Sms is geen probleem voor de overheid, dat kunnen ze sowieso al meelezen want dat is niet versleuteld. Je maakt het ze juist makkelijk.
Rutte en kwam er mee weg. vreemd toch allemaal....
De AIVD had hem inderdaad overgeslagen... Er is een lange bewaartermijn van oa. SMS en diens contacten, ook bij de provider, ze hebben hem een vriendendienst gedaan, dat laat tevens zien hoe diep de corruptie is gegaan in Nederland.
13-06-2024, 10:06 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Uit de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden:

1. Grondrechten Artikel 13

lid 1. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.
lid 2. Beperking van dit recht is mogelijk in de gevallen bij de wet bepaald met machtiging van de rechter of, in het belang van de nationale veiligheid, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.
Er bestaat geen uitdrukkelijke grondwettelijke bescherming voor e-mail, maar volgens sommige juristen en de nationale ombudsman gelden voor e-mails dezelfde grondwettelijke beschermingen als voor brieven op papier. Het is strafbaar voor bijvoorbeeld internetproviders om zonder gegronde reden mee te lezen in de e-mailcorrespondentie van een klant op grond van artikel 273d van het Nederlands Wetboek van Strafrecht.

kan er geen ppl vs NL/EU rechtzaak komen waar deze wet simpelweg wordt aangehaald? het is letterlijk tegen de grondwet dit geklooi van de VVD en de andere dictators in spe


Ja. Achteraf. De wet moet er eerst zijn voordat hij getoetst kan worden door een rechter.
Alle andere middelen die vooraf dit soort ondeugdelijke wetten zouden moeten afschieten, zijn bezet door politici.
En referenda zijn in Nederland afsgeschaft.
14-06-2024, 11:02 door Anoniem
Op basis van artikel 120 mogen rechters niet toetsen aan de Grondwet. Daar komt bij dat Verdragen onze Grondwet overstijgen. Alsmede Kamerleden die tegen de wens van de meerderheid der Kamerleden in toch Verdragen ondertekenen. Dat heet Volksvertegenwoordiging te zijn.
16-06-2024, 22:18 door Anoniem
Waarom is dit niet groot nieuws op de bekende Nederlandse media?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.