Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-04-2022, 17:14 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Niet verbazend dat er in 2021 minder klachten binnenkwamen dan een jaar eerder. Als de AP klachten over organisaties niet behandelt, gaan mensen het natuurlijk als zinloos beschouwen om bij de AP nog een klacht in te dienen. Dit nog los van de vraag of de AP überhaupt bereid is om de AVG op een betekenisvolle manier te handhaven ALS ze een klacht in behandeling nemen. Ik heb zelf medio 2018 een klacht ingediend. Eerst verzon de AP allerlei drogredenen waarom die klacht niet behandeld zou hoeven te worden. Eerst verklaarde de AP zichzelf onbevoegd. Vervolgens verklaarde de AP dat de klacht niet ging waarover hij ging. Vervolgens verklaarde de AP dat de klacht niet specifiek genoeg was om aanleiding te vormen voor een onderzoek. Toen heb ik medio 2020 die klacht nog een keer ingediend, nu nader gespecificeerd op grond van nieuwe informatie die door mijn eigen toedoen boven water was gekomen (dus niet door toedoen van de weigerachtige AP). Die nieuwe klacht is nu ook alweer bijna twee jaar geleden. Eens in ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha