Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-04-2020, 11:19 door karma4

Het misbruik en de oplichting liggen voor de hand, een Smartphone is nu niet bepaald het bewijs van de juiste persoon. Het gaar verder met de overheidsregistraties waar de overheid eigenaar van is maar over een burger als persoon gaan. Leidend zijn de basisregistraties, niet wat op een smartphone staat.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha