Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-07-2010, 16:10 door Patio

Schrijvers en andere artiesten werken al eeuwen onder een of meer schuilnamen. Op het Internet is dat nog veel meer gemeengoed, omdat iedereen die (kilo)bytes aan gegevens toevoegt in wezen een soort schrijver is. Als je, om wat voor reden dan (ook) je echte naam wilt noemen is dat te prijzen. Een IP-controle kan eventueel een locatie aanwijzen. Dit kan natuurlijk ook een (semi)openbare gelegenheid zijn. We hebben gelukkig deze vrijheid. Ik zie geen steekhoudend argument waarom je dat zou (willen) opgeven wanneer je ervan uitgaat dat de schrijvers en schrijfsters niets kwaads in de zin hebben. En dan nog: Kun je echt kwaad aanrichten door "zomaar" iets te schrijven tenzij het om een (staats-/bedrijfs-)geheim gaat en dan nog, los je iets op wanneer je verplicht je echte naam moet gebruiken en zo ja, waar haalt een forumbeheerder het recht dat te controleren zonder heftig in de schrijvers privacy te duiken?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha