Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-12-2021, 18:41 door sharksgone

Uitleg wat de researchers van Wiz aantroffen toen ze Azure binnen kwamen. Het is bijna of je over een sessie op de OWASP WebGoat aan het lezen bent: Van applicatiecode die als root draait, via firewalls *in* de VM om uitbraak tegen te gaan tot private keys van wildcard certificates. Daarbij konden ze dagen rondlopen zonder opgemerkt te worden. https://www.wiz.io/blog/chaosdb-explained-azures-cosmos-db-vulnerability-walkthrough

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha