Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-04-2018, 22:55 door Anoniem

Door Krakatau: Door Briolet: @Krakatau , Dat is bekend. Er staat dat het verplicht is als je goederen of diensten aanbied. Er staat nooit expliciet dat het in andere gevallen niet nodig is. Volgens mij is het dus niet standaard verplicht. Het is echter een verwarrend geformuleerd antwoordt omdat het begint met de bevestiging dat het altijd verplicht is, maar vervolgens wijzen naar regels waar dat dus niet in staat. Lees dat antwoord maar eens goed door. Ook in daar - artikel 3:15d - wordt het expliciet genoemd (toch?): f. voor zover hij een aan de BTW onderworpen activiteit uitoefent: het btw-identificatienummer zoals bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onder g, van de Wet op de Omzetbelasting 1968. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/2017-09-01 In het wetsartikel gaat het alleen maar om een ondernemer die "die een dienst van de informatiemaatschappij verleent", waarbij de toelichting staat onder punt 3: 3. Onder dienst van de informatiemaatschappij wordt verstaan elke dienst die gewoonlijk tegen ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha