Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-08-2018, 09:59 door karma4

Door PJW9779: Niet helemaal, blockchain gebruik je nu juist omdat je dan geen vertrouwen nodig hebt. Dat is wat met 'trustless' wordt bedoeld. Ik gaf een voorbeeld met vastgoed juist omdat daar het centrale vertrouwen met handhaving een voorwaarde is. Genoeg werk om dat goed gecontroleerd te doen via een notariaat en met mogelijk vage complexe contracten door de vele mogelijkheden in rechtsconstructies.. Ook bij blockchain-technologie kun je herstelacties uitvoeren, dat mag wel degelijk maar kan - afhankelijk van de soort blockchain - moeilijk of (bijna) onmogelijk zijn. Het idee is dat een transactie onveranderlijk niet muteerbaar is. Correctie is onmogelijk alleen een nieuwe transactie toevoegen is mogelijk. Neem de eenvoudige structuur van effectenhandel. Zelfs daar kan de handel met terugwerking doorgehaald worden bij gegrond vermoeden van foute handelingen Voor het andere zijn we het denk wel in de grote lijnen met elkaar eens .

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha