Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-07-2014, 09:51 door Anoniem

Toen wij een jaar of 2 geleden een nieuwe centrale kregen werd er enthousiast een feature enabled waarmee medewerkers een speciaal nummer konden bellen en dan na ingave van wat codes bijvoorbeeld hun voicemail konden terugluisteren, hun aanwezig/afwezig status konden aanpassen, en: hun telefoontjes konden doorschakelen naar een ander nummer. Ik heb daar van de zijlijn de zorg geuit dat dit wel eens heel onveilig zou kunnen zijn en heel duur zou kunnen uitpakken, maar het bleek al snel dat het grootste deel van de medewerkers van de leverancier dit maar gezeur vond en dat dit in de praktijk nooit een probleem was. Er was er EEN die het helemaal met mij eens was en verschillende voorbeelden gaf van gevallen waarin dit fout gegaan was. Er was zelfs een systeempincode waarmee je nog meer kon en die in de praktijk nooit veranderd werd, en niemand was er zeker van dat er niet ook nog een fabrikantpincode was die we niet wisten en niet konden veranderen. Ik heb het aan de orde gesteld bij de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha