Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-04-2018, 08:46 door SecOff

Door SecOff: In de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (http://wetten.overheid.nl/BWBR0023864/2018-01-01) staat namelijk in artikel 15f 1 Een zorgverzekeraar heeft geen toegang tot elektronische uitwisselingssystemen Dus past de verzekeraar zijn voorwaarden aan zodat de huisarts verplicht is de gegevens zelf te overhandigen... https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/inzage-medisch-dossier-zonder-toestemming-patient-in-strijd-met-mensenrechten Kijk jij snapt het, het probleem ligt dus niet in dit specifieke systeem maar in andere afspraken / dictaten. Er zijn soms echt nog wel goede initiatieven in dit is er m.i. één van. Net zoals er soms best redelijke dingen in onze wetten staan, waar daarna helaas omheen gewerkt wordt :-(

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha