Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-04-2019, 13:42 door Anoniem

In de eerste voortgangsrapportage sinds de invoering van de Wiv 2017 stelde de CTIVD al vast dat er bij beide diensten fundamentele achterstanden zijn op essentiële onderdelen bij de invoering van de wet, met name waar het ging om het in beleid en werkprocessen vastleggen van verplichtingen voor de rechtsbescherming van de burger. "Achterstanden die het risico voor het ontstaan van onrechtmatigheden aanzienlijk vergroten", aldus de toezichthouder. Bij mij is dit een kernpunt en wekt dit geen verbazing, ik heb eerder voorspeld dat men de Franse slag/het Jantje van Leiden met de waarborgen zou aanhouden. Dat is geen kristallen bol, ook geen rocket science. Het is simpelweg de economische externaliteit aan het werk (https://en.wikipedia.org/wiki/Externality). Oftewel, de lasten in de breedste zin van het woord worden afgewenteld op een partij die onvoldoende in de besluitvorming betrokken is. Inlichtingendiensten zijn daar met hun machtspositie extra goed in, en dergelijk gedrag is dan ook vrijwel ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha