Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-10-2012, 16:08 door Anoniem

"De vergelijking met lekken in andere browser gaat volgens sommige experts niet op, aangezien die lekken niet actief worden gebruikt om bij organisaties in te breken, terwijl dat in dit geval wel gebeurde. Het laatste lek in Firefox dat actief werd misbruikt en waarvoor nog geen update beschikbaar was, dateert uit 2010." Indien 0days op kleine schaal misbruikt worden voor gerichte aanvallen, dan duurt het vaak meer dan een jaar voordat dit misbruik wordt geconstateerd - als het incident al ooit gevonden wordt. Wat dat betreft is het erg de vraag of we wel weten hoeveel 0days in diverse browsers op dit moment misbruikt worden ?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha