Privacy Policy

Privacy Policy

Security.NL respecteert de privacy van haar bezoekers. Security.NL verzamelt en beheert zo min mogelijk persoonsgegevens en uitsluitend wanneer deze vrijwillig aan ons zijn verstrekt.

Je kunt onze site gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Je hebt echter ook de mogelijkheid om een account te maken. In dat geval registreren we je e-mailadres, een alias en eventueel een persoonlijke avatar.

Security.NL draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens verstrekt hebt. Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden voor zover hier geen wettelijke verplichting voor is.

Doeleinden van de gegevensverwerking (waarom verzamelen wij deze gegevens?)

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt wanneer je een account aanmaakt. Een Security.NL account stelt je in staat direct reacties te plaatsen op Security.NL

Bezoekersgegevens

Security.NL houdt algemene bezoekersgegevens bij op basis van haar eigen log files. De informatie in de log files omvat e-mailadres, IP-adres(sen), browser, het tijdstip van bezoek en welke pagina’s je bezocht hebt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren.

Cookies

Security.NL maakt gebruik van cookies.

Hieronder het overzicht van de cookies op Security.NL:

Nieuwsbrief

Security.NL biedt een nieuwsbrief waarmee wij onze gebruikers informeren over het Security.NL nieuws. Tevens kan de nieuwsbrief advertenties en vacatures bevatten. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wanneer je geen updates meer wilt ontvangen kun je dit te allen tijde in je accountgegevens aangeven. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Security.NL neemt de bescherming van je gegevens uiteraard serieus en daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Security.NL maakt gebruik van de Certified Secure checklists voor de beveiliging van onze servers en applicaties.

Bewaartermijn

Security.NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is dan voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

Gegevens inzien, correctie en verwijdering

Wanneer je een account op onze site hebt aangemaakt, heb je de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien. Hiertoe ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Wanneer je jouw gegevens niet langer door ons wilt laten verwerken, kun je ons schriftelijk verzoeken deze gegevens uit onze database te laten verwijderen. Je verzoek kun je indienen via info@security.nl of per post naar:

Security.NL
Loire 128A
2491 AJ Den Haag

Aanpassen privacy policy

Security.NL behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.