Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-08-2021, 13:48 door Anoniem

Het is een wat vreemde zaak dat openbare zittingen niet opgenomen zouden mogen worden maar wel opgetekend door een griffier, het ontneemt de aan de rechtspraak onderhevige personen de mogelijkheid om een onafhankelijk verslag te maken van hetgeen besproken is,. Dat kan nodig zijn om fouten in gerechtelijke verslagen te corrigeren. Ik heb het dan niet over beeld maar over geluidsopnames, hiervoor kan moeilijk het beveiligingsargument worden gehanteerd. Niet alleen de rechter maar ook Kifid hanteert een dergelijke regel, Kifid geeft zelfs niet eens een voor de klagende inzichtelijk verslag van de zittingen zodat de uitspraken op volledig verkeerde interne verslaglegging kunnen worden gebaseerd. Zonder dat klagers dit kunnen rechtzetten.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha