Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-06-2005, 16:43 door Anoniem

Aansprakelijkheid Met de komst van nieuwe wetgeving, ben je verplicht om de gegevens op je computer te beschermen met algemeen beschikbare middelen. Zoniet, kan je aanspakelijk zijn voor onachtzaamheid en de schade. En aan de andere kant willen ze zware encryptie verbieden? ik snap het niet meer...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha