Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-04-2018, 16:35 door karma4

Door Anoniem: .... Bij de username/etc kies je zelf nog of die een indirecte link heeft (bijv pietje.puk@hetemail.nl), maar in deze situatie lijkt het mij belangrijk dat er gekozen wordt het BSN of niet langer op straat geworpen dient te worden óf niet meer als authenticatie wordt geaccepteerd; ik lijk ook te begrijpen dat we die mening delen. Ik ga voor het niet gebruiken van een bsn als authenticatie. Redenen: - je kan het niet veranderen want het doel is immers de unieke persoon (identificatie)_ - het wordt op zoveel meer plekken door andere gebruikt dat je het nooit geheim kan houden. . belastingopgave en alle financials (banken verzekeringen) werkgevers. . zorg en alle dossiers declaraties en verzekeraars. . studie opleiding en de scholen met de uitbesteedde educatieprogramma's overigens Ip-nummers emailadressen worden met de AVG wel degelijk als persoonsnummers gezien. Dat is zeker het geval als je de persoon er mee kan volgen. Bij een kvk-nummer is het wel degelijk met de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha