Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-06-2017, 11:44 door Anoniem

Vanaf dat moment zijn er bij de Belastingdienst geen centrale bestanden meer met kentekenfoto's......Wiebes sluit echter niet uit dat in decentrale bestanden nog kentekenfoto's zijn opgeslagen. Zo kunnen bijvoorbeeld in dossiers van individuele belastingbetalers nog kentekenfoto's opgeslagen zijn. "Het gaat bij individuele dossiers om één of enkele ANPR-camerabeelden die relevant zijn voor een bepaald belastingjaar. De ANPR-camerabeelden zijn aan het dossier van een individuele belastingplichtige toegevoegd en blijven daar onderdeel van uitmaken totdat het dossier na afloop van de bewaartermijn vernietigd wordt." Volgens mij is de rechterlijke uitspraak en het verzoek van de AP vrij duidelijk De Hoge Raad oordeelde in februari dat de Belastingdienst kentekenfoto's die met ANPR-camera’s zijn gemaakt niet mag gebruiken voor de controle van rittenregistraties in het kader van privé-gebruik van een auto...Naar aanleiding van uitspraak van de Hoge Raad verzocht de Autoriteit Persoonsgegevens de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha