Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-05-2013, 21:01 door Anoniem

Als "gevoelige" gegevens zoals bedoeld in art. 126nf Sv dienen te worden gevorderd, dan is een machtiging van de RC vereist. De OvJ beveelt, de RC niet. Waarom in bepaalde gevallen camerabeelden, die in beginsel gevoelige gegevens in voormelde zin bevatten, door de OvJ kan worden volstaan met een 126nd i.p.v. een vordering 126nf is vanwege het volgende (NB: ik heb maar één uitspraak genoemd, maar er zijn er vele): LJN: BM5003, Rechtbank Rotterdam , RK 10/607  Datum uitspraak: 19-05-2010 Datum publicatie: 19-05-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Raadkamer Inhoudsindicatie: Raadkamerbeschikking in een hoger beroep tegen een beschikking van de RC inzake vordering 126 nf Sv. Camerabeelden van pinautomaten geen gevoelige gegevens in de zin van 126 nd/nf Sv. Beoordeling De rechter-commissaris heeft de vordering van de officier van justitie afgewezen omdat -zo begrijpt de raadkamer- geen sprake is van een verdenking van een misdrijf dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha