Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-06-2018, 09:53 door karma4

door hemzelf ongeautoriseerde toegang tot het systeem te geven, logbestanden van zijn activiteiten te verwijderen en anderen de toegang tot het systeem te ontzeggen. Daar staat een hele rij van falende interne security maatregelen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha