Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-09-2019, 09:56 door Anoniem

Dat ze de klachten niet aankunnen is duidelijk uit de reacties. Maar er is ook een andere kant van typisch Nederlandse ambtelijke ineffici├źntie en onwil. Mijn ervaring is dat na drie maanden (de wettelijke termijn waarbinnen ze moeten reageren) een verlengingsbericht verschijnt, na nog eens drie maanden gevolgd door een kort standaardberichtje met een suggestie die in 5 minuten bij ze op had kunnen komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling geweest van de AVG, zes maanden moeten wachten op een reactie die in 5 minuten geregeld had kunnen worden. Er wordt weliswaar voldaan aan de letterlijke termijnen, maar niet aan de geest zoals bedoeld in overweging 141 AVG: "De toezichthoudende autoriteit dient de betrokkene binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van de voortgang en het resultaat van de klacht.". Daar maakt men het zichzelf moeilijk mee. Bovendien verzwakt het de eigen positie en loopt het de bedoeling van het hebben van een toezichthoudende autoriteit in de weg (overweging 123 AVG: "toezicht ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha