Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-07-2020, 17:45 door Anoniem

@ anoniem van 15:22 Dan gaat er dus toch nog steeds iets fundamenteel fout. Zit dat in de online machtsstructuren, zodat er geen beginnen aan lijkt? Op de internationale Interpol pagina over cyber-crime zie ik slechts reclame voor BLM en de geprefereerde groot-commercie-media propaganda. Aan ransomware is al sinds 2015 maar mondjesmaat wat gedaan. Allemaal met het effect als van nog geen deuk in een pakje criminele boter kunnen toebrengen. Kan iemand dan uitleggen waarom cyber-crime toch maar steeds triomfeert of kennelijk weinig in de weg wordt gelegd? Kan toch niet alleen maar onzichtbaarheid zijn? Iedereen is toch traceerbaar als men dat wil? Leven we allemaal zo langzamerhand in die ene grote leugen-wereld? Nou jij. J.O.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha