Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-06-2014, 21:31 door Anoniem

Zogenaamd voor staatsveiligheid... Amerikaanse en Europese bonzen behoren tot dezelfde happy family en ze gebruiken elkaars front companies als proxy voor hun gezamenlijke doeleinden. Geveinsde oppositie werkt als een zonnetje.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha