Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-09-2006, 14:57 door J F K

quote Je zult dus HijackThis moeten downloaden en vervolgens alles wat URL van planet met link om HighjackThis te downloaden: http://www.planet.nl/planet/show/id=74274/contentid=667737/sc=e08fdc#a nchor2027267 Bij deze mijn logfile, wat moet ik daar nu in verwijderen? ]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 14:52:53, on 19-9-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:WINDOWSSystem32smss.exe C:WINDOWSsystem32winlogon.exe C:WINDOWSsystem32services.exe C:WINDOWSsystem32lsass.exe C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe C:WINDOWSsystem32svchost.exe C:Program FilesWindows DefenderMsMpEng.exe C:WINDOWSSystem32svchost.exe C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccSetMgr.exe C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccProxy.exe C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe C:Program FilesCommon ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha