Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-06-2011, 14:13 door Anoniem

Even een late reactie van mijn kant. Ik ben het 100% eens met Silver. Ik weet niet wie dat is, dus wie denkt dat ik dezelfde ben onder een andere naam.. sorry. Ik ben iemand anders. Ik vind de manier waarop op internet gecommuniceerd wordt vaak ver van beneden peil. Veel bijdragen, op massa's fora, 'schitteren' in een schrijnend gebrek aan taalkennis; vaak lezen die alsof een emmer wordt leegggegooid. Geen hoofdletters, geen interpunctie (punten geven het einde van een zin aan), spelling.. gewoon vervoegen is hopeloos - we tikken maar wat en we denken dat het zo wel goed is. Nee, dat is niet goed. We hebben spellings- en taalregels die we allemaal moeten volgen anders krijgt de boodschap te veel ruis, wordt de boodschap onbegrijpelijk en wordt het een zootje. Als we communiceren is het toch de bedoeling dat de boodschap overkomt bij de ontvanger. Dan moet je zo min mogelijk ruis erin hebben. Met teveel ruis (dus, in dit geval taalfouten) haken mensen af. De boodschap komt dan niet over. Waar doe ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha