Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-03-2022, 12:17 door Anoniem

e-Herkenning (hoe goed bedoeld ook) is in ieder geval niet in de geest van de Verordening EU 910/2014 eIDAS Niet e-Herkenning zelf, maar alle aangesloten overheidsinstellingen die e-herkenning verplicht stellen zijn minimaal moreel in overtreding. Het construct e-Herkenning zet Nederlandse bedrijven op achterstand. want: Het is juiste de bedoeling dat een vrije Europese markt ontstaat. Zie overweging 2, 20 en 23. Daarvoor is in ieder geval in grensoverschrijdende digitaal zaken doen met Europese overheidsinstanties wettelijk verplicht de volgens Europa goedgekeurde authenticatie middelen (niveau substantieel en hoog) te erkennen en mag die niet worden geweigerd (artikel 6 lid 1). Hierin staat expliciet de doelstelling voor online diensten genoemd. Belemmeringen op kosten en technologie zijn expliciet bestempeld als verboden. (Artikel 7 lid f) De opzet van e-Herkenning levert een technische belemmering op. Niet zozeer vanuit het buitenland (want op veel plekken ken je wel inloggen met een buitenlands ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha