Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-12-2008, 13:25 door Anoniem

Door Arno NimusZojuist even met het CBP gebeld en hun antwoord is duidelijk: BNN heeft hiermee [url=http://www.cbpweb.nl/documenten/wet_wbp_h02.stm#a11]artikel 11 van de Wet bescherming persoonsgegevens geschonden. Tijd om maar eens een briefje te schrijven... Hoho, dat vind het CBP. Een vluchtige blik op artikel 11 leerde me dat BNN zich prima op datzelfde artikel, lid 2, kan beroepen en volgens schrijver van dit stuk ook heeft gedaan. Ze wilde de klant in de gelegenheid stellen ervoor te zorgen dat zijn gegevens accuraat zijn, zoals ze volgens artikel 11 zelfs verplicht zijn. Nee, deze zaak is nog niet gewonnen hoor.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha