Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-11-2010, 13:41 door Anoniem

Door Peter V: Als het ontslag redelijk was geweest, dan was er ook nooit wraak uitgeoefend. IT-branche: leer hiervan! Uit niets blijkt of het ontslag redelijk was of niet. Uit het handelen van Albert-El komt naar voren, dat er waarschijnlijk iets aan zijn betrouwbaarheid hapert. Een IT-er moet beseffen, dat hij net als iedereen vervangbaar is, dus ontslagen kan worden. (Maar goed ook, anders zou een IT-er waarschijnlijk geblokkeerd worden bij het veranderen van werkgever) Wraak nemen op welke manier dan ook, is ontoelaatbaar en het aanpakken daarvan dus terecht. En zoals xy22 al opmerkt, ben je het niet eens met je ontslag, volg dan de juridische weg. Daar kun je veel mee.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha