Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-10-2005, 17:39 door Quichote

ik stuur een hijjack file, echter deze is wel met het pxz.exe proces beeindigd! Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:37:42, on 31-10-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:WINDOWSSystem32smss.exe C:WINDOWSsystem32winlogon.exe C:WINDOWSsystem32services.exe C:WINDOWSsystem32lsass.exe C:WINDOWSsystem32svchost.exe C:WINDOWSSystem32svchost.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe C:Program FilesAVPersonalAVGNT.EXE C:Program FilesZone LabsZoneAlarmzlclient.exe C:Program FilesMSN MessengerMsnMsgr.Exe C:Program FilesTuneUp Utilities 2006MemOptimizer.exe C:WINDOWSSystem32devldr32.exe C:Program FilesAVPersonalAVGUARD.EXE C:Program FilesAVPersonalAVWUPSRV.EXE C:Program Filesewidosecurity suiteewidoctrl.exe C:WINDOWSSystem32svchost.exe C:WINDOWSsystem32ZoneLabsvsmon.exe C:WINDOWSSystem32LVComsX.exe C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe C:Program ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha