Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-05-2020, 11:59 door SPer

Verwijderen Verder meldt de minister dat via de Landsadvocaat de leverancier van de externe dienst meerdere malen is gesommeerd om medewerking te verlenen aan het dichten van en het onderzoek naar het datalek. Ook heeft de Landsadvocaat deze leverancier gesommeerd de al verzamelde data te vernietigen. De Tweede Kamer zal nog door Grapperhaus over het onderzoek naar de aard, omvang en impact van het datalek worden geïnformeerd. Ik hoop dat buiten het sommeren om de verzamelde data te vernietigen het een en ander ook wordt gecontroleerd.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha