Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-10-2006, 13:41 door awesselius

Alsof je ook zomaar weet welke IRC-kanalen door gespuis gebruikt worden..... En wat kun je dan monitoren? De gesprekken? Heb je daar zomaar toegang toe? Niet dat ik veel van IRC afweet hoor, mijn moeder nog meer dan ik. Maar is het voor de doorsnee gebruiker interessant of alleen voor security-officers? - Unomi -

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha