Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-03-2022, 09:43 door Anoniem

Door Anoniem: Een veel beter plan is om analoog aan RFC 3514 ook pakketten met dat soort illegale zaken duidelijk te markeren: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3514 Yep dat is een hele duidelijke en goeie manier om evil pakketten te markeren. Alles wat een evil kenmerk heeft wordt dan makkelijk herkend en kan tegengehouden worden. Thanks for this day starter ;-)

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha