Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-12-2008, 14:03 door Bitwiper

Aanvulling op mijn bovenstaande post: [url=http://www.dnb.nl/binaries/Statusrapport%20Veiligheid%20Betaalproduct%20Incasso_tcm46-154534.pdf]Statusrapport veiligheid betaalproduct Incasso uit 2007 van DNB, daarin een tabel met een een overzicht van de NL incasso-varianten en hoe de machtigingswijze plaatsvindt. Volgens dat document is in 2004 de M.O.I. (Melding Onterechte Incasso) van kracht geworden waarmee het mogelijk zou zijn om binnen 1 jaar na de eerdergenoemde 30 dagen alsnog bezwaar aan te tekenen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha