Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-03-2022, 09:45 door Anoniem

Ze stellen de techniek te gebruiken voor fraudebestrijding, scraping tegen te gaan en dos-aanvallen te voorkomen. De Telecomwet en AVG stellen dat fingerprinting alleen is toegestaan wanneer de bezoeker hiermee instemt. Eerder in het artikel staat: Via fingerprinting wordt er informatie over de systeemconfiguratie van internetgebruikers verzameld om hen zo op internet te volgen. Zo gedefinieerd is niet alleen de techniek die maakt dat het fingerprinting is, maar ook het doel waarvoor die wordt in gezet: "om hen zo op het internet te volgen". De AVG kent een gerechtvaardigd belang als grondslag voor gegevensverwerking, en ik denk dat bestrijding van fraude, scraping en ddos-aanvallen daar onder vallen. De telecomwet stelt in artikel 11.7a dat toegang is toegestaan als de gebruiker conform de AVG op de hoogte is gesteld én toestemming heeft gegeven. Alleen: de telecomwet heeft het over toegang tot op een randapparaat opgeslagen informatie, en de definities in artikel 1.1 vertellen niet wat deze wet daar ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha