Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-06-2018, 16:58 door buttonius

Stembiljetten moet je zo snel mogelijk na het sluiten van de stemming tellen. Dus niet eerst naar een centraal kantoor brengen. Kiezers die daar de tijd voor willen nemen moeten het tellen van de stemmen kunnen observeren. Alleen zo kunnen de wantrouwende kiezers met eigen ogen zien dat er geen grote aantallen biljetten worden weggemoffeld, vervangen, en/of toegevoegd, of verkeerd geteld. Een stembiljet dat geschikt is voor een optisch leesapparaat is prima, maar dan moet er in ieder stemburo zo'n apparaat staan en er moeten (random) handmatige hertellingen plaatsvinden. Of in een stemburo handmatig herteld moet worden mag pas bepaald worden NADAT het optisch leesapparaat een (voorlopige) uitslag heeft geproduceerd.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha