Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-11-2020, 15:27 door Anoniem

Stelling is een beetje kort door de bocht. Een verkiezingsuitslag "berekenen" met alleen software moet gewoon kunnen, er is niks op tegen om dat te doen. Wat er niet bij de stelling staat is hoe het het verder regelt. Er hoort bij zoiets belangrijks altijd een menselijke factor/controle achteraf mogelijk te zijn, dus in de verificatie achteraf of datgene wat geteld is wel klopt en of de software juist gewerkt heeft. Resultaten van software gebruikt bij verkiezingen moeten open, inzichtelijk en controleerbaar zijn. Het lijkt me prima om verkiezingen met software te laten ondersteunen en daarbij genoeg waarborgen in te richten. Onacceptabel, nee Onverantwoord, nee

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha