Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-12-2008, 13:55 door Eerde

Door BitwiperJawel, en het heet [url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Automatische_incasso]Automatische Incasso. De meeste rekeninghouders zullen binnen de max. 30 dagen hun geld wel terugvragen, maar niet iedereen is zo alert. Dan zouden de banken net zo schuldig aan fraude zijn als de boeven. Na een tiental gevalletjes moet dat toch op gaan vallen bij consumenten, consumentenorganisaties/bonden/programma's ed en vooral de banken. Daarna moet het automatisch teruggedraaid worden.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha