Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-09-2007, 11:36 door Anoniem

Er zitten serieuze ommissies in dit artikel, zoals het feit dat elk opvragen van een dossier in het EPD zowel centraal als decentraal gelogd wordt en door de patient opvraagbaar is. Andere omissie is dat er per beroepsgroep binnen de zorg expliciet afspraken gemaakt dienen te worden over het delen van dossiers. Zolang de huisartsen geen afspraken maken met bijvoorbeeld chirurgen, zal die informatie alleen binnen de beroepsgroep van huisartsen gedeeld kunnen worden. Ook kunnen er binnen die afspraken beperkingen op de gedeelde informatie aangebracht worden. De suggestie dat al je informatie bij elke medicus in nederland ligt is dus onjuist. Ook moet men kijken naar het alternatief. Mensen vallen niet alleen om op kantooruren. Men moet in sommige gevallen met veel spoed zoveel mogelijk weten over een patient om zijn leven te kunnen redden, waarbij DBC's geen exacte wetenschap zijn. Een DBC is ooit in een context opgesteld en de huidige episode kan aangeven dat die diagnose verkeerd was. Ook zijn er veel ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha