Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-07-2001, 15:43 door Anoniem

gebruikers met klikgrage vingers blijven toch altijd een probleem. Je vecht tegen de nieuwsgierigheid van de mensen, en dat is lastig te winnen. Ik vraag me af in hoeverre een gebruiker aansprakelijk gesteld kan worden voor het aanklikken van een script, terwijl het script van iemand af komt die hem niet moedwillig heeft verstuurd.... dan moet je nog op zoek naar de maker....

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha