Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-03-2018, 17:11 door Anoniem

@ karma4, Waar heeft die toetsing met extern gewonnen advies dan al plaatsgevonden? Wie heeft er wat gezegd over de "ingekochte" algoritmen, die op de sleepwet omgeving zal worden losgelaten (en hoe beperkt of uitgebreid is die omgeving?). Wie zijn de technische bedrijven die hierin participeren en wie controleert deze vervolgens? Als het invoeren van een sleepwet eerder zorgt voor een onveiliger infrastructuur dan een veilige, wat is dan het algemeen belang? Ik ben me er wel bewust van dat er een zeer duidelijk intrinsiek belang is voor de overheid "an sich", maar dat hoeft niet per se in het belang van alle burgers van dit land te zijn. Wie hebben het debat al gevoerd of is er alleen maar een debat geweest over hoe de meerderheid te overtuigen, dat de wet toch vooral moet doorgaan. Over vorm en inrichting is geen debat gevoerd en ook niet over de implicaties van een en ander. luntrus

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha