Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-05-2014, 19:35 door mcb

Door Eric-Jan H te A: Ik moet het eerste sollicitatiegesprek nog tegenkomen, waarbij integriteit een serieus onderwerp is. In mijn ogen zijn de betreffende organisaties daarom de hoofdverantwoordelijke. Dan wil je dit niet lezen: http://www.inspectieszw.nl/Images/NvB-Veilig-gebruik-Suwinet_tcm335-346931.pdf (de link in het artikel) ...De inspectie heeft vastgesteld dat 58% van de gemeenten een security officer heeft aangemeld bij BKWI... <knip> ... Een van de taken van een SO is om het hoogste management te adviseren over de beveiliging van Suwinet; bij de onderzochte gemeenten heeft de inspectie niet gezien dat aan deze adviesfunctie enige invulling werd gegeven... CENTRALE VRAAGSTELLING: In welke mate voldoen gemeenten aan de eisen van vertrouwelijkheid die worden gesteld aan de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld binnen het Suwinet in 2012? Antwoord: 4% van de onderzochte gemeenten voldoet aan alle zeven door de inspectie getoetste normen inzake de informatiebeveiliging en voldoen daarmee ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha