Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-12-2017, 10:53 door Bitwiper

De meest gebruikte asymmetrische cryptografische algoritmes, RSA en Diffie-Hellman, zijn erop gebaseerd dat het voor een aanvaller, met de nu in gebruik zijnde computers, extreem tijdrovend is om een zeer groot getal "n" te ontbinden in factoren. Voor degenen wiens wiskundekennis van de middelbare school wat is weggezakt: ontbinden in factoren is het zoeken naar de kleinst mogelijke gehele getallen die, allemaal met elkaar vermenigvuldigd, het oorspronkelijke getal opleveren. As je bijv. het getal 30 in factoren moet ontbinden, zie je meteen dat het deelbaar is door 2 (ondat 30 een even getal is). De helft daarvan is 15, en iedereen weet dat dit deelbaar is door 3. Dan hou je 5 over. M.a.w. 30 = 2 x 3 x 5. Die 2, 3 en 5 zelf zijn niet "kleiner te maken" omdat ze alleen maar deelbaar zijn door 1 (en daar wordt het resultaat niet kleiner van) en door zichzelf (maar dat levert 1 op, en daar schiet je ook niks mee op). Dit soort getallen noemen we priemgetallen. Ontbinden in factoren is dus het zoeken naar ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha