Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-03-2022, 10:58 door buttonius

Hoe kan het nu teveel werk zijn om ongeveer 200.000 berichten per jaar te screenen. De meeste berichten kan een controleur wel binnen een halve minuut screenen. Het screenen van 200.000 berichten kost dan ca. 1700 uur. Dus 1 persoon kan dat voor alle gevangenen in Nederland aan. Uiteraard moet je dat werk over meerdere personen spreiden en je moet de beoordelingen (wel of niet doorlaten) steekproefsgewijs herbeoordelen. Natuurlijk is de 80/20 regel ook op deze data van toepassing (80% van de berichten is afkomstig van, of bestemd voor 20% van de gevangenen). Door het aantal berichten dat een gevangene mag verzenden of ontvangen te limiteren zijn excessen prima in de hand te houden.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha